مجله ماشین

گل بنفشه و بیدمشک را بیشتر بشناسیم و با خواص آن آشنا شویم

گل بنفشه و بیدمشک را بیشتر بشناسیم و با خواص آن آشنا شویم

گل بنفشه ایرانی، بهترین مسهل صفراست و مسکن، عطش و تبهای شدید را برطرف میکند، و فشار خواباور و محلل ورمها بوده، جهت سردرد و سرفه و سختی سینه و حلق نافع و برای درمان ذات الجنب و ذات الریه و دیفتری و سردرد اطفال، تجویز می شود. خوردن ۳ تا ۶ گرم از گل آن، چند روز متوالی با آب سرد جهت رفع اسهال صفراوی تجویز شده است. خوردن ۳ مثقال گل ساییده بنفشه با شیر خشت یک مسهل سریع العمل میباشد و مخلوط آن با گل قند جهت تب های کهنه مفید است. گل بنفشه پادزهر سموم حیوانی است: برای رفع خشکی بینی میتوانید آبجوشانده گل آن را در بینی بکشید تا برطرف شود. ضماد گل بنفشه جهت سردرد و فروکش و ترک نشیمنگاه و درد آن مفید است. ضماد برگ بنفشه جهت ورم گرم و التهاب چشم و نرم کردن اعصاب و جرب صفراوی و خارش بدن بی مانند می باشد.

روغن بنفشه در طبیعت سرد و خواب آور بوده، جهت جرب و درمان سرفه و جلوگیری از ریزش مو و نرم کردن پی مفاصل و نگاهداری ناخن به کار میرود. نوشیدن سه گرم آن بعد از عرق کردن در حمام جهت تنگ نفس مفید شناخته شده است. مالیدن روغن بنفشه بر سینه اطفال جهت درمان سرفه خشک بغایت مفید است و چون آن را بر پنبه آغشته و شیاف نمایند، برای رفع بیخوابی اثری فوق العاده دارد.

برای تهیه روغن بنفشه ۱۵۰ گرم گل بنفشه را در یک لیتر روغن کنجد بخیسانید و پس از چند روز صاف کرده مجددا گل بنفشه اضافه کنید و این کار را آنقدر ادامه دهید تا روغن از عطر و رنگ گل بنفشه اشباع شود. گل بنفشه دارای لعاب، مقداری اسید سالسیلیک و یک ماده رنگی است که در اثر ترشیها قرمز رنگ و در اثر قلیایی ها سبز رنگ می شود. گل بنفشه دارای عطری مخصوصی بوده، در تمام اجزاء گیاه، یک ماده قی آور وجود دارد که مقدار آن در ریشه قابل توجه است.

دمکرده پنج در هزار گل بنفشه برای درمان سرماخوردگی، برنشیت حاد، در دگلو و نزله و معالجه بیماریهای سینه مفید است، مصرف گل بنفشه در موارد مخملک، سرخچه، و سرخک و سایر تبهای دانه ای به کار می رود. شیره تازه گل آن علاوه بر این که ملین است، برای معالجه سیاه سرفه و زکام اطفال به کار میرود و شستشو با ان برفک را از بین میبرد.

برگ این گیاه دارای اثر نرم کننده است و چون آن را با روغن مخلوط کرده بر پوست بدن بمالند، آن را نرم و لطیف می نماید. برای جلوگیری از تحریکات رودهای می توان از تنقیه جوشانده برگ بنفشه استفاده نمود.

ریشه این گل قی آور است. اثر ریشه و سایر قسمتهای گیاه در معالجه سرطان قابل توجه است و نباید آن را از نظر دور داشت. دانه های آن به مقدار ۶ تا ۱۰ گرم برای اطفال ملین، بوده ۱۰ تا ۱۵ گرم آن در ۱۵۰ گرم آب مسهل است.

گل بنفشه سه رنگ

گل بنفشه سه رنگ را در ایران بنفشه فرنگی می گویند و در نواحی شمال ایران که هوا مرطوب و از نظر آب و هوا چون کشورهای اروپایی است می روید، گل بنفشه فرنگی در مزارع و جنگلها می روید و در قسمتی از سال گل می دهد. بر و ساقه و گلهای آن تقریباً شبیه به گلهای بنفشه ای است که در باغها و باغچه ها می کارند، ولی برگهای گل آن خیلی کوچک و ریز است و رنگ گل آن معمولاً زرد و بندرت ممکن است لکههای بنفش رنگی داشته باشد. در طب گل بنفشه سه رنگ استعمال و مصرف دارد و دارای خواص تصفیه خون، ضد احتقان، برای درمان بیماریهایی چون اگزما و امراضی جلدی، واریس، بواسیر، جوشهای غرور جوانی به کار می برند. مقدار مصرف آن چهل تا شصت گرم گل بنفشه خشک دریگلیتر آب است که باید آن را پنج دقیقه جوشانده و ده دقیقه هم دم کرده و حداقل یک ماه و نیم به طور مرتب و هر روز بین غذاسه فنجان از آن را خورد.

بچه های شیرخوار اغلب در صورتشان جوشهایی پیدا می شود که بعضی از مادران از دیدن آن جوشها نگران می شوند و برای معالجه چاره جویی میکنند. بهترین وسیله درمان این جوشها استفاده از گل بنفشه فرنگی است که باید یک گرم گل بنفشه فرنگی را در یک ربع شیر ریخت و جوشانید و صاف کرد و به انها داد. ممکن است ابتدا این جوشها زیاد شود، ولی چندی که گذشت بکلی از بین میرود. پودر ریشه گل بنفشه فرنگی به مقدار ۸ تا ۰ ۱ گرم در شربت قند، قی آور و مسهل است.

بیدمشک

جالینوس حکیم یونانی بیدمشک را سرد و تر دانسته است. بعضی در اول گرم مایل به خشکی بیان نمودهاند. در مفتح دماغی مفید دانسته اند. و مقوی قلب و مغز (مخ) و مسکن سردرد که از بخار و مواد حاره باشد. ملین طبع و عرق آور، در جمیع افعال قوی تر از عرق بید و گلاب می باشد. مقوی معده و احشاست و قدر شربتش مثل بید است.

بیدمشک از نظر دکتر غیاثالدین جزایری متخصص و غذاشناس ایران: عطرگل بیدمشک دماغ را باز می کند و مقوی قلب و مغز بوده، مسکن سردرد می باشد. جوشانده میوه آن شکم را نرم میکند. از عرق آن استفاده نمایید. از عرق بید قوی تر است. شهوت را تقویت می کند. بادشکن معده است. غرغره جوشانده برگ آن جهت انداختن زالویی که در گلو چسبیده باشد موثر است. جوشانده برگ و شکوفه بیدمشک مانع غثیان خون است.

logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *