آرایش عروس

آرایش عروس

آرایـش

آرایـش

آرایـش در تابستان نور خورشید سبب می­شود که رنگ های کمرنگ آرایـش را پررنگ­تر به ­نظر برسند. در روزهای تابستان بهتر است به ­جای کرم...