#


چه وقت شیر مادر کافی نیست

شیر مادر
13 فوریه 2019 بدون نظر 2146 بازدید

چه وقت شیر مادر کافی نیست

No votes yet.
Please wait...

تلاش برای افزایش تولید شیر

اگر در بیمارستان ، به طور منظم و با هر دو پستان در هر وعده ، به نوزاد شیر می دهید و مقدار آن کافی نیست ، پزشک شیر کمکی برای فرزند شما تجویز می کند. در این حالت مادر تصمیم می گیرد این برنامه تغذیه را در منزل هم ادامه دهد و به این امید که بتواند به تدریج شیر مادر را به طور کامل جایگزین هرشیر دیگری سازد.

گاه هنگام بازگشت به خانه، مادر چنان احساس آسایشی دارد که بدون هیچ اندامی شیرش زیاد می شود ، بنابراین به غذای نوزاد کافی خواهد بود و نیازی به شیر دیگر وجود ندارد . در این حالت مادر می تواند تغذیه با شیشه را فورا کنار بگذارد . معمولا نوزاد از تغذیه با شیشه بیشتر لذت می برد ، لذا توجه کمی به پستان نشان می دهد و با کاهش شیر شیشه می توان اشتهای نوزاد را به شیر مادر افزایش داد و برای مثال می توان تا دو روز ، ابتدا پستانها را به دهان نوزاد گذاشت تا کاملا خالی شوند و بعد او را با شیشه تغذیه کرد تا سیر شود ، اما باید سعی نمود بیشتر از دوره بیمارستان به کودک شیر داده نشود . معمولا شیر پستانها در یکی دو روز اول بازگنت از بیمارستان ، به علت خستگی شدید مادر و کاهش اندکی نشان می دهد ) بعد از دو روز به تدریج باید از مقدار شیر شینه کاست روزی ۱۵ سی سی) ، تا به صفر برسد و با کاهش شیر شینا، نوزاد زودتر گرسنه می شود و هربار باید به او شیر مادر داد.

با تخلیه پیاپی سینه ها و در نتیجه افزایش تولید شیر مادر و نوزاد هم بیشتر می خوابد و دیرتر گرسنه و بیدار می شود به صورتی که در مدت یک تا دو هفته برنامه ۴ ساعتی شکل میگیرد . اگر در مدت و با غرور و نوزاد گرسنه بماند و وزنش زیاد نشود و بار دیگر باید از شیشه و غذای کمکی ، پاری گرفت . اگر میل دارید بهرحال تغذیه با شیشه را از برنامه غذایی کودک حذف کنید و بعد از تمام شدن تغذیه با شیر مادر ، ابتدا فقط ۶۰ گرم شیر خنک به ار بدهید و بعد ظرف چند روز این مقدار را کاهش دهید تا کاملا این روش را کنار بگذارید.

به طور کلی تغذیه زودتر از ۲ ساعت عاقلانه نیست، زیرا مادر برابر ضربه عصبی خسه و عصبانی می شود و نوک پستانهایش زخم می گردد . و بهترین راه افزایش تولید شیر به عقیده برخی پزشکان ، دوشیدن پستانها با دست ، بعد از پایان تعد به کودک است.

مایعات برای مادر

مراقبت کامل از مادر پس از بازگشت از بیمارستان امری بسیار ضروری است . او باید از کارهایی که خستهاش می سازد دوری کند و کار منزل را به حال خود بگذارد و نگرانیها را فراموش کند و دیدارها را کاهش داده و خوب بخورد و خوب بیاشامد و مناسب ترین زمان نوشیدن مایعات ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قبل از شیر دادن است . نوشیدن مایعات به مقدار کافی برای جلوگیری از کم شدن شیر ضروری است.

مایوس نشوید

امروزه دیگر تغذیه با شیر مادر از “مد” افتاده است مادری که تلاش می کند نوزادش را با شیر خود غذا بدهد ممکن است مورد سرزنش دوستان ناآگاه قرار گیرد . این آشنایان با کنایه های ناشی از تعجب با حسادت و با بزرگ جلوه دادن ناتوانی مادر و نارسایی پستانها و پا گرسنگی نوزاد ، سعی میکنند شما را به توقف با نرک شیر دادن تشویق کنند . اما شما نباید مایوس شوید.

نشانه کم شدن شیر مادر

بسیاری از مادران علاقمند به شیر دادن به در چند روز اول ، در کار خود کاملا موفق می شود ، اما تعداد زیادی از آنان با این خیال که شیریان کافی نیست و با به نوزاد نمی سازد و یا اینکه نمی تواند از عهده انجام این کار بربیاید و از نعده کودکان با شیر خود و دست برمی دارند.

چرا شیرمادران بیشتر نقاط جهان در چند ماه اول تولد کافی است اما در کشورهایی مانند آمریکا که تعدیه با سینه صورت می گیرد ، معمولا شیر مادر کاهش پیدا می کند ؟ من تصور می کنم علت اساسی این است: مادری که بیشترین تلاش را برای شیردادن به نوزاد به عمل می آورد و به جای این که مانند مادران سایر نقاط جهان احساس کند که طبیعی ترین کارها را انجام می دهد و حسی می کند که کاری خلاف معمول انجام می دهد.

اگر مادر به خود اعتماد نداشته باشد و دارم فکر می کند که ممکن است شکست بخورد و در جستحوی نشانه های کمبود نیر است و مثلا اگر نوزاد کمی بیشتر از معمول گریه کند و تصور می کند به خاطر کمی شیر اوست و اگر نورای سو هاضمه با دل درد بگیرد و یا روی پوست بدنش چند دانه ظاهر شود و مادر به شیر خود مطبوں می شود و این اضطراب باعث می شود که مادر احساس کند راه حل منگل ار، تعذیه با شیشه است. و از آنجاکه شیشه همیشه در دسترس است و دستور استعادم از آن سبز دربیمارستان یا از طرف پزشک برای لذ مبادا داده شده است. نوزادی که چند بار با شیرکا فی شیشه تغذیه شود ، دیگر تمایلی به مکیدن پستانها نشان نمی دهد و ندوشیدن آنها نیز به نوبه خود باعث کاهش تدریجی شیر مادر می شود .

به عبارت دیگر ، ترکیبی از عدم اعتماد به توانایی خویش در تغذیه نوزاد با پستانها و دسترسی به شیشه ، نقش مهمی در انصراف مادر از شیردادن ، برعهده دارد .

بنابراین راه موفقیت در تغذیه با شیر مادر ، ادامه دادن تغذیه با پستانها و دوری کردن از شیشه است ( به جز یکبار در روز آن هم در صورت نبودن شیرانی در پستانها).

در شرایط عادی ، مقدار شیری که پستانها می توانند تولید کنند ، ثابت نیست . پستانها می توانند با توجه به مقدار شیری که نوزاد می خواهد و می خورد و مقدار شیر را کم یا زیاد کنند ، هرقدر کودک بزرگتر شود و اشتهایش بیشتر می شود ، پستانها را کامل تر و سریع تر خالی می کند و درنتیجه پستانها ، بیشتر تحریک می شوند و بیشتر تولید می کند .

گربه همیشه ناشی از گرسنگی نیست

عادی ترین دلیل نگرانی مادران » گریه بعد از شیر خوردن یا در فاصله دو وعده است . اولین دلیلی که به نظر مادر می رسد ، ناکافی بودن شیر است . ولی این برداشت درست نیست . بیشتر نوزادان ، به خصوص فرزند اول ، چه با پستان تغذیه شود ، چه با شیشه ، واین مقدار شیر چه کم باشد چه زیاد و در ۲ تا ۳ هفته اول تولد ، بیشتر بعد از ظهرها و عصرها . نق می زنند و بدخلقی می کنند. اگر مادری بداند که دلیل بیشتر این گریه ها گرسنگی نیست ، اعتمادش را به مقدار شیرش از دست نمی دهد.

اگر نوزاد در هر وعده ، یکی دو ساعت زودتر از معمول بیدار شود ، گرسنه نیست بلکه از آخرین تعذیعاش احساس ناراحتی می کند . اگر نوزادی واقعا گرسنه باشد، ممکن است دلیل آن را کاهش مختصر شیر مادر به خاطر خستگی با تنش عصبی با افزایش ناگهانی اشتهای کودک به حساب آورد . اگر گریه نوزاد به خاطر گرسنگی نباشد و از برخوری نیست و در این حالت باید شیشه شیر را بین یک تا دوهفته کنار گذاشت و تا ۲۴ ساعت و به شکل دواعنی ، پستان به دهان کودک نها .

اگر دراین مدث وزن کودک به اندازه کافی زیاد شد، دادن شیشه باید به مدت دو هفته دیگر به تاخیر بینند. گریه نوزاد را شاید بتوان با کمی باری یا آب قند تسکین داد. شیردادن زودتر از ۲ ساعت ، برای نوزاد اشکالی ندارد بلکه خود مادر را از پا در می آورد و فرصت کافی برای استراحت و رفع خستگی را از او می گیرد.

شیرکمکی

هدف از سخنان بالا این نیست که مادر نباید تحت هیج شرایطی ، جز شیر خود شیر دیگری به فرزندش بدهد . بسیاری از مادران می دانند چگونه به شکل منطم با پراکنده و هنگام غیبت از منزل ، خستگی و ناراحتی و با زمانی که نوزاد کاملا سیر شده است ، فقط روزی یکبار شبرکمکی به فرزندشان بدهند و جریان شیر خود را نیز حفظ کنند ، دادن یک وعده شیر کمکی ، شیر پستانها را کاهش نمی دهد ، اما روری ۲ یا ۳ بار تغذیه با شیه، باعث کم شدن شیر دربستانها می شود .

برنامه شیرکمکی

اگر مایل باشید ، میتوانید هررور پکار ، در ساعت ۱۰ صبح ، ۲ و با ۶ بعد از ظهر یک شیشه شیر کمکی به کودک بدهید و اگر وعده ۲ بامداد حذف شده است به سینه مادر باید به مدت طولانی بر باقی بماند. اها

اگر مادری بخواهد بین ۲ تا ۶ ماهگی ، شیر خود را قطع کند ، بهتر است دست کم دو بار در هفته یک شیشه شیر کمکی به کودک بدهد . در این فاصله باید نوزاد را به تدریج با شیشه آشنا کرد و قبل از ۲ ماهگی این عادت با مقاومت کمتری صورت می گیرد و بعد از ۶ ماهگی سگی است پنوان معذیه با فنحان را جایگزین پستانها کرد .

گاه توصیه می شود که با وجود شیرکافی مادر باید هفتهای یک یا دو بار به همه کودکان شیر کمکی داد . علت نیز اینگونه بیان می شود که ممکن است به دلیلی غیرمنطره ، مادر نتواند به فرزند شیر بدهد . دراین صورت به خاطر آشنایی اندک نوزاد با شیشه ، شیوه تغذیه جدید را آسان تر می پذیرد و درهرحال قصاوت و تصمیم گیری با شماست. از یک سو زحمت تهیه و تغذیه با شیشه و از سوی دیگر ، احتمال احبار ناگهانی در قطع تعذیه با پستانها در برابر شما قرار دارد.

اگر به پزشک دسترسی ندارید ، برنامه زبرا دستور تهیه شیر را به شما می آموزد:

سی سی (سانتی متر مکعب) شیر پاستوریزه. که بهتر است با یک قاشق مرباخوری شکر ، به مدت ۲ دقیقه با حرارت ملایم بخوانید و اگر شیر غلیظ باشد نصف مقدار شیر و به آن آب افزوده و بجوشانید . این مقدار شیر ۱ حدود ۱۵۰ سی سی) معمولا برای نوراد کوچک زیاد است ، اما برای کودک ۴ یا ۵ کیلویی کافی به نظر می رسد.

شیر مادر و کمکی با هم

اگر مادری نتواند برای سیرکردن فرزند شیر کمی تولید کند ، استفاده از شیر کمکی اشکالی ندارد به شرطی که پستانهایش حنک بشوند ، درامی حالت و گا منیراد بطور کامل از گرفتن سینه مادر خود داری می کند.

بیشتر مادران از دادن شیر خود و شیر کمکی با هم دوری می کنند زیرا مشکل آنان را افزایش می دهد . اگر نمی توانید شیر کافی برای سپر کردن فرزند تولید کنید ، ابتدا راههای گفته شده را بکارگیرید و اگر موفق نشدید ، تغذیه با شیشه را به طور کامل جانشین شیر خود کنید .

جایگزینی شیر کمکی

جایگزینی شیر کمکی با شیر مادر نیز باید طوری صورت گیرد که تا حد امکان شیر مادر را کاهش دهد . اگر تعدبه با پستان بهرصورت ادامه یابد ، همواره این فرصت وجود دارد که شیر مادر افرایش پیدا کند.

اگر شیر کمکی را در وعدهای که شیر مادر کافی نیست و معمولا ۶ و ۲ بعد از ظهر) به کودک بدهیم ، در وعده بعد ، پستانها اندوخته بیشتری دارند و اگر تولید شیر مادر برای دو یا چند وعده کافی نباشد ، می توان بعد از دادن شیر مادر دران وعده ها ، کودک را با شیشه تغذیه کرد و اگر مقدار شیر مادر در تمام وعده ها کافی نباشد و دادن شیر کمکی ، قبل یا بعد از دادن شیر مادر لازم است و مقدار شیرکمکی پا تکمیلی باید به اندازهای باشد که فرزند شما را به طور کامل سرکند . با چندهار تجربه ، اندازه شیر مورد نیاز کودک را پیدا می کنید.

No votes yet.
Please wait...
برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

پاسخی بگذارید

ارسال دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *