مجله ماشین

سینوزیت، تورم لوزه ها و تورم غدد لنفاوی

سینوزیت

سینوسها حفره های استخوانی است که در اطراف بینی قرار دارد. هریک از این حفره ها بوسیله سوراخ کوچکی با قدمت داخلی حفره بینی مرتبط می شود سینوسهای فکی در استخوان گونه و سینوس های پیشانی در ناحیه پیشانی درست بالای ابروها واقع شده است و سینوسهای اتموئید در قسمت فوقانی جاری داخلی بینی و سینوس های اسفنوئید کمی عقب تر، در عقب مجاری بينی قرار دارد ، سینوسهای نگی و اتوئید تنها سینوسهائی است که در سالهای نخستین کودکی بقدر کفایت نمو میکند و در این دوره قابل ابتلاه بعفونت میباشد . سینوسهای پیشانی و اسفنوئید بعد از شش سالگی بوجود میاید و بتدریج رشد میکند. وقتی سرماخوردگی شدید با طولانی باشد، عفونت ممکن است از راه بینی باین حفره های متعدد اطراف آن سرایت نماید. عفونت سینوس ها معمولا بیشتر از . يك زکام ساد: بیٹی طول میکشد ، زیرا این حفرات مسدود میباشد و ترشحاتی که در آنها جمع میشود نمی تواند بسهولت بخارج راه پیدا کند ، عفونت سینوسی ممکن است خیلی خفیف باشد و تنها علامت آن خروج ترشحات چرکی از قسمت عقب بینی بداخل كلو؟ میباشد . این وضع گاهی اوقات موقعی که طفل در تختخواب دراز میکشد و یا وقتی صبح از خواب برمیخیزد باعث ایجاد سرفه های مزمنی میشود. سینوزیت ممکن است خیلی شدید باشد و در اینصورت همراه درد و تب شدیدی خواهد بود . اگر مریضی مشكوك بسينوزيت باشد، طبیب گاهی به عکس برداری از سینوسها و یا به تاباندن نور بحفرات سینوسی در اطاقی تاريك اقدام مینماید تا وجود با عدم وجود سینوزیت را ثابت نماید . در صورت وجود چنین عفونتی، طبیب درمانهای مختلفی از قبیل تلر، بینی، تامپون بینی، مکیدن چرك با پوار، داروهای مختلف و غیره را تجویز مینماید.

صرف نظر ازطریقه ایکه طبیب برای معالجه سینوزیت بکار میبرد، پرستاری و مواظبت عمومی بیمار نیز شایان اهمیت خاصی است . عفونت سینوسها در هر حال حالت پیشرفته تر سرماخوردگی است که مقاومت بیشتری دارد . بنابراین مانند سرماخوردگی، باید طفل را در اطاق گرمی نگاهداری کرد، درجه حرارت اطاق را با بخار آب یکنواخت نگاهداشت، بدن طفل را باید بطور یکنواخت گرم نگاهداشت و در شب پنجرههای اطاق را بست.

تورم لوزه ها (گلودرد)

تورم حقيقى لوزه ها مرض معینی است که به علت میکروب مخصوصی بنام استرپتوکوک ایجاد میشود . طفل بشدت مريض بوده تا چند روز

تب شدیدی دارد و سردرد و استفراغ بسیار شایع است، لوزهای طفل فوق العاده قرمز رنگ و متورم می کرد. بعد از یکی دو روز که با تکه های سفید رنگی روی آنها پیدا میشود. اطفال بزرگتر ممکن است آنچنان از شدت گلودرد شکایت کنند که قادر ببلعیدن آب دهان خود نباشند.

طفل را برای تورم لوزهها (با گلودرد) باید بطبيب نشان داد زیرا درمان فوری کامل آن ها یکی از داروهایی که برای معالجه وجلو گیری از عوارض ثانوی آن بسیار مؤثر است فوق العاده اهمیت دارد. (درمان باید لااقل تا ده روز ادامه داشته باشد. دوره نقاهت این مرض غالبا بسیار طولانی است. اگر غده های لنفاوی گردن طفل متورم گردد وضعف و بی حالی طفل ادامه یابد و با تب های مختصری بنماید، باید او را بمنزله طفل ناخوشی محسوب داشت و بطبيب خود جریانرا اطلاع دهید.

سایر عفونتهای گلو

نواع واقسام گلودرد با شدتهای مختلفی وجود دارد که بعلت میکروبهای متنوعی ایجاد میشود. اصلاح طلبی برای انواع این کسالت فارنژیت است ، بسیاری از مردم در شروع هر سرماخوردگی احساس کلودرد مختصری میکنند . طبیب در معاینه طفلی که نتط تب دارد غالبا تنها علامتی که پیدا میکند قرمزی مختصر کلو است، ولی طفل ممکن است دردی در گلو حس نماید با ممکن است اصولا دردی حس نکند.. غالب این گلو دردها بزودی برطرف میشود . با بهبود کامل گلودرد ، طفل باید در اطاق استراحت نماید . اگر طفل تب داشته باشد و یا اگر طفل ناخوش نظر آید ، با اگر درد گلو شدید باشد (ولو اینکه طفل تب هم نداشته باشد) باید طبیب را مطلع نمود . اگر طبيب بعفونت استرپتوکوکس کلو مشكوك گردد ، ممکن است دستور دهد از گلوی بیمار کشت میکروبی بعمل آید یا ممکن است بوسیله یکی از داروهای مؤثر درمان را بهر حال شروع نماید تا از امکان پیدایش عوارض ثانوی آن جلوگیری بعمل آید.

تورم غدد لنفاوی

غده های لنفادی که در بالا و پائين و طرفین گردن پراکنده است ممکن است در نتیجه هر نوع گلو دردی، خفیف با شدید، عفونی شده متورم گردد . شایع ترین علت آن ، تورم لوزهها است. تورم غده های لنفاوی ممکن است در موقع تورم لوزهها با یکی دو هفته بعد از شروع آن پیدا شود . اگر تورم این غدهها آنقدر باشد که با چشم دیده شود و یا تب ۳۸٫۵ درجه با بیشتر باشد، طبیب را مسلمة باید مطلع نمود ، در بعضی از موارد ، درمان ممکن است ضرور باشد و اگر در مراحل اولیه آن شروع کردد مؤثر خواهد بود.

تورم مختصر غدد لنفاهی ممکن است هفته ها با ماهها بعداز بهبود گلودرد طول بکشد. تورم این، غدهها گاهی ناشی از امراش دیگری از قبیل عفونت دندانها ، عفونتهای پوست سر و با سرخجه میباشد، باید با طبیب خود در این باره صحبت نمائید . ولی اگر طبيب بعداز معاینه طفل، او را بطور کلی مالم تشخیص داد ، نباید از تورم مختصر غدد النناری ناراحت کردید.

logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *