#


با مواد غذایی غنی از پروتیین آشنا شوید

۲۹ مهر ۱۳۹۷ بدون نظر 27 بازدید

با مواد غذایی غنی از پروتیین آشنا شوید

گوشت، ماهی و تخم مرغ

گوشت

اکثر اطفال در حدود یک سالگی انواع مختلف گوشت مانند: گوشت کار چرخ کرده و گوشت ریز ریز شده ، جوجه گوشت گوسفند و با جگر سیاء ، ژانبون . گوشت گوساله و خوك را که در منزل برای سایر افراد خانواده تهیه میشود و یا از توطیهای کنسرو شده که قبلا در کارخانه بخنه و بسته بندی شده است می توانند بخورند ، ژامبون مقدار مختصری پروتئین دارد لذا نباید به طور منظم بعنوان گوشت مصرف شود . گوشت خوک از حيث و يثامينها بسیار غنی است و چربی گوشت خود را باید کاملا گرفت و باید آنرا خیلی خوب پخت تا رنگ تمام گوشت آن سفید یکدست شود، نه صورتی و گوشت خوکی که کاملا پخته نشده باشد و مواد مرض خطرناکی است بنام تریشی نوز ، بهتر است از دادن مو سپس گاو باطثال تا قبل از دو سالگی خودداری شود .

اگر گوشت بخوبی نیز دریز یا چرخ نشده باشد، غالب اطفالیکه خوردن آن علاقة مفرطی نشان میدهند، بشدت با آن مخالف خواهند شد. زیرا کودکان از تکه های گوشتی که در اثر جویدن بسهولت فرم نمیشود، دچار وحشت شده حالت تهوع پیدا میکنند . بنابراین لازمست گوشتی که کودکان تا پنج الی شش سالگی مصرف میکنند ، بخوبی نیز ریز با چرخ شده باشد.

ماهی

دادن انواع ماهی های سفید وغپر چرب را می توان بصورت تئوری با آب پز و در حدود سالگی و با احتیاط شروع کرد و در موقع خوردن، گوشت ماهی را باید بوسیله انگشتان دست کاملا له کرد تا استخوانهای آن خارج شود ، ماهی های چرب و کنسرو شده را میتوان از دو سالگی ببعد بتدریج شروع کرد ، بعضی از بچها ماهی را خیلی دوست دارند، در اینصورت میتوان متنهای یک الی دو مرتبه الرا جانشین گوشت های دیگر ساخت ، ولی بعضی دیگر بشدت با آن مخالفت ، در این مورد زیاد اسرار نکنید.

تخم مرغ ارزش غذائی تخم مرغ اعم از سنت آپیز ، علی، کو کوه نیمرو و مخلوط با اغذیه دیگر و مایعات ، کسان است . اگر طفل تخم مرع را دوست دارد و روزی یک عدد بسیار مفید است و در صورت لزوم دوزی دومید هم می توان داد و اگر طفل بكوشت و ماهي علاقه ای نداشته باشد، با تهیه آن برای شما مشکل باشد احتياجات پروتئینی طفل را میتوان با هفتصد و پنجاه سانتيمتر مكعب الى بك لیتر شیر و دو تخم مرغ در روز تامین کرد زیرا طفل مقداری پروتئین نیز از طرف غلات و سبزيها پست خواهد آورد.

اگر طفل تخم مرغ را دوست ندارد و با نسبت بان حساسیت داشته باشد، خوردن گوشت بسیار ضرور و مهم است.

سبزی

انواع سبزی – طفل در طی سال اول احتمالا خوردن اسفناج ، نخود، پہاد ، هویج، مارچوبه کنگر فرنگی، کدو و گوجه فرنگی چغندرہ کرنی و سیب زمینی را سردت پخته و پوده، شروع کرده است.

این سبزی ها که ابتدا صورت پودر تهیه و طفل داده میشد و در اواخر سال اول پایه بتدریج بسورث تکه های سبزی بطفل داده شود (طبیعتا این سن بعضی از سبزیها را هنوز می توان مشکل پوره تهیه کرد و بجلل داد)، نخود دا باید مختصری له کرد تا باب آن دسته بلیده نشود و در حدود یکسالگی بجای سیب زمینی معمولی می توان میبد مینی شیرین مصرف کرد. اگر تا یکسالگی، مشيط سبز عمايسهل الهتم بطفل ميداد.اید، می توانید پند بي انسهز کمائی که منم آنها نددی مشگلتر وكامی کمتر مورد توجه است بدهد مانند لوبیای درشت (که باید کاملا له شده باشد) ، بروکولی و کلم ، گل کلم ، ترپ و شلی . طعم و بوی تند بعضی از این سبزیها را می توان هنگام پختن با تموینی در بار آب دیگه از بین برد، بلی از همه ما این سبزی را دوست دادند و بهولت آنها را میخورند وفضي می نمایند ، ولی بعضی دیگر بهیچوجه نسبت با پن فرع سبزی علاقهای نشان نمیدهند، دادن دانه ذرت پخته راب پز) را باید تا دو سالگی بتاخیر بیانداز پدر کودکان کوچك » بأنه ذرت را نمی جوند. لذا بدون هیچگونه تغییری در مدفع ظاهر میشود . در هر حال نقط از فرمتهای اره ومرات (ذرت شیر) پلئل بدهید و وقتی که دانه ذرت را از سثلة آن (چوب بلال) با چائو میپرید و سعی کنید خیلی از بیخ جدا نشود تا بدین وسیله هر دانه ذرت از میان باز شود و مهم آن آسانتر گردد و در سه الی چهار بانکی هنگامی که ذرت را همراه ستیله آن (یعنی بصورت بلال آب پز یا بو داده بطفل مبدهید تا دانه های آنرا گاز بزند باید وسط هم ردیف از دانه ها را با چانو پر پل تا مردانه زن کاملا باز شود و جويدن آن برای طغل آسانتر گردد.

سبز های سهل الهضم را بصورت خام در اطفالیکه دستگاه گوارشی خوب و قوی دارلي معمولا مين بك الى دوسالگی میتوان شروع کرد و بهترین و مناسب ترین سبز گاها برای این منظور عبارت از گوجه فرنگی پوست کنده و کامو ، تکدهای کوچک کو بیای سبز، خلال هویج و کرفی رنده شده است ، این سبز کدها را باید خیلی خوب و با دقت بشوئید. ابتدا آنها را خیلی با استباط و بتدریج بعطفل بدهید تا ببینید آیا طغل می تواند آنها را مشم نماید و بعنوان چاشنی ، می توان از آب پرتقال با شربت آبلیمو، با کمی نمك، استفاده کړه و ساده یا آب سبزی های خام را نیز می توان در همین سن شروع کرد و سبزیهای خام و آب آنها برای اطفاليکه می توانند آنرا تحمل ومضم نماینده و به قط دارای همان ارزش سوز های پخته شده است ، بلکه بمراتب بهتر از آنست ، زیرا ویتامینهای سبز کدهای خام و یا آب آنها ، بر اثر جرادت از بین نرفته است و ویتامین ها و مواد معده في آن ور آبی که برای پختن آنها مصرف میشود حل نشده است .

اگر طفلی موقتا از خوردن بیزی امتناع نماید، از سوپ سبزی مانند نخود، گوجه فرنگی، کرفی، پیاز، اسفناج و چغندر، ذرت و سوپهایی که از مخلوطی از سبزی درست شده است استفاده نمائید.

جانشین های موقت سبزی ها

فرض کنید طفلی تا چند هفته از خوردن سبز کا پهر شکل و صورتی که باشد امتناع کند، آیا بتغذية او لطمه ای وارد خواهد شد؟ ارزشی و اهميت سبزی بواسطه انواع مواد معدنی، ویتامین های مختلف و الیاف چوبی با سلولزی) است که در آنها وجود داره ولی با خوردن مپوهای مختلف ، بسیاری از مواد معدنی و ویتامین ها و تقریبا همان مقدار سلولز چیدن خواهد رسید. اگر طفلی شیر ، گوشت ، تخم مرغ و محلول های ویتامینی تجارتی میخورد و سایر مواد معدنی و ویتامین مالی را که در میوه ها فراوان نیست، نیز تحصیل خواهد کرد. بعبارت دیگر و اگر فرزند شما سبزی دوست ندارد و هیچ نوعی از آنرا نمی خورد ولی بمیوه علاقه دارد و آنها را می خورد و بهیچوجه نباید نگران باشید . روزی دو الی سه مرتبه میوه باد بدهید و دادن سبزی را تا چند هفته و حتی چند ماه بکلی فراموش نمائید و اگر در این مورد باد و جنجالی نکنید و مسئله را جدی تلقی نمائید، پس از مدتی اشتهای طغل باحتمال بسیار ترک مجددأ بحالت اول برمیگردد و مقداری از انواع سبزی را تناول خواهد کرد.

میوه

انواع میوه

طفل در طی سال اول امولا خوردن سوس سیب، آلوو گلابی ، هلو، آناناس با بصورت پخته با کمپوت و همچنین بعضی از مپو های خام ولی رسیده مانند موزه سیب، گلابی و آوارو را شروع کرده است. در حدود یک سالگی بعضی از این میومها را باید بصورت تکه و قطعات کوچك بطفل بدهید و کمپوت گلابی ، هلو . آناناس کو محسوس بزرگسالان در قوطی پسته بندی شده است و فروخته میشود، بعلت شربت خیلی شیرینی که بانها اضافه شده است . برای اطفال بهیچوجه مناسب نیست. اگر از این کمپوت ها برای اطفال مصرف میکنید . لااقل شربت آنها را خالی کنید.

پرتقال، هلو، نيمی، گوجه، انگور بیدانه (عسکریه) را بصورت خام، در اکتالیکه دارای دستگاه هاضمه قوی و خوبی هستند معمولا بین یک الی دوسالگی می توان شروع کرد ولی باید کاملا رسیده باشد و تا سنین سه الی چهار سالگی باید پوست آنها را گرفت و موقعی که میوه با پوست کنده بطفل مبدعبد ه باید آنرا خیلی خوب با آب بشوئید تا مواد شیمیایی که بعلت سمپاشی درختان روی آن مانده است پاك شود.

معمولا توصیه می شود که آلبالو و گیلاس و انواع توت توت فرنگی ، توك توث جنگلی ، غوث آبی ، شاه توت ، توت سفید و نمره قبل از دو سالگی باطفال داده شود و توت فرنگی بیشی اد بعدما نمی سازد و باعث بروز بثورات پوسنی بود، اطفال کوچکتر گوت را تجویده می بلعند و هم نشده دفع میکنند ، لذا تا انتي طقل تثواند خوب بحره باید آنها را کاملا له و کرم نموده بطفل بدهید، در هر سنی که دادن لوث را شروع میکند پایه خیلی بتدریج و با احتیاط باشد و اگر باعث ناراحتی و اسهال گردید . آنرا قطع کنید، مستعمای آلبالو و گیلا را باید تا وقتی که طنل بیرون آوردن آنها را از دهانش بلد نیست، جدا سازید.

طالبی، گرمک و هندوانه را می توان خیلی با احتیاط از «دوسالگی شروع کړد. ابتدا بهتر است مقدار آن کم و املا لم و له شده باشد – و میوه های خلك (خشکبار مانند آلو نیسی، انجیر، خرما را دیز کنید و همراه با سالاد و یا برای مکیدن و خوردن میتوان از دوسالگی شروع کرد.

میوهای خشك را باید در موقع خوردن کاملا شت، مگر اینکه در بسته های خیلی تمپری بسته بندی شده و پشت آن نوشته شده باشد که میتوان آنها را خام و بدون شستن فیت خودد. خورده های این میوه ها تا مدتی بد دندانها میچسبد لذا خيلي زیاد و بنگران نباید از آنها مصرف کرد.

غلات و شام

غلات – طفل در یک سالگی می تواند روشايد هير تا کنون شروع کرده باشد يك با چند نوع از غلات پخته شده مانند گندم با چها را که سایر اعضای خانواده می خورند و بخورد. اگر طفل آنها دوست دارد ، همیشه روزی یک الی دو بار از آن بار و در نظر داشته باشید که کودکان میل دارند غذای آنها کاملا رقيق و آبگی باشد و یا کاملا سنت زیرا بغذای نیمه سفت باقرام خبری علاقه ای نشان نمیدهند لذا سعی کنید تلات پخشه شده را با شیر کاملا رقيق سازید.

اگر طفل خیتی بیکی از انواع قلات پخته شده د زده و بی علاقه شد و ممکن است نوع دیگر به يا بام بدهید ، همچنین گاهی میتوان از برنج پخته (جلو) و یا از انواع دیگر قلات استفاده کرد و یا ممکن است غلات پخته شده را بصورت خشك . یعنی بدون اختلاط با شیر که مورد علاقه اطفال بزرگتر است ، بکودکان کوچکتر نیز باد گندم و جو از حيث ویتامین ها و مواد معدنی بسیار غنی است ولی ذرت و برنج از این حیث به پایه گندم و جو نمیرسد.

نان هم نوعی از غلات است

اگر طفلی از خوردن غلات پخته شده د صبح ، بعلت آنکه از آن زده و بی علاقه شده است و امتناع نماید و مي توان بجای آن از انواع مختلف نان که از گندم، جو، جو دو سر و غیره تهیه شده باشد به او داد. زیرا  غلاتی که شکل خمیر در تنور پخته می شود و بصورت تان درمیاید از نظر غذائی ارزشی مساوی و پراپر غلات آب پز دارد. یعنی قابلیت هضم و ارزش غذائی هر دو نوع پکان است . قددی کړه با ما کادین روی نان بمالید (طبیعی است که در بچه های یکساله باید از مقادیر کم شروع نمود). اگر فکر می کنید مالیدن قدری مربا و يا پوره میوه روی تان ، آنرا خوشمزه تر میکند ، اینکار را بکنید.

غالبا این سؤال پیش می آید که در موقع شام بجای غلات چاچیزی میتوان بطفل داد و بعلاوه غذای شام از چه چیزی باید تهیه شود.

شام – در طی سال دوم، بسیاری از مادران شکایت دارند که «بچه من از خوردن غلات و میوه بعنوان عام، خسته و زده شده است و من نمیدانم چه باید باو بدهم. غذای شام باید خیلی ساده و متنوع باشد و بهیچوجه لزومی ندارد مانند سبعانه با ناهار خیلی متصل باشد.

اگر قصد دارید در موقع شام دو یا چند نوع غذا بساغل بدهید . لازم است معیاری برای راهنمایی خود داشته باشید، تا مثلا در یک شب در غذای حجیم و پرکالری و در شبه دیگر دو غذای مختصر و کم قوه به طفل ندهید.

بطور کلی و دستورالعمل مفيد آنست که:

۱- میوه یا سبزی بعلاوه

٢- يك غذای حجیم و سیر کننده که سرشار از کالری باشد طفل يدهيد.

اجازه دهید درباره غذای حجیم و سیر کننده بحث کنیم.

اضافه کردن چند قاچ از میوه های خام ، با کمپوت میوه با چند تکه از میومهای خفه شده با کمی شکر نرده ، مبل و یا ملا بأنواع مختلف فلات به صورتی که تهیه شود . طعم غلات بسته شده را تغییر داده ممکن است برای طفل خوشتر و مطبوع تر باشد.

به تدریج که طفل رشد میکند و بزرگتر میشود و انواع و اقسام تان و ساندویچ ها را می توان جانشین غلات پخته ساخت . هنگامیکه طفل فقط يك سال دارد و خیلی کم نان میخورد و اگر ساندویجی به او داده شود ، آنرا باز کرده تتط محتویات آنرا می خورد ولی در حدود دو سالگی از عهده خوردن ساندویچ بخوبي برمی آید. ابتدا از نان جو ، نان گندم ، نان گندم درسي و تبان شیرمال و لان موز شروع کنید و بتدریج انواع دیگرتان مانند نان بربری و به آنهائی که به آنها گردو و چیزهای دیگر اضافه میکنند. بعید ، روی نان محشری کرد و مارگارین ، پنیر و با پنیر خامه بمالید . همچنین برای خوشمزه کردن آن اگر لازم میدانید قدری مربا و مارمالاد ، عسل و با کمی شکر اضافه کنید ولی من توصیه میکنم از این مواد قندی خیلی زیاد بطئل دهید و از انواع غذاهای دیگر مانند سبز های خام ( کلمو ، گوجه فرنگی و کلم و هویج رنده شده)، میوه های پخته، میوههای خنك ، تخم مرغ کنسرو ماهی ، ماکیان و انواع گوشتهای دیگر، تیز میتوان ساندویج (صوات خالع یا مخلوط) تهیه کرد. پنیر را ميتوان ابتدا روی نان مالید و با بصورت داده شده و بعدها بصورت قطعات بزرگتری روی مان گذاشت و پنیر خامها وبعد از سه سالگی ، مایو نوا را می توان با بسیاری از غذاهای فوق الذکر همراه نان به کودک  داد.

یک غذای نسبتا هم که گاهی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد عبارت است از آبگوشت با سوپی که مقدادی جو با برنج و یا رشته فرنگی در آن دوخته شده باشد، با سوپ سبزی، ( خالم یا همراه با مختصری چربی) که در آن مقداری نان برشته شده را ریخته باشند.

يك تخم مرغ آبپز یا کوکوی تخم مرغ را میتوان (بجای تخم مرغ ناشنائی با علاوه بر آن) روی نان برشته شده گذاشت و با نان برشته شده را با تخم مرغ مخلوط نمود و بلنل داد. بیسکوئیت را می توان ساده پا با مختصری قاتق و یا همراه با شیر گرم یا سرد مورد استفاده قرار داد.

اگر طفل سپیڈمینی را دوست داشته باشد، به غذای حجیم و مفیدی است. گاهگاهی میتوان ماکارونی و رشته فرنگی نیز مصرف کرد.

بجای آنکه ابتدا يك غذای حجیم و در نقب آن از میوه های خام یا پهنه بعنوان دسر بطفل بدهید ، گاهی می توان ابتدا مقداری از سبزی های زرد پا سبز پخته شده و پا يك سالاد میوه یا سبزی سپس بعنوان دسر از انواع مختلف پودینگیالی که از شهر تهیه میشود مانند : فيفي ، پودینگ برلج ، پودینگ تاپیوا و یا پودینگه نشاسته ذرت، لتل داد، باطفال بزدکتر کامگاهی میتوان بستنی، بعنوان دسر، باد. موزه هنگام شام يك دسر بسیار عالی است و هنگام ناشنائی ، می توان آن را جانين فلات نمود.

ماست شیرین و ژلاتین را ، مخصوصا اگر مقداری میوه هم بان اضافه شده باشد میتوان گامی بعنوان دسر مصرف کرد، ولی اینها بقدر کفایت گالری تولید میکند که بنرات . آنهارا بعنوان عنای حجیم و سر کننده مورد استفاده قرار داد.

بعضی از اطفال هرگز پنشانه علاقه ای نداشته مثل اینکه چندان اهنهایی هم بان را ندارند . این دسته از اطفال برای افزایش وزن خود ، پند گنابت از شهر ، گوشت، میوه و سبزی و کالری تحصیل می نمایند همچنین ویتامینهای گروه «ب» را از همین مواد بدست میاورند . بعبارت دیگر، فندان غلات و سواد نشاسته ای دیگر در رژیم غذائی طفل، نباید چندان مورد نگرانی شما باشد، بنابراین، اگر فرزند شما از هر حیث سلامت است، بگذار پدر تا چند هفته بدون آنها زندگی کند.

. اما با والدینی که شام خود را زود میخورند و ممکن است ترجیح دهند طفل آنها نیز تذای اساسی و عمده روزانه را که از گوشت و سیب زمینی ، میزی و غیره تشکیل میشود ، در آن موقع بائناق آنها صرفه نماید. اگر طفل در موقع مناسب برختخواب برود و بخوابد و پیروی از این طريقه اشکالی نخواهد داشت. در این صورت و طبعا غذای ناهار ، بيك غذای مختبر و سبکی ( مانند شام که در این شماره از آن بحث شده است ) تبدیل خواهد.

برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *