مجله ماشین

صنایع دستی

صنایع دستی: هنری ساخته دست بشر

آشنایی با صنایع دستی؛ هنری ساخته دست بشر به طور کلی صنایع دستی به محصولاتی بومی گفته می شود که قسمت عمده تولید آن به دست انسان و ابزار دستی ساخته می شود و نشاندهنده ذوق هنری فردی است که اقدام به تولید آن می کند. همه ما تا کنون صنایع دستی بسیاری را دیده […]

با صنایع دستی و انواع آن بیشتر آشنا شوید

با صنایع دستی و انواع آن بیشتر آشنا شوید صنایع دستی چیست؟ تعاریف زیادی در مورد صنایع دستی وجود دارد. این تعریف به گزارش از من بپرس می باشد. به مجموعه ای از صنایع و هنرها صنایع دستی گفته می شود. به طور کلی می توان گفت که صنایع دستی از مواد اولیه بومی و […]

آشنایی با نگارگری و هنر نقاشی لاکی

آشنایی با نگارگری و هنر نقاشی لاکی: یکی از شاخه های  نگارگری ایرانی نقاشی لاکی می باشد که میدان عمل وسیع تر و متنوعی را در اختیار نگارگران می گذارد. به همین دلیل با افول و انحطاط نگارگری و کتاب آرایی ایران ، نقاشی لاکی رونق بیشتری یافت. در این نوع نقاشی، نقاش می توانست […]
logo