#


چگونه خانواده سالم داشته باشیم؟

14 آگوست 2018 بدون نظر 1619 بازدید

چگونه خانواده سالم داشته باشیم؟

خصوصیات خانواده سالم

در خانواده سالم همه چیز طبیعی و سالم استشار خانواده هایی که در آن همه اعضاء موفق و در سلامت کامل به سو هیواد په ژده له هر یک از اعضای تشکیل دهناءه آن قادرنا، ال نیروهای انسانی خود به شایستگی استفاده کنند. این خانواده در جهت مشارکت و هم بابت دل شتاب است قادر است نیازهای هر یک از اعضای خود را تامین کناء در این خانواده افراد از رشد لازم برخوردار هستناء، ولماء و اتي هو یک از اعضای خانواده موفق در این مجموعه شکل می گیرد وي شات نفس کلیه اعضا در این مکان ایجاد می شود. کلیه املاء با وجود وابستگی به هم استقلال شخصی خویش را نسب حل می کننا، به شکلی که تعادلی بین استقلال و وابستگی ایجاد می شود.

در خانواده سالم زن و شوهر نسبت به اصول خانواده ثه ای خاص دارند و تمامی تلاش آنها این است که علاوه بر اینکه خود این اصول را رعایت می کنند دیگر اعضاء را نیز به این نتلم دعوت کنند. هر یک از اعضای خانواده سالم احساس مسئولیت کرده و سعی دارند تا از استرسی که از بیرون به خانواده وارد می شود بکاهند را در خانواده سالم اعتماد به نفس و نیازهای عاطفی هر یک از اعضاء تأمین می شود. نظام خانواده سالم دارای اجزاء و اصولی است که رکن آن زندگی مشترک زناشویی است. روابط زناشویی در این تعهد آگاهانه زن و شوهر، عشق عمیق و بی قید و شرطی را به وجود می آورد، و از احساسات زودگذر و موقتی خبری نیست. همه چیز در این خانواده با بینش و صلاحدید طرفین صورت میگیرد.

روابط سالم زناشویی مبتنی بر ارزشهای انسانی و برابری است به نحوی که شکوفایی استعدادهای زن را شوهر و شوهر را زن موجب می شود. در این خانواده هر یک به خاطر عشق به دیگری زندگی می کند. مسئولیت اعمال و عملکرد هر یک از اعضای خانواده به عهده خودشان می باشد و هر یک در قبال خود مسئول هستند. اعضای خانواده سالم به ویژگی های طبیعی خویش دسترسی داشته و نیازهای غیرطبیعی خود را به خاطر رشد معنوی و انسانی مهار می کنند. واقعیت گرایی و واقع بینی، قبول مسئولیت برای خود و آزاد اندیشیدن از ویژگی های مهم این خانواده است.. و ارتباط درون خانواده سالم مبتنی بر آگاهی و درک است، و هر یک از اعضاء علاوه بر کنترل احساسات و امیال خویش، توانایی پرورش قوای درونی خود را دارند. ارتباط خوب و توانایی برقراری ارتباط مؤثر یکی از نشانه های مهم خانواده سالم است.

تمام ارتباطات درونی این خانواده بر اساس برابری و مساوات شکل می گیرد، حتی والدین نیز از این قاعده جدا نیستند. آزادی درون خانواده موجبات گسترش حس همیاری و همفکری اعضای خانواده را تامین میکند. مشخص بودن حد و مرز هر یک از اعضای خانواده از ویژگی های دیگر خانواده سالم است. در خانواده سالم هر یک از اعضاء مسئول تصورات، امیال و برداشتهای خود هستند. ارتباطات واقعی و عینی است و مقررات خانواده روشن و واضح است.

والدین و دیگر اعضای خانواده سالم از تفاوتهای فردی خود آگاهی دارند و با ور از تعصب و پیش داوری آن را می پذیرند، اختلافات با صحبت کردن، صمیمیت و همیاری حل می شود، و از انکار واقعیات خبری نیست. ظرفیت بالای خانواده سالم موجب حل مشکلات با مشارکت کلیه اعضای خانواده می شود. در خانواده سالم سعی تمامی اعضاء بر این است که با بحث و گفتگو اختلافات و تضادهای درونی حل شود و همگی در جهت صمیمیت تلاش می کنند. از دیگر خصوصیات خانواده سالم صداقت و تلاش کلیه اعضاء است.

در خانواده سالم همه چیز به صورت دمکراتیک در جریان است، حتی والدین نمی توانند فکر و مسائل خود را به اعضاء خانواده دیکته کنند. خانواده سالم همیشه و در همه حال از ظرفیت بالایی برای حل اختلافات برخوردار است و از اختلاف عقاید و آراء در جهت رسیدن به یک بینش جدید و منطقی استفاده می شود. در خانواده سالم گفتگو بین اعضای خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است، جرأت و جسارت ابراز عقاید و پرداختن به مسائل اساسی و زیربنایی از نشانه های خانواده سالم است. قانونمندی خانواده سالم با آزادی کامل از جانب اعضای آن پذیرفته می شود.

به طور کلی خانواده سالم از خصوصیاتی بدین شرح برخوردار است:

۱- دارای نظام پویا و دینامیک است.

۲- مقررات خانواده سالم واضح، روشن و قابل درک است.

٣- خانواده سالم از تعادلی ویژه برخوردار است.

۴- هریک از اعضاء دارای حد و مرزی مشخص در خانوادهاست.

۵- نظام خانواده سالم از نظمی ویژه پیروی می کند.

۶- نیازها و احساسات هر یک از اعضاء تا حد امکان برآورده می شود.

۷- در خانواده سالم از خودرائی و استبداد خبری نیست.

۸- اساس و زیربنای خانواده سالم گسترش عشق آگاهانه است.

۹- صمیمیت عمیق در خانواده وجود دارد و خصوصیت مهم و خانواده است.

۱۰- هر یک از اعضاء به تفاوتهای فردی واقفند.

۱۱- همکاری و همیاری از اهمیت عمیقی در این خانواده برخوردار است.

۱۲- ارتباطات و روابط بسیار روشن، صمیمی و عمیق است.

۱۳- اعتماد و صداقت رکن اساسی خانواده سالم است.

۱۴- آزادی هر یک از اعضای خانواده رقابت می شود

۱۵- خانواده سالم انعطاف پا۔ پر و انتقاد پر است

۱۶- مشکلات و مسائل خانواده سالم به وسیله انشاء درک و حل می شود

۱۷- قوانین از جانب اعتماد، آگاهانه رعایت می شود.

۱۸- ثبات و ایستادگی در هتما با مشکلات از خصوصیات دگر خانواده سالم است. . ۱۹- هر یک از اعتماه تلاش و کوششی دائمی برای پیشرفت دارند.

۲۰- خانواده سالم هیاتی برخوردار است.

۲۱- قوانین خانواده سالم أنه لاف پانی است.

۲۲- په مسائل فردی در خانواده اهمیت داده می شود.

۲۳- مذاکره، بحث و گفتگوی دائمی در خانواده سالم در جریان

۲۴- در خانواده سالم را بر اساس مساوات و برابری است.

۲۵- همزیستی در خانواده سالم لذت بخش و نشاط آور است.

۲۶- اعضای خانواده سالم از اشتباهات درس میگیرند.

۲۷- اعضای خانواده سالم در زمان حال زندگی می کنند

۲۱- توقعات واقعی، در دسترس و در حد توان از یکدیگر دارند.

۲۹- اعداد و ایمان قلبی بین کلیه اعضاء حاكم است.

۳۰- استقلال فردی و هویت هر یک از اعضاء از اهمیت برخواردار است.

۳۱- برابری حقوق بین زوجین وجود دارد.

۳۲- زوجين ننظرات خویش را بدون هیچگونه ترس و واهمه ای مطرح می کنند.

۳۳- به خلوت یکدیگر بها می دهند.

۳۴- ارتباطات روشن و صریح است.

۳۵- هیچگونه تحمیل در وظایف و مسئولیتها وجود ندارد.

۳۶- زوجین به حریم شخصی یکدیگر احترام می گذارند.

۳۷- هدف عمده در ازدواج سالم حفل پیوند عمیق و پایدار

۳۸- در ازدواج سالم برای حفظ عشق و محبت حتما نیاز به بچه نیست.

۳۹- پیوند زوجین بر اساس صمیمیت و عشق شدید استوار است.

۴۰- ازدواج سالم همیشه در جهت کسب تجربه های جدید در در حرکت است. حرکت است.

۴۱- ازدواج سالم از هر گونه فریب و غل و غش بدور است.

خانواده و ازدواج مسئله دار

رکن اساسی خانواده ازدواج است و والدین بنیانگذاران خانواده هستند. خانواده های ناسالم بر اثر ازدواجهای مسئله دار به وجود می آیند. در رابطه زناشوئی سالم، وابستگی آگاهانه بوده و نیاز نقشی کم رنگ دارد. هر یک از زوجین در جهت کامل تر شدن و کامل تر کردن در حرکتند. آنها از ارتقاء یکدیگر حمایت می کنند و هر یک با کم کردن نیازها، توقعات، داوری ها و بسیاری از مسایل شخصی خویش به دیگری برای رشد کمی و کیفی کمک می کنند، اما در خانواده مسئله دار کارها بیشتر از روی اجبار صورت می گیرد، افکار احساسات، تصورات و بسیاری از مسائل دیگر شکلی مسموم دارند زن و شوهر در خانواده مسئله دار اغلب برای رفع نیاز و کمبود خود تن به ازدواج می دهند و رابطه آنها بر اساس دشواری و گرفتاری ایجاد می شود و هر یک از طرفین دیگری را برای کاملتر شدن خود طلب می کند. آنها اغلب به خاطر احساسات و تمایلات فردی خود دیگری را می خواهد و یا در واقع فریب می دهد. و اغلب زن و شوهر تشکیل دهنده خانواده مسئله دار، پھورٹی فردی در دوران کودکی خود مورد بدرفتاری و خشونت واقع شده اند و این اجازه را نیافته اند که از دلیل این بدرفتاری آگاهی یابند. هم آینان نیز در برخورد با فرزندان خود همان اعمالی را انجام می دهند که والدین آنها بر سرشان آورده اند.

ازدواج مسئله دار به صورت یک سیکل، خانواده و خانواده های مسئله دار ایجاد میکند. خانواده مسئله دار بی بند و بار و به حال خود رها شده است. مرزها و حد و حدود اعضاء مشخص نیست و مسئولیت ها درهم تداخل دارند، شرمساری و شرمندگی بر همه جنبه های خانواده سایه افکنده است. نقشها بی انعطافي، خشک و بی روح است و در واقع می توان گفت سر پوشی دفاعی در مقابل شرمساری اعضای خانواده است. ما را در خانواده مسئله دار نوعی کنترل غیر ضروری بر خانواده تحمیل می شود و والدین سعی دارند که همه روابط خانواده را کنترل کنند. وابستگی درونی در خانواده مسئله دار ناسالم است و به احساسات و خواسته های خود توجهی ندارد. خانواده مسئله دار به خاطر نداشتن آگاهی و درکی صحیح از شرایطی که در آن قرار دارد، با همه تلاشی که برای تغییر شرایط خود می کند نمی تواند وضعیت جدیدی ایجاد کند.

تربیت غیر علمی والدین در خانواده های مسئله دار همواره سبب می شود که مقررات تربیتی کهنه و پوسیده گذشته را به فرزندان خود منتقل کنند و نتوانند به تربیت صحیح و علمی آنها بپردازند. و اعضای خانواده مسئله دار معمولا كمال طلب و آرمان گرا هستند و همین امر آنها را همواره از واقعیات و عینیات دور نگه می دارد.

خانواده مسئله دار هیچگاه مشکلات و مسایل خود را نمی تواند حل کند، انکار واقعیات ونبودن آزادی در بین اعضای خانواده می تواند یکی از دلیل های عمده حل نشدن مشکل این گونه خانواده ها باشد.

کمبود صمیمیت، نبودن حد و مرزی مشخص در بین اعضاء از مشخصات عمده خانواده های مسئله دار است.

نظام خانواده مسئله دار بسته و تغییر ناپذیر است، قوانین بی انعطاف و غیر قابل تغییر است. وابستگی افراطی اعضای خانواده مسئله دار به یکدیگر و نبودن امکان ترک خانواده توسط هر یک از اعضاء از مشخصه های دیگر خانواده های مسئله دار است. ارتباط ضعیف خانواده مسئله دار این امکان را هیچگاه به اعضای خانواده نمی دهد که با هم صریح و روشن صحبت کنند یا اینکه نظر مخالف

خود را بیان کنند. خانواده مسئله دار در حالی که از نتلم و انضباط خاصی برخوردار نیست از مدیریت بی انعطاف و مستبدانهای برخوردار است و این استبداد در مدیریت به وسیله یکی از اعضای خانواده (پدر یا مادر) اعمال می شود. محرک های تنش زا به وفور در خانواده های مسئله دار وجود دارد و این مسئله موجب می شود که اعضای خانواده با مکانیسم های دفاعی متعدد سعی در دور گردن استرس از خود برآیند که این خود مشکلات عدیده دیگری را برای آنها به وجود می آورد.

رابطه زناشویی خوب، رابطه ای است که در آن دو زوج تصمیم می گیرند که با ارتباطی منطقی و صادقانه در کنار هم زندگی کنند، این در حالی است که هر یک به این امر واقفند که بدون دیگری نیز می تواند به زندگی ادامه دهند. اما خانواده مسئله دار چنین تصوری را ندارد، روابط بیشتر احساسی و بدون تصمیم قبلی برقرار می شود و از صمیمیت و صداقت خبری نیست. والدین در خانواده مسئله دار اغلب فرزندان خود را به حال خود وامی گذارند و آنها را تنها رها می کنند.

برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.