#


استمناء؛ آنچه که باید از خود ارضایی بدانیم

خود ارضایی
12 جولای 2017 بدون نظر 573 بازدید

استمناء؛ آنچه که باید از خود ارضایی بدانیم

استمناء؛ آنچه که باید از خود ارضایی بدانیم

استمناء عملی است که در تمام جوامع بشری شایع میباشد. از مطالعات Kinsey اینطور نتیجه شد که ۹۳% مردهائیکه با آنها مصاحبه بعمل آمده بود برای رهائی از فشار جنسی باین عمل مبادرت ورزیده بودند که بر حسب وضعیت اجتماعی و تعلیم و تربیت آنها فرق می کرد. خانمها هم باین عمل مبادرت می ورزیدند ولی کمتر از مردها یعنی ۹۰ تا ۷۰ .درصد آنها در دورا زندگی استمناء می کنند.

Ford و Beach در مطالعاتی که روی انسان و حیوان بعمل آورده اند اینطور اظهار می دارند که چون تحریک دستگاه تناسلی حیوانات توسط خودشان خیلی زیاد انجام میگیرد لذا نمیتوان استمناء را در آنها غیرطبیعی و یا انحراف محسوب کرد بلکه می توان آنرا یک تماس بیولوژیکی جهت بررسی، تمیز کردن و دستکاری دستگاه تناسلی خارجی دانست در اثر تکالم و به دست آوردن قدرت تجربه و تقلید این عکس العملها جنبه مقاصد جنسی علنی را به خود گرفته و جانشین یا متمم مقاربت شده است.

آیا استمناء مضر است؟ آیا قدرت جنسی را ضعیف میکند؟

تا چند سال پیش تمام بیماریهای جنسی و روحی از جوشهای صورت گرفته تا دیوانگی را به استمناء نسبت می دادند امروزه ما به این نکته پی بردهایم که درباره خطرات استمناء فوق العاده مبالغه و گزافگوئی شده و بهیچوجه مبنای علمی ندارد و مدرکی هم در دست نیست که طبق آن استناد به ضرر و زیان جسمی بکنیم.

تمام اثرات سوئی که از استمناء ناشی می شود نتیجه احساس وحشت، ترس و تقصیر و محکومیت نفس میباشد که همراه آنست. ترس از عواقب استمناء یکی از شایعترین ناراحتی های جسمی است که مسئله بسیار مهمی می باشد.

استمناء را عملی مذموم و غیرطبیعی میدانند معهذا هیچگونه تغییری در شدت ارتکاب بآن مشاهده نشده است. تنها چیزی که بوجود میآورد حس پشیمانی و توبیخ نفس است که شخص مرتکب را هر آن متفکر و مترصد عواقب اور خیم روحی و جسمی میسازد. بالنتیجه تمام جوانانی که باین عمل مبادرت میورزند همواره دچار کشمکشهای روحی واضطراب بوده و تعدیل جنسی اجتماعی آنها بهم می خورد.

نامه جوانی در این ارتباط بسیار شنیدنی است:

«پی برده ام باینکه استمناء شیطانی است که زندکی مرا بر باد داده، حیات مرا سست کرده و ارزش فکری مرا دگرگون ساخته و ارتکاب به آن در قبال جامعه عبارتست از پریشانی جاودانی. انهدام قدرت و توانائی، ملامت جسم و بالاخره امید و علاقه بزندگی در من بدرجه ای رسیده که چارهای جز خودکشی، عزلت و یا ملجای مانند اینها ندارم».

این نامه از فردی است که مدتها به استمناء مبتلا بوده است. در معاینات طبی هیچگونه عیب عمومی و تناسلی مشهود نگردید. بنیه و هوش این جوان بسیار عالی بود. بعداً معلوم شد که شکایت او نتیجه ضرر جسمی حاصله از استمناء نبوده بلکه ناشی از ترسی بود که او را احاطه کرده بود این آقا اکنون ازدواج کرده و پدر دو فرزند می باشد.

خانمی که دو سال بود ازدواج کرده و آبستن شده بود نزد من آمد و عقیمی خود را نتیجه استمناء دوران بلوغ می دانست و مطمئن بود که برای همیشه عقیم خواهد ماند. بدون شک هیچ رابطه ای بین عقیمی و استمناء موجود نمیباشد در خانم مزبور کجی رحم اصلاح شد و آبستنی بوقوع پیوست معهذا سالها ترس وبیم او را فراگرفته بود و شدیداً رفتار اجتماعی و عکس العمل جنسی او را متأثر ساخته بود. بعداً بمن اینطور اظهار کرد: «آقای دکتر نمیدانید بعداً که فهمیدم بعلت عملیات دوران جوانی شخص محکومی نیستم چه بار گرانی از دوشم برداشته شد».

بنابراین اختلالاتی که از استمناء ناشی می شود لہعلت ترس و کشمکشهای درونی است که همراه آنست و به ساختمان بدن و اعضاء تناسلی هیچگونه آسیب و زیانی وارد نمی آورد.

آیا استمناء دوران جوانی در هم آهنگی جنسی زمان زناشوئی تاثیری دارد؟

خیر، ولی گاهی جوانانی که مدت مدیدی باین عمل مبادرت  ورزیده اند ممکن است در تنظیم عادات جنسی خود دچار اشکال شوند و از ارتباطات جنسی طبیعی لذت کامل نبرند.

خانمی که هنگام استمناء فقط از تحریک کليتوريس لذات جنسی لذت چندانی نداشته باشد ولی معمولا بآسانی این قضیه اصلاح شده و روابط طبیعی برقرار میگردد .

آیا استمناء عمل بیهوده و نامطلوبی نیست؟

چرا، زیرا بهیچوجه نمی تواند جانشین لذت کاملی بشود که از طریق نزدیکی طبیعی حاصل میگردد. ممکن است موقتاً شخص را از آن ناراحتی جسمی خلاص کند ولی بهیچوجه رضایت روحی را تأمین نمی کند. استمناء عملی است که بعداً به ناراحتی مبدل میگردد و شخص مرتکب را دچار نارضایتی، محکومیت نفس و افکاری می کند که شدیداً در وضع اجتماعی و جنسی او اثرات سوئی باقی می گذارد.

برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

پاسخی بگذارید

ارسال دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *