#


پیشنهاداتی که برای موفقیت در زناشوئی و همسرداری می تواند موثر باشد

زناشوئی و همسرداری
23 ژوئن 2017 بدون نظر 529 بازدید

پیشنهاداتی که برای موفقیت در زناشوئی و همسرداری می تواند موثر باشد

پیشنهاداتی که برای موفقیت در زناشوئی و همسرداری می تواند موثر باشد

برای موفقیت در همسرداری نمی توان راهنمائیهای مخصوصی را در نظر گرفت. معهذا این پیشنهادات را بشما می کنیم.

اول – خود را بشناسید یعنی درباره نحوه کار جسم و عقل انسان و طبیعت بشری مطالعه کامل بکنید. برای ایجاد هم آهنگی مراحل تولید مثل را بیاموزید و برای هم آهنگی روحی اکتساب برای موفقیت بصیرت در افکار و احساسات نمائید. در زناشوئی – هرچه خود را بهتر بشناسید همسر خود را هم بهتر خواهید شناخت. چنین معلوماتی منجر به فهم و اطلاع، بردباری و دقت شده که تماماً برای سعادت زناشوئی لازمند.

دوم – همسر خود را گرامی بدارید. ازدواج یعنی اعلان استقلال، هنگامیکه ازدواج می کنید قول می دهید که در مشقت و راحتی، فقر و غنا و سلامتی و بیماری همسر خود را دوست و گرامی بدارید. عشق شمار بیکدیگر بر پایه زناشوئی استوار میباشد. لذت عاشق سرور و خوشحالی معشوق می باشد. همسر خود را گرامی بدارید و عقد ازدواج را محکم کنید. زن و شوهر با طناب بسیار محکمی بهم متصلند – رشته های بسیاری این طناب را بوجود میآورند که از همه مهمتر رشته عشق و علاقه ایست که  نسبت بیکدیگر ابراز می دارند. رشته های دیگری چون رشته علائق مشترک، تجربیات مشترک، وفاداری مشترک و اشتراک مساعی در زندگی لازم است. هرچه رشته های این طناب محکمتر باشد ازدواج نیز باثبات تر خواهد بود. رشته هائی بتابید که هرگز گسیخته نشود.

سوم – وقتی ازدواج می کنید با همسر خود چون یک روح در دو جسم باشید. در این خصوص انجیل مقدس میگوید:

«چنانچه مردی پدر و مادر خود را ترک کرده و به زنش بپیوندد باید بصورت یک جسم واحد در آید.»

پس از ازدواج بوالدین خود متکی نباشید بلکه بل همسر خود واحد جدیدی را بوجود آورید. پدر و مادر خود را احترام بگذارید. خانوادهای جدا بسازید و شانس موفقیت زیادی در زندگی بوجود اورید.

چهارم – فن عشق ورزی را بیاموزید. آهنگی جنسی سبب ایجاد علاقه زناشوئی می شود. در روابط خود احساسات و عواطف را توام سازید. هرچه روابط جنسی شما هم آهنگ تر باشد شانس موفقیت شما نیز بیشتر خواهد بود.

پنجم – خود را برای والدین شدن آماده کنید. درباره حقایق مربوط به آبستنی و زایمان کسب اطلاع کنید. سلامتی روحی و جسمی اطفال شما بستگی به دقتهای اولیه شما دارد. هرچه توجه و دقت بیشتر باشد سلامتی انها بهتر تامین می شود. برای انها زمینه مستعدی تهیه نموده و مقدمه خوبی برای زندگی آنها بوجود آورید. محیط خانواده بهترین مکان برای تربیت طفل می باشد. اطفالی که از خانواده های مهربان و فداکار هستند بهتر آماده ازدواج مقرون به سعادتی هستند بهترین آمادگی جهت والدین شدن ازدواج حقیقی است.

ششم – تعداد اطفال خود را عاقلانه تنظیم کنید. قبل از تصمیم درباره اولین طفل خود هماهنگی روحی داشته باشید.

درباره وسائل جلوگیری از باروری کسب اطلاع کنید و از اضطرابات بی مورد درباره آبستنیهای احتمالی بپرهیزید. اطفال باید موقعی بوجود ایند که برای از روی اراده و میل پدر و مادر انجام گرفته باشد. یعنی مطابق میل باشد نه شانس .

خیلی زود بچه دار نشوید ولی خیلی هم به تعویق نیاندازید. زیرا به علل روحی و جسمی بهتر است که آبستنی دیر شروع نشود. فواصل بین اطفالتان را با احتیاجات و موقعیت خود وفق دهید و تعداد اطفالتان را هنگامی کامل کنید که هنوز جوان هستید.

هفتم – در زناشوئی بردبار و صبور باشید. هرگاه بخواهید به تنهائی رقص کنید هرکجا بخواهید قدم میگذارید ولی هنگامیکه با یکنفر دیگر هستید قدمهای شما باید با او هم آهنگ باشد. در اوائل کار ممکن است پای یکدیگر رالگد کنید ولی بعداً در نتیجه صبر و تجریه یاد میگیرید که چگونه خود را با یکدیگر هم آهنگ سازید.

در ازدواج نیز برای ایجاد هم آهنگی حسسمی و روحی گذشت زمان لازم است. برای موفق شدن باید صبور و بردبار باشید.

فامیل زن و شوهر همه نیز باید صبور باشند و برای ایجاد چنین صبر و شکیبائی باز گذشت زمان لازم است وقتیکه دختری عاشق پسری می شود نمی تواند الزاما مادر او را نیز دوست بدارد و یا پدرش او را دوست بدارد.

عروس و داماد نمیتوانند خیلی سریع با زندگی داخلی همسرشان پیوستگی ایجاد کنند. برای حل و فصل این موضوع زمان و فهم و شعور لازم است.

هشتم – ریشه ازدواج خود را محکم سازید. زناشوئی را مانند گیاه باید توجه نمود و آب داد بخصوص در زمانی که هنوز نورس است. ریشه انرا باید با اندیشه مشترک، دقت و توجه، مهر و محبت و بالاخره حسن تفاهم که بمنزله خورشید و باران هستند سیرآب کرده و تقویت نمود.

به یکدیگر ابراز علاقه کنید بهر نحوی که می توانید احساسات خودرا به یکدیگر بنمایانید. ممکن است عشق از گفتار عمیق تر باشد ولی گاهی با محبت نمایان می گردد. زناشوئی را پرورش داده و آنرا برویانید.

برای توجه گیاه باید علفهای هرزه را چید. هر گاه علفهای هرزه رشد و نمو کنند گیاه مزبور پرورش نیافته و خشک می شود. چنانچه علفهای هرزه را سریعاً از بین ببریم گیاه رشد کامل خود را به دست می آورد. در ازدواج نیز علفهای هرزه را بمحض پیدایش از بین ببرید.

نگذارید تحریکات مختلف جمع شوند. بمحض پیدایش درباره انها مشورت و صحبت کرده و آنها را برطرف سازید. بگذارید گیاه ازدواجتان آنطوریکه شایسته است رشد و نمو نماید.

نھم – در صورت لزوم با افراد مطلع مشورت کنید. مشورت درباره ازدواج امروزه بمنزله هنر و علم اجتماعی ظهور کرده است. اطباء علمای اجتماعی و متخصصین تعلیم و تربیت خود را برای چنین وظیفه اجتماعی آماده میسازند مشاور مطلع بشما بصیرت وادارک عطا کرده و شما را از بیماریهای زناشوئی نجات میدهد.

ممکن است هیچکدام از شما واقف بر منابع کشمکشهای خود نباشد زیرا علت بعضی از نارضایتی ها واضح و آشکار نمی باشد. ممکن است یک بحث جزئی مربوط و منوط به حس عدم امنیت، آرزوی قدرت و محرومیت جنسی باشد. اگر خود شما قادر به حل موضوع نباشید مشاور شما آنرا حل خواهد کرد. از دیگران طلب راهنمائی کنید و بر شانس موفقیت خود بیافزائید.

دهم – از قوانین طلائی پیروی کنید.

با همسر خود همانطور رفتار کنید که میل دارید او با شما رفتار کند. از احساسات یکدیگر مطلع بوده و به احتیاجات دیگری توجه داشته باشید. بخشید همانطور که میان دارید بخشیده شوید. از سیادت، اهانت، بی احترامی و بیوفائی بپرهیزید همانطوریکه میل دارید همسر شما پرهیز کند. مراتب فوق اساس روابط انسانی بشمار میرود و اگر شما آنها را بعنوان قوانین اساسی، پایه روابط زناشوئی خود قرار دهید شانس موفقیت برای شما خیلی زیاد خواهد بود.

را در جامعه امروزی خانواده یک مرکز دموکراسی بشمار میرود. بر پایه اجبار و یا عقد قرار داد بنا نشده بلکه براساس محبت و وفاداری و اتحاد و هم آهنگی داخلی بین زن و شوهر استوار شده است.

برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

پاسخی بگذارید

ارسال دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *