#


غذاهایی که می تواند در قوای جنسی شما تاثیرگذار باشد

14 آوریل 2018 بدون نظر 1329 بازدید

غذاهایی که می تواند در قوای جنسی شما تاثیرگذار باشد

غذا و قوای جسمی

تعادل جسمی و روانی هر زن و مرد مربوط به ساختمان و شگفتگی و فعالیت و انجام وظیفه کلیه اعضاء وی می باشد، نتیجه و محصول کلید این فعل و انفعال حیات شخص را به وجود می آورد و سپس هر چه این تعادل بهتر برقرار باشد و فعالیت اعضاء بهتر انجام شود حیات شخص کاملتر میگردد.

یکی از ارکان و عوامل مهم حیات فعالیت و اجراء امر آمیزشی است و هیچ کس بدون علت خاصی نمی تواند از آن صرف نظر نماید ولی اغلب پیش می آید که در زن یا مرد این عمل به خوبی انجام نمی شود یعنی مرد از این حیث ناتوان بوده و زن کاملا بی میل و سرد میباشد.

در این جا نمیخواهیم به وسایل طبیعی این غریزه جنسی را که لازم و ملزوم زن و مرد است به حال طبیعی برسانیم و یا اقلا با عدم توانایی مردان و سردی زنان مبارزه نماییم.

در این باره همانقدر که علت زیاد است دارو هم زیاد می باشد اما بهترین راه انجام عمل بسیار ساده و سهل است که با تولید جرقه مانند یک موتور مکانیسم زندگی را به کار و فعالیت وادارد. ما برای مثال شرح حال خانواده را در زیر مینویسیم.

یک زن و مرد که با هم از هر حیث توافق داشته اند وصلت نموده اند و با وجود علاقه و عشقی که در میان آنها بوده مراتب زناشویی بخوبی انجام نمی گیرد و معلوم نیست تقصیر از ناحیه شوهر است یا زن؟ چندین ماه است خانم به کلی عصبانی و حساس شده است و گاهی دچار حملات گریه و عصبانیت میشود و از شوهر خود شکایت دارد که بوی اعتنایی نمیکند و تمام مدت گرفتار کار و مشغله است از طرف دیگر هم شوهر شکایتهای مختلف دارد و می گوید زن من سرد است و از من فرار می کند.

به هر حال با وجود تمام این شکایتهای زن و مرد ازدواج آنها در نتیجه عشق بوده هنوز هم همدیگر را دوست می دارند و این اختلاف اقوام و دوستان را بکلی متعجب ساخته است چون آنها از اسرار و وقایع درونی آنها اطلاع ندارند.

اول تصور می رفت که شوهر به یک زن دیگر دل باخته است و از این جهت هوس او نسبت به زنش کم شده بعد معلوم شد چنین نیست اساسأ تمایل مردانه که اول طبیعی بوده رفته رفته کم شده به طوری که کاملا به زنش هم این موضوع ثابت شده است برای رفع این حالت مرد اول دارو و ادویه جات و چیزهای محرک متوسل می گردد و تمام اینها فایده نمیبخشد بالاخره برای رفع این محظور زود به خواب می رود یا دیرتر وارد منزل می شود که زنش خواب رفته باشد و یا اطاق خواب خود را از آن جدا می سازد که بیشتر از این دچار خجلت نشود.

زن هزار قسم تصورات و خیالات مینماید و در نتیجه حسود میشود و اعصابش ضعیف و ناتوان میگردد و دچار حملات عصبی میشود زن شرم حضور دارد و نمی تواند درد خود را به شوهر اظهار دارد پس او هم به مبارزه می پردازد و متصل از درد سر و غیره می نالد و بهانه جویی می کند و دائم جنگ و جدال مینماید و از آرایش کردن و لباس زیبا پوشیدن اجتناب میکند و در نتیجه شیرازۂ زندگی هر دو به کلی مختل و پریشان می گردد.

این زن و شوهر با یک پزشک مشورت نمی کنند و نمی خواهند بفهمند که این حالت در واقع یکنوع بیماری است و عدم توانایی مرد یا سردی زن ممکن است به علت بیماری های جسمی یا روانی باشد، علت ممکن است از اختلال و ضایعات اعضاء آمیزشی، اختلال ترشحات غدد داخلی، اختلال سلسله اعصاب و یا اساسا در نتیجه علل جزئی در وضع زندگی و معاشرتی و غیره پیش آید.

در مورد خانواده فوق الذکر بروز این حالت به علت عدم انجام وظیفه در مرد و زن به وقوع پیوسته است این دو نفر از کار زیاد خسته هستند و ممکن است یک کسالت جزئی یا غذا و غیره که بعدا ذکر می کنیم آنها را موقتا از این عمل بازداشته باشد و در عوض اینکه آنها علت اصلی را جستجو نمایند به هم سوءظن پیدا کرد. اعصاب خود را بیشتر حساس و بیمار نموده روز بروز این حالت را تشدید کرده اند به طوری که از زندگی ناامید گشتداند.

آیا شما می توانید باور کنید که علت مهم بروز این حالت در خانواده مذکور و جنگ و جدال روزانه ناشی از طبخ و نوع غذای آنها می باشد، که یا بسیار زیاد و یا خیلی کم خورده اند و غذای آنها مناسب نبوده است، شما می دانید که ماده    حیات بخش ما غذاست و تمام قواء و نیروی ما بستگی کامل به تغذیه و نوع و کیفیت آن دارد و در این غذاها فقط کالری، چربی، آلبومین، مواد قندی و غیره شرط نیست بلکه طبق عقیده متخصص معروف غذایی پروفسور تالاریکو Tailarico ایتالیائی نوع غذا تأثیر خاصی بر روی اعضاء آمیزشی دارد و حتی معتقد است که غذا هم جنس مذکر و مؤنث دارد و می گوید اگر مردان از غذاهای جنس مذکر و زنان از غذاهای جنس مؤنث بخورند قواء آنها در آن قسمت تقویت و تحریک می شود.

با نظریه فوق شخص می تواند با مواد و منابع اصلی و حیاتی یعنی با غذاهای مورد نیاز خود را تقویت نموده و با ناتوانی مبارزه کند و مادر زیر مقاله پرفسور تالاريكو و ژرموز Germoz را برای خوانندگان عزیز مورد مطالعه قرار می دهیم و برای اینکه پسران در مردی کاملتر و دختران در زنی به حد کمال برسند طبق تحقیقات اخیر علمی سه طریقه توصیه میشود که ممکن است آنها را جداگانه و یا با هم به موقع اجراء گذارد:

طریق اول : باید از موقع طفولیت یعنی از موقع رفتن به دبستان آغاز شود که طرز رفتار و بازی و تفریح و مطالعه و استراحت مطفل تحت توجه و نظارت کامل قرار گیرد باید دانست که ورزش و حرکات بدنی و استراحت تأثیر زیادی در این موضوع یعنی تکمیل مردی و زنی دارد. طرز بازی و ورزش در پسران و دختران کاملا متمایز و متضاد است. پسران بیشتر به بازی های نظامی و جنگ و جدال وکارهای شجاعانه می پردازند و در صورتی که دختران مشغول عروسک و گل بازی بوده به گفتن و شنیدن قصه های ملایم و آواز و رقص مشغول می شوند و در واقع اولی آفتاب پرست و دومی ماه پرست می باشد ما این تمایل را باید تقویت نماییم : و برخلاف عمل نکنیم که در آینده آنها فوق العاده تأثیر دارد معلوم است قبل از سن بلوغ این عمل قابل انجام است و الا بعدا دیر میشود.

طريق دوم

استعمال داروها تا اندازه مناسب است که بیشتر از ترشحات غدد داخلی هورمون) استفاده میشود. ترشحات غدد مردانه عبارتند از آندروژن Androgene تواسترون Testosteron و آندرواسترون Androsteron که در مردها استعمال می شود و ترشحات زنانه عبارتند از استروژن Oesterogene و استرون Oesteron و استروديول Oesterodiol که در زنان مصرف می گردد معلوم است این داروها باید به وسیله نظارت پزشک انجام بگیرد.

طریق سوم

تقویت قوه جنسی از راه غذا میباشد گرچه این طریق چندان مورد قبول دانشمندان کلاسیک نمی باشد، ولی ما مطمئن هستیم که به زودی این طریق معمول و متداول خواهد شد و جای طرق دیگر را خواهد گرفت.

بین غذا و زندگی جنسی رابطه نزدیک و محکمی وجود دارد، بین حشرات که دسته جمعی زندگی می کنند این موضوع کاملا محسوس است و به وسیله غذاحشره که تخم می گذارد به یک کارگر عقیم تبدیل شده برعکس حشره عقیم به یک موجودی که تخم میگذارد تغییر می یابد.

در زنبور این موضوع کاملا روشن است که از نظر علمی آن را عقیم کردن به وسیله غذا Gastration alimentairn می نامند و در این مورد جنس مؤنث خاصیت تولید مثل را از دست می دهد و کارگر میشود و غذای خود را به لارو تخمی که شکفته ولی بالغ نشده است) واگذار میکند و ملکه زنبورها یک غذای مخصوص که اژن شاهی» نام دارد می خورد که این غذا نه تنها عمر را طولانی می کند بلکه حالت زنی و تخم گذاری در وی تکمیل و به درجه اصلی می رسد.

در پستانداران ثابت شده است غذایی که زیاد پروتید (مواد آلبومینی) دارد حیوانات را عقیم مینماید در صورتی که غذایی که زیاد دانه تخم و حبوبات دارد بچه گذاری را در آنها بیشتر می نماید انسان هم تا اندازهای تابع عوامل است مثلا زن و یا مردی که به علت چاقی زیاد توانایی در امر آمیزش ندارند پس از لاغر شدن به کلی عوض می شود و قادر به این امر می گردند. پس به طور یقین یک ارتباط قاطعی بین غذا و امور آمیزشی وجود دارد حتی همانطور که گفتیم اثرات مخصوصی در نوع غذای حیوان و جنس اشخاص هست.

به عقیده ما این غذاها علاوه بر تفاوت سن غذا از نظر جنس هم اهمیت دارند و مانند ترشحات غدد داخلی اعضاء آمیزشی را تحریک می نمایند.

تحریکاتی که متواليا و روزانه وجود دارد گرچه اثر آن ملایم بوده اما ادامه دارد و مطمئن و ثابت تر است.

به طور خلاصه باید به این نوع غذاها که دارای هورمون آمیزشی می باشند آشنا گشت و به موارد و عواملی که مردی و یا زنی را تکمیل می نماید اطلاع حاصل نمود.

ما برای مثال شیر را نام می بریم این غذا فوق العاده قابل توجه است چون در شیر مواد مهم تقویت مردی و زنی وجود دارد به علاوه شیر یکی از غذاهای عمده دوره زندگی ما را تشکیل میدهد و در شیر مواد فوق الذکر طریق اعلا وجود دارد و در آن یک اثر بیولوژیکی برای به وجود آوردن خاصیت جنسی نهفته است پس می توان گفت شیر خود یک نوع جنس است و شیردادن مادر جزء حوائج طبیعی است اگر طفل را به دایه بدهند این جریان طبیعی عوض میشود و این موضوع امروز قابل توجه است که در انتخاب دایه باید دقت کامل به عمل آید و علاوه بر آن دایه قوی و سالم و جوان باید بچه ای که به او می سپارند هم جنس بچه ای باشد که دایه به وجود آورده است یعنی اگر طفل دایه پسر است باید پسر را شیر بدهد نه دختر را درباره شیر گاو هم قطعأ بعدها دقت لازم به عمل خواهد آمد که شیر گاوها را به طور جداگانه تهیه نمایند یعنی شیرگاوی که گوساله مؤنث دارد جدا نماید و پسرها را با شیر اول و دخترها را با شیر دومی تغذیه نمایند که اثرش بهتر و قوی تر از هورمون هایی است که امروز مرد و زن را درمان می نمایند و حتی هر دو نوع هورمون را در هر دو جنس مصرف می نماینده – با شرح فوق اگر شیر جنس مخصوص دارد غذای عمده دیگر بشر گوشت است نیز باید دارای جنسی خاصی باشد؟

بلی چنین است، یک قطعه گوشت که از حیوان ماده به دست می آید پر از مواد زنانه است و برای زنان مخصوصا در دوره بارداری و پس از آن مناسب می باشد پس گوشت حیوان ماده دارای مواد و عناصر زنانه قوی بوده برای جنس زن خوب است برعکس گوشت نر برای مردان مناسب است مخصوصا برای عشاق و آنهایی که تازه تأهل نموده اند.

اما اگر برعکس گوشت از یک حیوان جوان و نابالغ (نر یا ماده) و یا از حیوانی که اخته شده است و یا حیوانی که کاملا پیر شده و فاقد قدرت شهوانی است باشد کاملا از نظر تحریکات آمیزشی خنثی است و هیچ گونه تأثیری در این قسمت ندارد.

پس واضح و روشن است که شیر و گوشت دارای خاصیت جنسی بوده به علاوه تخم مرغ هم دارای جنس می باشد ولی هنوز نتوانستهاند اثر آن را کاملا تشخیص دهند و بعدها معلوم خواهد شد و جزو این دو غذا محسوب می شود و این سه غذا بهترین وسیله طبیعی برای تحریک قوای مرد و زن است.

مخصوصا امروز ثابت شده است هورمون هایی که در غذاها وجود دارند از طرف عصاره معده و روده حتی با طبخ خراب و فاسد نشده به خوبی جذب و وارد خون و بدن می گردند.

از مواد غذایی دیگر که برای تقویت نیروی جنسی مؤثر می باشد خرما است برای این منظور باید خرمای خشک را در شیر خیسانده تناول نمایند و به دنبال ان شیر بنوشند. جهت رفع ناتوانی جنسی و سردی مزاج، دم کرده چهار گرم نعناع و دو گرم مرزه به ازای یک فنجان آب جوش تهیه کرده میل نمایید.

خوردن پیاز که با گوشت چرب پخته باشند مقوی نیروی شهوت زن و مرد خواهد بود. این اثر در مصرف پیاز خام به مقدار کمتر نیز وجود دارد.

زنجبیل با پسته جهت تقویت نیروی جنسی مجرب است. مقدار مصرف تا یک مثقال و نیم است و با زرده نیم برشته تخم مرغ جهت تولید منی نافع است.

غذا های زعفرانی از قبیل حلوا که با عسل و زعفران میباشد و زعفران پلو و مطبوخ زعفران بسیار مفید است.

مربای گردو و با عسل جهت تحریک قوای شهوانی بسیار عالی است کلیه غذاهای فسفردار مقوی قوه جنسی می باشد.

انجیر، بهار نارنج، نارگیل و شیره آن، ترنجبین، دارچین، فلفل سیاه، سیر، میگو، پسته، شقاقل، خاویار، انواع ماهی ها، قلوه حیوانات، تخم مرغ تازه، قلوه خروس، فلفل سبز، زنجبیل، زعفران، مارچوبه، آرتیشو، ثعلب، کاکائو، نعنا، شلغم پخته و شیره.

با مطالعه این قسمت اشخاصی که مبتلا به عدم توانائی هستند می توانند امیدوار باشند و بدانند که اغلب در این موارد علت چندان مهم نیست و یک رژیم غذایی خاص می تواند رفع این نگرانی و تکدر را نماید و شخص را از این حالت که بیشتر مولود توهم و خیال است برای همیشه نجات دهد.

برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.