#


تشریح ناهماهنگیها دوران بلوغ جنسی

14 مارس 2018 بدون نظر 379 بازدید

تشریح ناهماهنگیها دوران بلوغ جنسی

بایدها و نبایدهای دوره بلوغ جنسی

دوره بلوغ جنسی همزمان با میل جنسی ظهور میکند. غریزه جنسی آمرانه خودنمایی میکند. با وجود این، امکان واقعیت پیدا کردن طبیعی آن فقط در موقع زناشوئی صورت میگیرد. بدین ترتیب فاصله بین زمان ظهور میل جنسی و آغاز فعالیت نطفه چندسال طول می کشد.

این ناهماهنگی در چند مرحله بوسیله «احتلام» هم تراز میشود اما در بسیاری از مواقع احتلام، نمی تواند در دوره هیپرسکسی جوانی آرامشی ایجاد کند. در چنین مواردی جوانان متوجه استفاده از تنهایی میشوند تا اطفاء شهوت کنند.

ای. ای. مچنیکوف» می نویسد: «این انحرافات چنان در میان پسر بچه ها گسترش دارد که فقط افراد معدودی می توانند برخود ببالند که کاملا از آن عمل دوری می کنند… عمل «استمناء بی گفتگو بسته به ناهماهنگی طبیعت انسانی و رشد پیش از موعد احساس جنسی است… پسر بچه با دریافت احساس لذت جنسی خاصی، در دوره ایکه هنوز نمی تواند حتی سخن از جماع بمیان بیاورد بطور غریزی وسیله ای برای ارضای خویشتن پیدا می کند».

ظاهرا نظریه پیدایش استفاده از تنهائی، اجازه میدهد آن مورد «استمناء» را که به هنگام بلوغ جنسی و در دوره های بعد از آن آغاز میشود توضیح داده، روشن کنیم.

«استمناء» قبل از بلوغ جنسی نیز دیده میشود. معمولا تربیت نادرست وعدم مراعات بهداشت جنسی و معاشرت کودکان کوچکتر با بزرگتر در این سن به تحریکات استفاده از «اونانیزم» كمك میکند.

در میان بزرگترها معمولا بدهنگام جلوگیری اجباری جنسی یا تشدید میل جنسی حتی وقتی آمیزشهای پی در پی موجب ارضای جنسی نشود و یا اگر عمل داستمناء (جلق) لذت بیشتری ازجماع حاصل کند، به آن برخورد میشود.

کلمه «او نانیزم» که نام لاتینی کلمه «استمناء» است از نام داو نان، که در کتاب تورات آمده گرفته شده است. طبق روایات کهن، برادر او نان» مرده بود، پدر دار نان» خواست که او بازن برادرش ازدواج . کند و برای او (برادر مرده اش) فرزند بیاورد. اما «اونان، این را نمی خواست و نطفه خویش را بیرون از مهبل زنش میریخت. اکنون چنان عملی قطع آمیزش جنسی بحساب میآید. ونام «اونائیزم» از نام همان شخصی گرفته شده که در دورات، آمده است و در پزشکی این نام، بیشتر از نام های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

نظریات مخالف و موافقی در باره «استمناء» وجود دارد و علت آن در رشد اوضاع تاریخی نهفته است. در دنیای قدیم به د استمناء به مانند پدیده ای طبیعی مینگریستند و از خود بی قیدی نشان میدادند.

در امپراطوری روم باستان ، اشیائی برای هدفهای استمنائی» با مهارت ساخته می شد که با گسترش مسیحیت وضع دگرگون شد. در اواخر قرن چهارم میلادی داوگوستین» احکامی مبنی براینکه هر عمل جنسی و اطفاء شهوت باید بمنظور باروری انجام گیرد، تنظم کرد. در عصر جنگهای پایان ناپذیر، بیماریهای مسری، ترس از مرگ و میر کودکان، این احکام باید رل مهمی را برای حفظ بیشتر متولدین بازی می کرد. روشن است که بعلت این مرگ و میرها برای دو برابر کردن تعداد جمعیت در زمان امپراطوری روم ۱۵۰۰ سال وقت لازم بود. در این مدت تعداد متولدین کمی بیشتر از تعداد مرگ و میر شد.

احکام دینی مربوط به اینکه عمل جنسی باید در هر موردی به بارداری منجر شود بعنوان اصل تغییر ناپذیر در تمام ساختمان های دین مسیح وارد شده بود ولی از آنجا که عمل داونا نیزمی به بارداری منجر نمیشد، این گونه اطفاء شهوت را تقصی جدی، و عملی کناه بحساب میآوردند. و اولین کتاب در باره داستمناء» در قرن هیجدهم نوشته شد. از مشهورترین آنها کتاب پزشك فرانسوی دنیسو» است که در سال ۱۷۶۰ منتشر شده. این کتاب بطور کلی نقش بدی را بازی کرده است، دنیسوی تصور کرده که دارنانيزم، سبب ضعف و ناتوانی نخاع و سکته پیشرو، کوری، سستی مغز و انواع مختلف جنون میگردد. کتابهای فراوانی بعدة تحت تأثیر این کتاب برشته تحریر در آمد که بازار پر از آنها شد. و در آنها نیز نتایج استمناء» چون کتاب دنیسو، بصورت عملی وحشت۔ آور توصیف شده بود. چنین ارزیابی تأثیر استمناء بر روی سلامتی، مسلما مبتنی بر تحقیقات علمی نیست، بلکه برپایه اندیشه ناصواب و تأثیر استیلاگر توصیفهای آن زمان بود.

متأسفانه این نظریه در باره استمناء» که بصورت يك نقص است نه بصورت عادت زشت، هنوز هم وجود دارد که گاهی سبب حوادث ناگوار در نجهای اخلاقی میشود.

توضیح علمی به این پدیده فقط در آغاز قرن بیستم داده شد. تحقیقات و بررسی های دای. ای. مچنیکوف، دانشمند بزرگ روس۔ نمدهای مایج وحشت آور استمناو، را از بین برد و این پدیده را به عنوان یکی از ناهماهنگی های طبیعت معرفی نمود.

اما نظریات معاصرین در باره داستمناء» چیست؟ اطفاء شهوت بوسیله «استمناء، گسترش فوق العاده وسیعی دارد. مؤلفين ارقام واعداد مختلفی را ارائه میدهند که این ارقام بمقیاس وسیعی، بسته به اینکه در كداميك از سنین تحقیق و بررسی شده، در نوسان است.

در مردان «استمناء» در دوره بلوغ جنسی وحدتکلیف فوق العاده زیاد است.

تمام مؤلفين معتقدند که در حال حاضر کسانی که از داستمناء اجتناب میکنند، خیلی کم اند. معمولا استمناء ۳ تا۴ سال طول می کشد واز آغاز فعالیت جنسی قطع میشود. ولی این عمل خصوصا هنگامیکه شخص مجبور به خودداری از اطفاء شهوت، به وسیله همخوابگی باشد، ادامه پیدا می کند.

استمناء اغلب در میان زنان نیز مانند مردان دیده میشود.ولی پسران جوان بیشتر به استفاده از تنهائی، پناه میبرند و دختران خیلی کمتر به این کار مبادرت میورزند.

گاهی کودکان از سنین پائین دست به «استمناء» میزنند. زیرا حتی قبل از بلوغ جنسی هم کودکان می توانند احساس مطبوعی را به هنگام تحريك آلت تناسلی دریافت کنند. پدر و مادران و مربیان کودکان گاهی مشاهده می کنند که کودکان، رانهایشان را بهم میمالند ودستشان را بسوی آلت تناسلی شان میبرند. داستمناء در سنین کودکی اثر نامطبوعی روی دستگاه عصبی بجای میگذارد. مسلم است که در این دوره، هنوز تمایل جنسی ثابت، نسبت به جنس مخالف وجود ندارد. ولی عمل داستنماء» می تواند در حافظه نقش بندد و بهمان نسبت در تمام زندگی منعکس گرددو مقاربت برای شخص ارضای جنسی حاصل نکند. هنگام هر عمل داستمناء»، خیال قدم به میدان میگذارد. و اندیشه های کشش طبیعی به سوی جنس مخالف را از میان برمیدارد.

ژان ژاك روسو درباره چنین وضعی می نویسد: «در خیالات احمقانه خود و در هیجانات شدید جنسی به كمك خیال بسوی جنس مخالف می شتافتم، در حالی که حدس میزدم آن که آرزو داشتم شایسته رفتار دیگری است.

در سنین بالاتر ممکن است میل شدیدتری نسبت به عمل استمناء» تا چند مرتبه در شبانه روز مشاهده گردد و جوان چون میداند که عملی غیر طبیعی انجام میدهد (زیرا در این باره از دوستان یا از کتاب و مقالات عمومی اطلاعاتی بدست آورده است) چندین بار در غم و اسوه فرو میرود.

«استمناء»، عمده ترین علت اضطراب، ترس، عدم اطمینان به – خویشتن است. تاوقتی که هنوز نیروی مردطبیعی و با ارزش است، در باره وضع خود نمی اندیشد . زن نیز اگر اطفاء شهوتش او را ارضا میکند، هیچگونه نقصی در خود نمی بیند ولی هنگام ظهور علائم ضعف جنسی در مرد طبعا شروع به جستجوی سرچشمه آن میکند و قبل از هرچیز مضرات استفاده از تنهائی، را بخاطر می آورد.

در اینجا باید یادآوری شود: زنی که در آمیزش فاقد شهوت باشد، ممکن است سردمزاجی اومربوط به تأثيرات استمناء باشد. اکنون جا دارد در باره تأثیر منفی داستمناء، بعنوان يك عامل روانی گفتگو کنیم. مکاليزم ظهور اختلالات جنسی معمولا چیزهای دیگری است و مستقیما با «استمناء، ارتباط ندارد . قابلیت دسترس بودن اونانیزم، هنگامیکه ارضای جنسی بدون شرکت جنس مخالف ضرورت پیدا می کند ، برای اشخاص ترسو و بی اعتماد به نیروی های خویش رل جانبی را بعهده می گیرد. در چنین آدم هائی عادت استمناء، چنان استحکام می یابد که دیگر خلاصی از آن به این آسانیها میسر نمیشود.

حقیقت مسلم اینست که از این همه گسترش زبان استمناء فقط تعداد کمی مصون باقی می مانند. پزشکی میگفت: ضرر استمناء، همان قدر است که شخص تصور میکند. ولی نوعی «استمناء» هست که از نوع دیگرش مضرتر است و آن د استمناء ، روحی یا فکری است. یعنی دارنا نیز می» که ارضای جنسی تنها با هیجانات خیالی و تصورصحنه های شهوت انگیز و هوس آلود حاصل میشود، و این استمناء را دمرکب» نیز میگویند یعنی ترکیب جسم و روح عادت به «استمناء» در زنان ممکن است آنها را به سردی دروغين جنسی بکشاند و آن هنگامی است که اطفاء شهوت در موقع عمل جنسی حاصل نمیشود وزن متوسل به تحريك منطقه شهوانی میشود ولی چنین عملی به ارگانیزم زن هیچ گونه ضرری نمی رساند.

عامل دست یازی به استمناء»، قبل از بلوغ جنسی، یعنی وقتی که هنوز شهوتی وجود ندارد، اغلب چیزی خارجی با نقص تربیت است. بی اعتنائی به قواعد اولیه بهداشت در پسر بچه ها سبب میشود که ما بین نوك آلت و انتهای بدنه، ترشحانی جمع شود و پوست را تحریف کرده و موجب خارش گردد. در دختران ناحیه «عجان» و آلت تناسلی تحريك شده و میخارد. تحريك آلت تناسلی در دختران ممکن است نتیجه «كرمك» باشد که از مقعد به آنجا داخل شده است. تمام این عوامل موجب پیدایش «اونانیزم» در سنین قبل از بلوغ جنسی می گردد.گاهی کودکان قربانی تقلید از بزرگترها میگردند. خیلی روشن است که کودکان خیلی زود همه چیز را که بزرگترها یا همسالانشان انجام میدهند درك می کنند.

میل جنسی از خوردن چائی پررنگ، قهوه، شوکولات و غذاهای تند نیز تیزتر میگردد. بدون تردید غذاهای مقوی نیز میل جنسی کودکان را تحريك میکند.

در سنین بالاتر علت دست یازی به «استمناء» می تواند در نتیجه دیدن صحنه های آمیزش بزرگترها باشد. کتابهائی که در زمینه مسائل جنسی نوشته شده میتواند کودکان را به «استمناء» سوق دهد.

نقاشی های زننده نیز موجب تحريك کودکان میشود. ولی نباید فراموش کرد که تأثیر خطرناك چنین نوشته هائی قبل از تأثیر تربیت صحیح و توضیح طبیعی بودن روابط زن و مرد به نوجوانان ممکن است آشکار شده باشد. بدین ترتیب آشنائی نوجوانان در دوره قبل از بلوغ با اینگونه نوشته ها بزرگترها، ناپسند و نامطلوب است.

برای پیشگیری از«اونانیزم» نباید کودکان شبها زیاد غذا و چای پررنگ و قهوه بخورند. لازم است مواظب بود تا كودك قبل از خواب حتما ادرار کند و نباید رختخواب کودک خیلی نرم باشد، و پس از بیداری هم نباید در رختخواب لم دهد. دستهای کودک باید بیرون از لحاف باشد و نیز بهتر است با پیژامه بخوابد.

نقش عمده را در پیشگیری از بیداری پیش از موعد شهوت ، ورزش بعهده دارد. زندگی که بصورت خوردن و خوابیدن و بدون ورزش باشد موجب ریزش خون در لگن و در نتیجه در آلت تناسلی میشود. ورزش و تمرینات بدنسی بهترین وسیله تبدیل نیروی جنسی به نوع دیگر فعالیت است که انسان را بسوی آرامش میل جنسی می کشاند.

همراه با تربیت بدن، نقش عمده را تربیت اراده و اخلاق بعهده دارد یعنی بی اعتنائی کردن به هوی و هوسهای کودك و خواستهای بیجای او. بنابراین باید از همان سنین اولیه كودك را عادت به امتناع از چیزهائی داد که دوست دارد و روح او را در برگرفته است. باید به او آموخت تا کاری را که شروع کرده ، بپایان برساند و این به نظم و پشتکار وی كمك میکند . وقتی برطرف کردن مشکلات و موانع به نوجوان آموخته شود خواهد توانست با عادات نامطلوب به مبارزه برخیزد.

گفتگو با کودکان در باره نتایج داو نانیزم» و سوگند دادن به آنها که از «استمناء» دست بردارند، یا محدود کردن آنها و علاوه بر آنزدن روی دست بچه بیفایده و بی معنی است. در کودکان تا سن بلوغ جنسی «استمناء» عملی غیرارادی است. یعنی، کودك حتی در نزدیکترین لحظات هم نمی داند که چه اتفاقی می افتد. بنابراین هر گونه مجازاتی به نتیجه نخواهد رسید.

صحیح ترین راه اینست که کودک را در مواقع بیکاریش تحت کنترل و زیر نظر داشته باشند و او را وادار به بازیهای مختلف و ورزش کنند و بکوشند تا او کاری را که آغاز کرده از قبیل: درس، مشق، بازی، طراحی و غیره، به انجام برساند. پدران و مادران باید شدیدا مواظب اعمال کودکان خود باشند و او را از اعمال «استمناء، منحرف سازند و اجازه ندهند که هیچ کدام از اعمالی که سبب تحريك وی میشود به پایان برساند. اگر چنین موازینی به موفقیت نیانجامید باید در باره كودك با پزشك امراض عصبی و روانی مشورت کرد.

پدر و مادر در موقع ظهور مبانی شهوترانی در نوجوانان در دوره بلوغ جنسی، باید باوضع افسردگی روحی و خمودی ری بمبارزه برخیزند. باید به او توضیح دهند که پس از ازدواج داونانیزم، از بین میرود و اثری از آن باقی نمیماند و حالا باید اراده بخرج بدهد تا از استفاده، از تنهائی، خودداری کرده و دست بردارد. برای رسیدن به – هدف باید به تمرینات بدنی و ورزش اقدام کنند. لازم است به نوجوانان توضیح داد که قبل از اینکه به دنبال عمل داستمناء» بروند فکر فریبنده آن عمل، بروز میکند، بنابراین باید جلو آن فکر و اندیشه را بوسیله کار با موضوع دیگری گرفت.

اما بزرگتران که با اثرات «استمناء» در روی ارگانیزم بدن آشنائی دارند، هرکدام باید استنباط مربوط را دنبال کنند تا به نتایج معینی برسند. آنهائی هم که احتیاج به نصایح کار آزموده ها دارند، باید با پزشك امراض عصبي وامراض مقاربتی و یا روانکاو مشورت نمایند.

برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.