مجله ماشین

نظر اسلام درباره روابط بین همسران

نظر اسلام درباره روابط بین همسران

در اسلام، رابطه میان شوهر و زن، یک پیوند قوی است که با مهربانی، عشق و رحمت پرورش می یابد. این مهم است که خداوند متعال آن را در قرآن به عنوان یکی از نشانه های بزرگ او در جهان ذکر کرده است:

و از نشانه های او این است که او برای شما همسرانی از جنس خود ساخته است که در آنها آرامش پیدا کنید؛ و او بین شما محبت و رحمت قرار داد. در واقع اینها نشانه هایی برای افرادی هستند که فکر می کنند. حضرت محمد (صلح و رحمت بر او باد) الگوی هر مسلمان در تمام ابعاد زندگی است. هنگامی که شما در مورد رفتار پیامبر با همسران خود می خوانید، از سطح بالایی از مراقبت، خیرگی، عشق و محبت او که به آنها نشان داد، شگفت زده خواهید شد. مجموعه ای از روایات حدیث، به نکات برجسته ای از راهنمایی وی در این زمینه اشاره می کند:

او سزاوار بهترین درمان است

1-کامل ترین مؤمنان در ایمان، یکی از بهترین شخصیت هاست. و بهترین از شما کسانی است که با زنانشان بهترین رفتار را دارند.

2-بهترین فرد در میان شما کسی است که در مقابل همسرش بهترین باشد، و من نیز از شما در برابر همسرانم بهترینم.

3-یک مومن نباید از همسرش نفرت داشته باشد؛ اگر مردی یکی از صفات همسرش را دوست ندارد، از دیگر صفات او باید خوشحال شود.

4-جهان تنها لذت بردن است؛ و بهترین لذت دنیا، داشتن یک همسر شرافتمندانه است.

روابط بین همسران

ابراز عشق به همسر از دیدگاه پیامبر

از پیامبر پرسیده شد ، «ای پیامبر خدا، کدام یک از مردم محبوب ترین شماست؟»

او پاسخ داد: عایشه

او پرسید: “و در میان مردان؟”

او گفت: «پدرش.»

عایشه گفت: من هرگز حسادت هیچ کدام از همسران پیامبر را نکرده ام به جز خدیجه، هرچند او را هرگز ندیده ام.

او افزود: “هنگامی که پیامبر خدا (ص) یک گوسفند را کشت، گفت:” آن را به دوستان خدیجه بفرست.

logo