#


آیا مسائل جنسی تنها هدف و اساس زندگی زناشویی است؟

9 اکتبر 2017 بدون نظر 553 بازدید

آیا مسائل جنسی تنها هدف و اساس زندگی زناشویی است؟

آیا مسائل جنسی تنها هدف و اساس زندگی زناشویی است؟

مسائل جنسی و ازدواج

البته مسائل جنسی تنها هدف نهایی زناشویی نیست و بدون شک نمی توان اساس یک ارتباط دائم و همیشگی یعنی زندگی زناشویی را به پایه انجذاب جنسی بنا نهاد. مسلم است برای ایجاد یک خانواده سعادتمند عشق و محبت دو جانبه، توافق عقیده و نظر، علاقه و سلیقه ترتیب وضع اقتصادی و بالاخره تعدیل روابط شخصی، فامیلی و اجتماعی از الزام امور میباشد.

 از طرف دیگر بدون وجود انجذاب جنسی و روابط جنسی مطلوب زندگی زناشوئی مقرون به موفقیت نخواهد بود. محققان در مطالعات خود به این نکته پی برده اند که اغلب اشکالات خانوادگی مستقیما یا به طور غیرمستقیم معلول ناسازگاری های جنسی بوده و عامل جنسی در سعادت زناشوئی نقش مهمی را بازی میکند.

در سالهای اخیر مطالعات وسیع این موضوع را برای ما مسلم ساخته. مثلا Dickinson و Bearn نتیجه مطالعات خود را که در هزار مورد زناشوئی به عمل آورده اند اینطور بیان میکنند:

«حقایق حاصله از این مطالعات درک این موضوع را که ارتباطات جنسی مطلوب برای زندگی موزون و مقرون به سعادت ضروری است، تأکید می نماید».

مسائل جنسی

مسائل جنسی

مسائل جنسی و فلسفه اخلاقی

 آیا حقیقت دارد که تاکید زیاد دربارهٔ مسائل جنسی روابط زناشوئی را منحصرا بر پایه جسمانیات بنا نهاده و قسمتی از ایده آلهای زناشوئی را منهدم میسازد؟

متاسفانه کلیه ایده آلهای زناشوئی ما منجر به ازدواج حقیقی و دلخواه نمی شود، عقیده قدیم که هنوز هم موجود میباشد مبنی بر اینکه روابط  جنسی اصولا گناه بوده و موجب تنزل رتبه انسانی است، مانع بزرگی برای سعادت زناشوئی به شمار میرود. John Haynes Holmes اسقف اعظم جامعه کلیسا در نیویورک ضمن سخنرانی خود راجع به مسائل جنسی فلسفه اخلاقی چنین بیان نمود:

«چه بسیار مردان و زنانی هستند (هرچند عده آنها نسبت به سابق کمتراست. معهذا هنوز هم میلیون ها نفر وجود دارند) که تصور می کنند آنچه را در روابط زناشوئی خود مرتکب می شوند مایه خجالت بوده و باید آن را مکتوم دارند. چه بسیار زنانی هستند که عقیده دارند انجام اعمال جنسی کثیف و ناپاک بوده و به هیچ وجه در مقابل شوهران خود تمکین نمی کنند مگر با احساس اهانت و تحقیر و اعتراض و عجب تر اینکه با هیچ منطق و دلیلی نمی خواهند این تصور باطل و عقیده پوچ را از سرخود خارج سازند. من هیچ عاملی را شوم تر از این خجالت در مقابل سعادت و خوشی خانواده نمیبینم».

چقدر خوب بود اگرما میل جنسی را یکی از غرائز خود و عامل محرک در زناشوئی می دانستیم. در هر حال یکی از اهداف و ایده آلهای زناشوئی باید ایجاد زندگی جنسی همآهنگ و موزون باشد.

 برای برگشت از شرم و حیای بی مورد نسل های قبلی عده ای عجله کرده و شدیدا در جهت عکس پیشی می نمایند. باید بدانیم که اکنون در عصری زندگی می کنیم که مملو از تعصبات و محرومیت های مختلف بوده و هرگونه تاکید و پافشاری بی مورد درباره مسائل جنسی و تکنیک آن ممکن است به صورت عکس العمل در مقابل محرومیتها و جلوگیری های اعصار گذشته تلقی گردد.

 چه چیز باعث شده که امروزه تا این اندازه برای مسائل جنسی ارزش قائل شده اند؟

عوامل فرهنگی و اجتماعی زیادی سبب شده که عقاید عموم درباره مسائل جنسی تغییر کند. استقلال و آزادی خانمها سبب شده که آنها بتوانند: در انتخاب همسر و بیان احتیاجات جنسی خود آزادتر باشند. توسعه علوم مربوط به جلوگیری از باروری سبب جدایی مسائل جنسی از تولیدمثل شده و نشان داده که مسئله جنسی در زناشوئی دارای اهمیت خاصی میباشد.

Kinsey  باعث شده که بیش از اهمیت مواضیع جنسی در ازدواج پی برده شود. از طرف دیگر تغییرات سریع صنعتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عصر ما سبب شده که دوباره اصول و فلسفه اخلاقی جنسی تجدید نظری شود.

 و اما راجع به مسائل مربوط به تکنیک جنسی باید دانست پی بردن به اینکه برای فن عشق ورزی مقدماتی لازم است، مطلب تازه ای نیست. در بعضی از قبایل افراد مسن تر مسائل جنسی را به نوجوانان می آموزند و این خود مقدمه ایست برای تشریفات سن بلوغ.

Malinowski میگوید پسران و دختران جزیره Trobrland مسائل عادی مربوط به عشقبازی را از دوستان و بزرگان خود می آموزند طبق نظریه Margaret Mead  در بین ساموآئیها هم اطلاعات مربوط به مسائل جنسی به نوجوانان آموخته میشود و آنها دانستن تکنیک جنسی را هنری میدانند. تا آنجائی که درباره بشر متمدن می توان تصور کرد اینطور استنتاج می شود که از قدیم الایام هم کتبی تحت عنوان مسائل جنسی نوشته شده است.

 در پاپیرومهای مصری که متعلق به سه هزاز سال قبل میباشد راجع به نحوه عشق بازی و هنر جنسی مطالبی مندرج است. در Sutta Kindu Kama که متعلق ۱۹۰۰ سال قبل میباشد مطالب جامعی در این باره نوشته شده است. همچنین در اشعار OVld که در قرن اول میزیسسته و در حقیقت برای اولین بار اصطلاح «فن عشق بازی» را ابداع نموده و در«بستان معطر عربستان» که در قرن شانزدهم به رشته تحریر درآمده و بالاخره در کتب دیگری این مطالب کاملا تشریح شده است.

 فقط در چند قرن اخیر بوده که فن جنسی در بوته غفلت و فراموشی قرار گرفت و شاید به کلی از بین رفت. برای بار دوم ما اکنون اهمیت مسائل جنسی را درک می نماییم و درباره تکنیک های متنوع که لازمه ارتباطات زناشوئی است تأکید زیاد می نماییم.

مسائل جنسی

مسائل جنسی

منظور از جزئیات فن عشقبازی چیست؟ آیا غرائض و امیال طبیعی انسان برای راهنمایی زندگی جنسی کافی نخواهد بود؟

در هیچ مورد نمی توان فقط به غرائز متکی شد. غریزه جنسی را به طور کلی میتوان گفت که غریزه تمایل ذاتی است که در مقابل انگیزه مخصوص عکس العمل مشخصی نشان میدهد در زندگی متمدن بشری آنطوری که غریزه ما ایجاب میکند با محرکهای جنسی روبرو نمی شویم. از اوایل کودکی تظاهرات جنسی ما تحت فشار و کنترل شدید قرار گرفته و خواه و ناخواه این موضوع غریزه طبیعی جنسی ما را تغییر خواهد داد و نخواهد گذاشت که طبیعت جنسی خود را آنطوریکه هست آشکار سازیم.

 این محدودیتها و قیودات پس از زناشوئی هم به آسانی موضوع نخواهد شد. بنابراین تکامل و ایجاد زندگی جنسی در زناشوئی را نمی توان به دست طبیعت سپرد بلکه باید برای درک و پی بردن به جزئیات آن کوشش و فعالیت نمود بعلاوه یک حقیقت مسلم بیولوژیکی موجود است و آن اینکه میل جنسی زن و مرد فی ذاته برای برقراری ارتباط جسمی (Physicalunion) کافی نخواهد بود.

غریزه عبارتست از توانائی انجام کاری به نحو مخصوص، بدون اینکه قبلا برای انجام آن تعلیمی داده شده باشد. در انسان تکنیک حقیقی انجام عملی جنسی اکتسابی است یعنی بدون اطلاع قبل و فهم مکانیسم مقاربت اشکالات زیادی در روابط جنسی به وجود خواهد آمد. اجازه بدهید قسمتی از مقاله Parshley را که تحت عنوان «علم تولیدمثل بشر» نوشته است برایتان نقل کنیم:

«در اکثر پستانداران عمل جفتگیری غریزی بوده و احتیاجی به تقلید، تعلیم و یادگرفتن ندارد. تجربه نشان داده اگر موجوداتی را به حال انفرادی پرورش داده تا به سن بلوغ برسند و آنها را در موقعی که شرائط فیزیولوژیک ایجاب می کند به جفتشان نزدیک کنند عمل جفت گیری را انجام خواهند داد. برعکس در پستانداران طبقه عالی (Primates) مثل میمون و انسان جفتگیری موقعی به طور کامل انجام خواهد گرفت که قبلا تجربه و تمرین داشته باشند. این عمل غریزی نبوده بلکه ایجاد تطابقی است در طرفین که صرفا در اثر تعلیم و تمرین اولیه و ارتباط ممتد حاصل میگردد.»

به عبارت دیگر قدرت انجام عمل جفتگیری به نحو کامل برای مرد و زن از طریق غریزه به وجود نخواهد آمد. بلکه برای ایجاد زندگی جنسی مطلوب و لذت بخش لازم است تکنیک روابط جنسی آموخته شود.

تکنیک جنسی

منظوراز تکنیک جنسی چیست و برای این منظور چه معلوماتی لازم است؟

منظورم از تکنیک جنسی انجام دادن روابط جنسی است به طور کامل و موثر. برای اجرای چنین عملی اولا باید مکانیسم مربوط به تشریح و فیزیولوی عمل جنسی را فهمید ثانیا باید به فن عشقبازی پی برد زیرا بدین وسیله می توان روابط جنسی را لذت بخش نمود.

از لحاظ جسمی عمل جنسی عبارتست از ارتباط بین دستگاه تناسلی زن و مرد. طرفین باید اطلاعاتی درباره ساختمان و عمل دستگاه تناسلی یکدیگر، ارتباط انها باهم، تغییراتی که در اثر تحریک در آنها بوجود می آید و بالاخره وضعی که برای قرار گرفتن آنها در مجاورت یکدیگر لازم است، داشته باشند.

 Balzac میگوید «هیچ مردی نباید ازدواج کند مگر اینکه تشریح بدن زن را به خوبی فرا گرفته و لااقل یک زن را تشریح کرده باشد.» باید دانست که بدون شک برای انجام عمل جنسی به نحو مطلوب و لذت بخش دانستن مواضیع تشریحی فوق العاده اهمیت دارد.

از نقطه نظر روحی و روانی طرفین باید اطلاعاتی درباره ماهیت انگیزه و نیروی جنسی، عوامل مؤثر در بروز تحریکات جنسی، تفاوت میان عکس العمل جنسی زن و مرد و همچنین اهمیت و ارزش ملایمت و مهارت در انجام امور جنسی داشته باشند.

مسائل جنسی

مسائل جنسی

ماهیت عمل جنسی

آیا در حین تحریک جنسی تغییراتی بروز میکند؟

در حین ارتباطات و تحریکات جنسی تقریبا تمام قسمت های بدن به فعالیت می افتند. دستگاه عصبی، سیستم غددی، دستگاه عضلانی و حس های مختلف به خصوص حس لمس، بینائی و شامه در فعالیت جنسی نقش مهمی دارند. تغییراتی که در موقع ارتباطات جنسی بروز می کند آنقدر زیاد است که می توان گفت شامل تمام قسمت ها میباشد.

عمل جنسی خود شامل داخل شدن آلت تناسلی مرد در دستگاه تناسلی زن و انجام حرکات پیاپی جهت رسیدن به اوج تحریک جنسی میباشد. (در اصطلاح علمی رسیدن به این نقطه از تحریک جنسی را که منجر به انزال میشود Orgasm یا Climax میگویند).

در حالت معمولی آلت تناسلی مرد نرم و شل بوده و در اثر تحریکات جنسی سخت و بلند می شود تا آنجاییکه بتواند وارد واژن زن شود. هنگام تحریکات جنسی در دستگاه تناسلی زن هم تغییراتی بروز می کند. دیواره های مهبل پرخون شده، دهانه مهبل شل می شود و حتی قدری برآمدگی پیدا می کند در حالیکه کلیتوریس (بظر) و لبهای کوچک سفت و سخت می شوند. در همین موقع غدد ناحیه فرج ماده لزجی ترشح میکند که دیواره های دستگاه تناسلی خارجی را مرطوب نموده و دخول آلت را آسان می کند.

 در موقع تحریکات جنسی علاوه بر تغییرات موضعی تغییرات جسمی و روحی مختلفی در تمام نقاط بدن بروز میکند. نبض تند، تنفس شدید و مردمکها گشاد، صورت برافروخته و بالاخره فعالیت عضلانی شدید می شود، حرکاتی که در حین جماع صورت میگیرد سبب ازدیاد حس شهوت و درنتیجه بالا رفتن فشار جنسی میشود به حدی که بالاخره در هنگام Orgasm منجر به انزال می شود.

برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.