شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

ممنوعیت شبکه های اجتماعی

ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای نوجوانان کشورهای اروپایی

ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای نوجوانان کشورهای اروپایی: نگرانی دولتمردان اروپایی در خصوص استفاده نوجوانان از شبکه های اجتماعی منجر به نشست هایی در اتحادیه اروپا شده است. به گزارش از من...
اینستاگرام

قابلیت های پنهان در اینستاگرام

قابلیت های پنهان در اینستاگرام: امروزه اپلیکیشن‌ها ی بیشمار گوشی‌های هوشمند دارای قابلیت های فراوانی می باشند که  بعضی از این قابلیت ها درمیان انبوهی از مراحل و کاربردهای زیاد کاملا شکل...