#


نقش پدر در رشد فرزندان

12 آگوست 2018 بدون نظر 1457 بازدید

نقش پدر در رشد فرزندان

No votes yet.
Please wait...

پدر به عنوان دوست کودک

پسر محتاج پدری رفیق و مهربان است. پسران و دختران باید در کنار پدر خود باشند تا پدر از وجود آنها حظ و لذت ببرد و در صورت امکان در انجام کارها بار کمک نمایند. متاسفانه، پدر بعد از مراجعت بمنزل میخواهد غالبا در گوشه ای بلمد و روزنامه بخواند. اگر پدر از ارزش ممنوی دوستی و رفاقت خود نسبت بفرزندان خویش مطلع باشد، بدون شک در حدود توانائی خود مساهی لازم را در این مورد بار خواهد برد، من میگویم: «در حدود توانائی خود، زیرا معتقدم که هیچ پدر یا مادر) وظیفه شناس و با وجدانی نباید بیشتر از حدود توانائی و قدرت تحمل خود و بیشتر از آنچه برای او مقدور و مسیر است ، خود را مجبور و موظف بانجام کاری سازد. اگر فقط پانزده دقیقه در نهایت مسرت و شادمانی با طفل بازی کنید سپس باو بگوئید : «حالا دیگر میخواهم روزنامه بخوانم، بمراتب بهتر و شایسته تر است تا مثلا از صبح تا غروب او را در باغ وحش کردش دهید ولی توام با عصبانیت و غرولند باشد و د ر گاهی اوقات اشتیاق و علاقه شدید پدر برای آنکه پسرش شخص با کمال و کارآمدی بشود ، مانع از آنست که ایندو نفر بتوانند با هم روابط صمیمی و دوستانه ای پیدا نمایند. پدری که علاقمند است پسرش مثلا ورزشکار قابلی بشود ، ممکن است پسرش را از سنین کوچکی به بازی بیس بال داخل نمود. رل دبل گرفتن، را بعهده او بگذارد.

طبعا در این بازی، د پرتاب توپ، و ربل گرفتن، توام با اشتباهاتی خواهد بود. اگر این پدد دائما پسرش را ، ولو بزبان ملایم و دوستانه ای، بعلت این اشتباهات انتقاد و سرزنش نماید بدون شک پسر نزد خویش و پیش نفس خود از این اشتباهات شرمنده و ناراحت خواهد شد . انتقاد مسئله ایست جدی، بهیچوجه شوخی بردار نیست. بعلاوه، انتقاد مداوم باعث آن میشود که طفل پیش خود و در ننار پدرش احساس حقارت و عدم لیاقت نماید . هر پسری که بخود اعتماد داشته باشد و خونگرم و اجتماعی باشد، بموقع خود و در مرحله معینی از سیر تکاملی رشد و نمو خود بورزش علاقه پیدا خواهد کرد . قبول احساسات طفل توسط پدر ، از دستورات آمرانه او در روحیه طفل مؤثر تر است. البته د بل گرفتن ، بازی خیلی خوبی است ولی مشروط بر آنکه بابتکار و به پیشنهاد پسر بود. منظور از آن تفریح باشد.

پسر بچه  در طی رشد عقلی و روحی خود تنها باین علت که مذکر، زائیده شده است، رفتار و اخلاق مردانه پیدا نخواهد کرد. تنها چیزی که احساسات و اعمال او را و مردانه ، میکند آنست که بتواند احساسات و اعمال دوستان مرد و پسرهای بزرگتر از خود را تقلید کند و از آنها سرمشق بگیرد . بچه نمی تواند از کسی سر مشق بگیرد و با اعمال کسی را تقلید نماید مگر اینکه حس کند آنشخص او را دوست دارد و با اعمال و کردار او موافق است ، اگر پدری نسبت پسرش همیشه جشن و عصبانی باشد، پسر نه فقط وقتی نزد پدرش میباشد احساس ناراحتی و محدودیت خواهد کرد بلکه در مواقعی هم که نزد مردان و پسران دیگر باشد ، همین احساس ناراحتی در او بوجود خواهد آمد. بالنتیجه پسر بتدریج بسوی مادر کشانده میشود و اعمال و اخلاق و علائم مادر را می پذیرد و از او تقلید خواهد کرد . و بنابراین اگر پدری علاقمند است پسرش بمردی تبدیل شود و اعمال و رفتار مردانه داشته باشد، نباید وقتی پسرش گریه میکند با خشونت بر سر او داد بزند و با وقتی بازیهای دخترانه می کند نباید او را تحقیر و سرزنش نماید و با او را مجبور سازد همیشه ورزش کند . پدر باید از وجود پسرش لذت ببرد و باو بفهماند که دجگر گوشه، او و مانند خود او است و محرم اسرار او باشد و گاهی تنها با او بگردش و مسافرت برود.

دختر هم محتاج پدری رفیق و مهربان است . البته خیلی واضح و روشن است که پسر از آنجهت بپدر نیازمند است که از او سرمشق بگیرد و اعمال و رفتار او را تقلید نماید ، ولی بسیاری از مردم نمیدانند که پدر مهربان رل مخنان ولی بسیار مهمی را در رشد و نمو دختر خود نیز بازی میکند . طبیعتا دختر کاملا و دقیقا از اعمال و رفتار پدر تقلید نمیکند، ولی موافقت و تصویب اعمال و رفتارش از جانب پدر باعث ایجاد اعتماد و اطمینان کاملی در او، بعنوان یک دختر و با یک زن، میگردد. پدر می تواند از چیزهای کوچکی مانند تعریف و تمجید از لباس دخترش ، از طرز آرایش موی سرش و یا از نان شیرینی که در منزل پخته است ، استفاده کرده این اعتماد را در دخترش بوجود آورد . وقتی دختر کمی بزرگتر شد، پدر میتواند نسبت بمقاید و افکار دخترش اظهار علاقه نماید و او را نیز از افکار و عقاید خویش مطلع نماید . بعدها که دختر صاحب دوست پسر یا و بوی فرندا، میشود ، پدر باید از آنها استقبال کند و با آنها خوشرفتاری نماید. و اواینکه مخفیانه و در نزد خویش این بوی فر نده ها را برای دخترش لایق و شایسته نداند.

دختر، با لذت بردن از صفات مردانه ایکه در پدرش وجود دارد، بتدریج خودش را برای ورود باجتماع و دنبائیکه نیمی از آن از مردان تشکیل یافته است ، آماده می سازد . طرز دوستی و رفاقت دختر با پسرها و مردها در آتیه ، نوع مردی که بالمال بدام عشقش گرفتار میشود ، طرز زندگی زناشوئی او و غیره و غیره تمام تحت تأثیر شدید نوع روابط و مناسباتی است که دختر در طی دوران طفولیت با پدرش داشته است.

بازیهای خشن و خرپشته بازی» نتیجه خوبی ندارد . بسیاری از پدران از بازیهای خشن و باصطلاح «خر پشته بازی، با اطفال خود لذت میبرند و بسیاری از کودکان نیز آنرا دوست دارند ولی. کودکان خیلی بسهولت از این نوع بازیها دچار هیجانات شدید روحی گشنه غالبا مبتلا به بخنک و دیدن خوابهای ترسناک میگردند. لازم است یک نکته را بخاطر بسپرید که عشق ، نفرت و ترس کودکان در سنین دو، سه و چهار سالگی چندان ثابت و پا برجا نیست و بسهولت از اختیار و کنترل آنها خارج می شود، بعلاوه کودکان در سنین پائین تر نمی توانند مطالب حقیقی و غیر حقیقی را از هم تمیز و تشخیص بدهند . مثلا پدر که خود را ظاهرا بصورت خرس در می آورد و با بعنوان یک بوکسور مشت زنی میکند ، در نظر اطفال ، حقیقی جلوه کرده تصور میکنند که پدر آنها واقعه خرس و یا بک بوکسور است . بنابر این توجیه و تحمل این نوع بازیهای خشن برای کودکان خردسال بسیار مشکل است و بهمین دلیل این نوع بازیها باید بسیار ملایم ، متناسب و مختصر باشد، ولو اینکه طفل باز هم ادامه آنرا تقاضا کند . نکته بسیار مهم آنست که این بازیها نباید بصورت جنگ با مبارزات تن بتن در آید و فقط کافی است از چند حرکت آکروباسی تشکیل شده باشد . بهر حال اگر این حرکات باعث تحریک و تهییج طفل میشود ، باید آنرا متوقف سازید.

پدر نباید زیاد سر بسر بچه بگذارد. بنظر میرسد که بطور متوسط خشونت مردان بیش از زنان است. در زندگی و اجتماع متمدن ، مردان مجبورند این خشونت را تحت کنترل و تسلط خود نگاه دارند. وقتی مردی نسبت بیک دوست یا همکار اداری خود عصبانی میشود ، نمی تواند بهمین سادگی او را کتک بزند و یا باو اهانتی نماید . ولی بر طبق عرف و سنت دسر بسر گذاشتن و دست انداختن ، او چندان اشکالی نخواهد داشت. بهمین دلیل مردان بیشتر از زنان، متلک کو میباشند و سر بسر دیگران میگذارند. بنابراین وقتی پدری نسبت بپسرش کمی عصبانی میشود ، پدر ممکن است عمده عصبانیت خود را با دسر بسر گذاشتن، و دست انداختن، طفل خالی نماید . وقتی طفل مورد استهزاء و خنده قرار میگیرد، احساس حقارت و رکوچک شدن ، خواهد کرد و نمیداند چطور باید جواب متلک، را داد. سر بسر گذاشتن برای اطفال قابل تحمل نیست.

No votes yet.
Please wait...
برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

پاسخی بگذارید

ارسال دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *