مجله ماشین

مطالب ویژه

با نمایشگرهای هوشمند بیش تر اشنا شوید

نمایشگرهای هوشمند از مدتی قبل وارد بازار شده اند ،فیسبوک نیز به این حیطه وارد شده است و از دو نمایشگر هوشمند خود به نام پورتال و پورتال پلاس رونمایی کرده است.نمایشگرهای هوشمند معرفی شده توسط فیسبوک به رقبایی برای نمایشگرهایی هوشمند خانگی گوگل تبدیل شده است .تنها تفاوت این دو این اس

کاغذ هوشمند

کاغذ هوشمند مسلما برای انسان و طبیعت بسیار مفید است از جمله این کاغذها می توان به کاغذ هوشمند سونی اشاره کرد.کاغذ هوشمند معرفی شده می تواند نوشته های شما را ذخیره هم بکند وحتی نوشته های اماده را هم به ما پیشنهاد می دهد. شاید با خود بگوییم که این کاغذ شاید چیزی مانند […]
logo

آخرین مطالب مجله دیجیتال