#


سرد مزاجی در زنان

4 جولای 2018 بدون نظر 1067 بازدید

سرد مزاجی در زنان

راهکارهایی برای رفع سرد مزاجی در زن

ناتوانی و عدم تمایل به آمیزش جنسی در زن به هر علتی سرد مزاجی نام دارد. سرد مزاج علت های مختلفی دارد. اگر علتهای عضوی سرد مزاجی را در نظر نگیریم می توان بیشتر بر جنبه های روانی – تربیتی تأکید کرد. توانایی جنسی در زنان تابع عوامل فیزیکی و روحی است و هر گونه ناهنجاری های روحی و روانی و جسمی می تواند در این توانایی اثراتی منفی بگذارد.

تحقیقات به عمل آمده نمایانگر این واقعیت است که میل جنسی انسان تابع عامل های اجتماعی، عاطفی، فرهنگی، مذهب، احساسی، جغرافیا و غیره است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرد مزاجی بر اثر عوامل محیطی می تواند ایجاد شود.

القائات شکل گرفته دوران کودکی و تابوهای جنسی عوامل دیگری هستند که در سرد مزاجی زن تأثیر دارند. دیدگاهها و تلقينات بر اساس نقش بسته در ذهن زن موجب عدم پاسخ مناسب به تحریکات جنسی می شود. برخی از عوامل موجود در خود ازدواج نیز می تواند در بروز سرد مزاجی مؤثر باشد. پاسخ جنسی زن رابطه ای مستقیم با چگونگی رفتار و بینش شوهر دارد. مرد به راحتی می تواند از زن لذت جنسی ببرد. ولی این امر برای زن امکان پذیر نیست، زیرا پاسخ های جنسی زن تابع دیدگاههای شخصی او در رابطه با شوهر می باشد. اگر رفتار شوهر به نحوی نباشد که انگیزه لازم را در زن برای انگیختگی جنسی ایجاد کند ممکن است زن از عمل مقاربت خودداری کند یا اینکه لذتی از این عمل نبرد. بنابراین شوهر باید به رفتارهای روان شناختی آگاهی داشته و زمینه های لازم برای تحریک جنسی زن را به وجود آورد. همکاری زن و شوهر برای از بین بردن این حالت نامطلوب بسیار مهم است. فراگرفتن فنون عشق ورزی و پاسخ های مناسب به رفتار جنسی شریک جنسی فاکتورهای دیگری است که در عدم بروز سرد مزاجی در زن مؤثر است. اگر بخواهیم دلایل عمده سرد مزاجی در زن را برشمریم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

١. تعلیمات و القائات جنسی دوران کودکی،

۲- تصورات شخصی در مورد عمل جنسی،

۳- ترس از نزدیکی،

۴- ترس از درد، 5- ترس از درد،

د ر ایران ۵- ترس از تسلیم شدن، :

۶- ترس از حاملگی،

۷- ترس از عدم پذیرش،

۸- ترس از آسیب جسمانی،

9- اضطراب،

۱۰- نگرانی و تشویش،

۱۱- چگونگی رفتار جنسی مرد.

برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.