مجله ماشین

ترشحات واژن ؛ طبیعی یا غیر طبیعی بودن آن

ترشحات واژن ؛ طبیعی یا غیر طبیعی بودن آن

آیا ترشحات واژن طبیعی است؟

به طور طبیعی ترشح کمی در مهبل وجود دارد. این ترشحات قسمتی از گردن رحم، قسمتی از سطح دیواره مهبل و قسمتی هم از غدد بارتولن که در مدخل واژن قرار دارد سرچشمه می گیرد. معمولا مقدار این ترشحات بسیار کم بوده و خانم ها از جود آن به ندرت آگاه هستند. این ترشحات ممکن است قبل یا پس از قاعدگی زیاد شوند.

 در بعضی از خانمها هنگام آزاد شدن تخم ترشح غلیظ و چسبناکی مشاهده می شود، چنانچه این ترشحات دائم و زیاد باشند ( (Leukortheaدلیل بر تحریک و یا عفونت دستگاه تناسلی بوده و باید هرچه زودتر به پزشک مراجعه شود.

ترشحات واژن

ترشحات واژن

آیا وجود ترشحات دلیل بر بیماری مقاربتی است؟

خیر، ممکن است ترشحات به علل مختلف ایجاد شوند. مثلا یکی از علل شایع وجود موجودات یک سلولی کوچکی است در مهبل بنام (Trichomona Vaginalis)  و یا موجود قارچی شکلی به نام Monilia این موجودات می توانند حتی زنهایی را که اصلا روابط جنسی نداشته اند مبتلا سازند. هنوز معلوم نیست که اینها چگونه وارد مهبل می شوند ولی عده ای عقیده دارند که از دستگاه روده ای و یا به طریقی از خارج وارد می شوند.

اینگونه حالات ممکن است هنگام مقاربت ایجاد ناراحتی شدید موضعی، سوزش و خارش و درد نماید گاهی مردها هم به عفونتهای حاصله از Trichomona مبتلا شده و علاوه بر ترشح از مجرا ممکن است هنگام ادرار کردن دچار سوزش شوند. در اینجا مردها می توانند یکی از منابع سرایت برای خانمها باشند.

شستشوی مهبل

برای نظافت معمولا آیا لازم است خانمها مهبل خود را شستشو دهند؟

احتیاجی نیست برای نظافت مهبل را شستشو دهند زیرا در حقیقت مهبل به علت قدرت فیزیولوژیکی خود همیشه در وضع کاملا سالمی است و حتی شستشو های مکرر ممکن است مضر هم باشند.

ترشحات واژن

ترشحات واژن

شستشو باید فقط هنگامی به کار رود که قطعا لازم باشد. مثلا موقعی که ترشحات طبیعی مهبل زیادتر شده و ایجاد ناراحتی میکنند یک روش ساده لازم است و  برای این منظور مخلوطی از یک قاشق چایخوری نمک معمولی با یک لیتر آب گرم کفایت می کند. چنانچه ترشح زیاد باشد می توان از محلولهای دارویی استفاده نمود که توسط پزشک تجویز می گردد و به نوع و ماهیت عارضه بستگی دارد.

دفعات مقاربت

زن و شوهر با چه فواصلی باید مقاربت داشته باشند؟

مسئله تعدد مقاربت در زناشوئی همواره مورد بحث وگفتگو قرار گرفته است و خیلی کوشش شده تا نظامات و قوانینی گذارده شود. مثلا در میان مسلمانان حداقل یک بار در هفته رایج است در بین یهود بسته به صحت عمومی و شغل مرد از یک مرتبه در هفته تا یک مرتبه در روز تعیین شده است. دستوراتی هم از Luther است که اظهار داشته «دو بار در هفته نه او را آزار می رساند و نه مرا». این پیشنهادی است که با عقیده امروزی کاملا موافقت دارد.

درباره تعداد مقاربتها در ازدواج احصائیه های زیادی موجود است Katherine Davis در سال ۱۹۲۰ با سوالاتی از ۱۰۰۰ خانم متهل پی برد به اینکه بیشتر از ۷۰٪ آنها از یک تا چند مرتبه در هفته، ۲۰٪ کمتر از یک مرتبه در هفته و ۱۰٪ هم روزی یک مرتبه یا بیشتر مقاربت داشته اند.

در نیویورک با بررسی شرح حال ۱۰ هزار نفر در موسسه مارگارت سانگر در سال ۱۹۳۳ معلوم شده که ۸۰٪ افراد از یک تا سه مرتبه در هفته و فقط 4٪ هر روز و یا بیشتر مقاربت داشته اند.

مطالعاتی که بعدا ما روی ۳ هزار نفر انجام شده معلوم شده است که حد متوسط ۲ تا ۳ مرتبه در هفته می باشد . باید به خاطر داشت که این ارقام در افرادی صادق است که مدتی از ازدواج آنها گذشته باشد زیرا در اوایل ازدواج قاعدتا ارقام بیشتر است و شاید بیشتر از یک مرتبه در روز باشد.

 Kinseyاز مطالعات اخیر خود درباره مردان آمریکایی اختلاف زيادی مشاهده نمود که بستگی به سن آنها داشته است. مردان متاهلی که سن آنها بین ۲۱ و ۲۰ بوده اظهار داشته اند که به طور متوسط مقاربت آنها بیش از ۳ مرتبه در هفته بوده است در حالیکه آنهایی که سنشان بین ۳۱ و ۳۰ بوده به ندرت بیش از دو مرتبه در هفته مقاربت می کرده اند.

این ارقام Kinsey مرتبا نزول می کند تا جاییکه برای مردان 41 تا 45 سال به طور متوسط ه/۱ بار در هفته و برای مردان بیشتر از ۵۹، کمتر از یک مرتبه در هفته می باشد ولی در هر گروه، اختلافاتی در مردان مشاهده می شود.

 بنابراین واضح است که نمی توان تعداد دفعات مقاربت را به طور قطعی تعیین نموده و نظم و ترتیب معینی برای آن قائل شد. فعالیت جنسی در ازدواج تحت تاثیر قدرت و میل جنسی فردی و شرایط و متقاضیات موقتی قرار میگیرد. بیماری، تغذیه کم، کار زیاد، و فشار روحی میل جنسی را نقصان می دهد در حالیکه استراحت، غذای خوب، تحریکات شهوانی و عوامل دیگر ممکن است به نحو شایسته ای آن را زیاد کند.

بهترین روشی را که می توان در این باره اتخاذ کرد این است که اجازه بدهیم قدرت و میل طبیعی، تعداد مقاربت را تحت کنترل درآرود. واکنش جسمی که متعاقب مقاربت دست می دهد بهترین راهنما خواهد بود. اگر کسی پس از مقاربت و یا روز بعد از آن شدیدا احساس خستگی می کند بهتر است دفعات مقاربت را تقلیل دهد ولى اگر چنانچه مقاربت سبب آرامش و رخوت شود باید دانست که ارتباطات جنسی زیاد نبوده و دفعات آن به میل طرفین بستگی خواهد داشت.

میل جنسی

میل جنسی

سازگاری جنسی و دفعات مقاربت

اگر میل جنسی مرد و زن مطابقت نداشته باشد چطور آنها می توانند دفعات مقاربت را تنظیم کنند؟

اختلاف شدید در انگیره جنسی مرد و زن ممکن است منشاء عدم هماهنگی و اشکال جنسی شود و برای اینکه به نحو شایسته ای تطابق انجام گیرد حس تفاهم و همدردی لازم است. چند نکته را باید در نظر گرفت. در مورد فعالیت های جنسی مرد نقش فاعل را بازی میکند و زن از لحاظ بیولوژیکی نقش مفعول را بازی می کند و این حالت مفعولیت در اجتماع امروزی ما روز به روز تشدید می شود.

گرچه در بعضی اجتماعات زن و مرد به طور تساوی در فعالیت و عمل جنسی تشریک مساعی میکنند ولی در اکثر جوامع انتظار دارند که زن در روابط جنسی مفعول باشد. بنابراین در بدو ازدواج به ندرت ممکن است زن نقش شروع کننده را به عهده بگیرد و روی این اصل دفعات مقاربت بستگی به میل شوهر خواهد داشت.

در حقیقت انگیزه جنسی زنها خاموش و نهانی است و در ابتدا به ندرت ممکن است آنها به قدرت و احتیاجات جنسی خود واقف باشند. پس از ازدواج است که امیال شهوانی او بیدار شده و تکامل جاصل می نماید بنابراین تا این مدت نمیتوان روابط راهنمایی برای دفعات مقاربت انگاشت.

برای اینکه دفعات مقاربت تا اندازه زیادی مربوط به مرد است زیرا زن با وجود نداشتن میل، تسلیم روابط جنسی می شود ولی مرد تا ازلحاظ جنسی تحریک نشده و نعوظ نکند نمی تواند مقاربت کند بنابراین هنگامیکه میل جنسی نداشته و یا موقتا خسته است داشتن روابط جهت او غیرممکن میباشد روی این اصل قدرت مرد در دفعات مقارت کاملا روشن می گردد.

از طرف دیگر نباید دفعات مقاربت فقط باب میل شوهر باشد بلکه باید با آمادگی و عکس العمل زن مطابقت داشته باشد. شوهر بهیچوجه نباید هنگامی که زنش به عللی از مقاربت امتناع می ورزد او را مجبور کند بلکه باید کوشش کند تا موقعی را انتخاب کند که زنش لذت بیشتری خواهد برد. هم چنین شوهر نباید همیشه رول شروع کننده را بازی کند. خیلی لذت بخش تر خواهد بود اگر زن هم گاهگاهی در روابط جنسی قدم  اول را بردارد.

 زن و مردی که از جهات دیگر کاملا تطابق داشته و اظهار محبت و همدردی شدیدی نسبت به یکدیگر دارند در تطبیق زمان و دفعات مقاربت جهت ایجاد هماهنگی و تمتع دو جانبه اشکالی نخواهند داشت. باید آنها کاملا در بیان امیال و احساسات خود به یکدیگر علنی باشند.

ریتم میل جنسی

میل جنسی

میل جنسی

آیا امیال جنسی زن در ایام بخصوصی زیادتر از مواقع دیگر است؟

 بله، شدت میل جنسی در خانمها دارای ریتم میباشد. مطالعات Haveloek Ellis, Marie Stops, Katherine Davis و دیگران نشان می دهد که در ماه میل جنسی زن کم و زیاد می شود. مطالعات زیاد دیگری هم همین موضوع را در عده زیادی تایید می کند. خیلی از خانمها اظهار می دارند که تمایل جنسی آنها یا چند روز قبل از شروع قاعدگی و یا بلافاصله پس از شروع آن افزایش می یابد. گرچه در حالت دوم این تشدید میل ممکن است به علت خودداری در زمان قاعدگی بوده است. stopes می گوید در وسط  ماه هم این میل شدید میشود.

 بدون شک در این دایره میل اختلاف فردی زیاد موجود میباشد و هر فردی ریتم مخصوص خودش را بهتر می تواد تشخیص بدهد.

باروری و ریتم میل جنسی

آیا بین مرحله قابلیت باروری زن و ریتم میل جنسی او رابطه ای موجود است؟

در بین حیوانات این رابطه قطعی موجود است و در حقیقت حد اعلای میل جنسی با حد اعلی قدرت باروری توام هستند. حداکثر میل جنسی در حیوان ماده هنگام فحل می باشد که مطابق با زمانی است که تخمها رسیده و خارج می شوند و در این موقع است که حیوان شانس آبستنی زیادی دارد. در نتیجه بین حیوانات پست جفت گیری موقعی انجام می گیرد که نتیجه داشته باشد. بین موجودات عالی مثلی میمونها روابط جنسی ممکن است هر موقع انجام گیرد و باز هم یک موقع معین است که در آن میل و فعالیت جنسی افزایش می یابد و این تصادف با زمان تخم گذاری و قابلیت باروری است. در خانمها رابطه بین ریتم باروری و ریتم میل جنسی کاملا آشکار نمی باشد.

 همانطور که گفته شد افزایش میل جنسی زن یا قبل و یا اواخر دوره قاعدگی تشدید می شود ولی در این موقع قابلیت باروری کم است. اوج دوم افزایش میل که در روابط دوران ماهانه میباشد کاملا مواجه با دوره ای است که زن در حداکثر قابلیت باروری است.

ولی این موضوع کاملا مسلم نشده است. حقیقت این که خانمی ممکن است تمایل به رابطه جنسی در موقعی داشته باشد که منجر به آبستنی نخواهد شد، دلیل بر این است که فعالیت جنسی در انسان علاوه بر مقاصد تولید مثل دارای اهمیت بيولوژیکی اجتماعی مخصوص میباشد. اینطور تصور می رود که حاضر بودن زن جهت قبول مرد در هر زمان تا اندازه ای عاملی ایجاد وصلت و اتحاد خانواده در انسان شده است.

ریتم میل جنسی و باروری

ریتم میل جنسی و باروری

آیا در مردان هم ریتم میل جنسی موجود است؟

در بعضی از انواع حیوانات نر هم مانند ماده ریتم مخصوصی در میل  جنسی دارد. در اینگونه موجودات جنس نر بهیچوجه اسپرم تولید نمی کند مگر در مورد معینی در سال و همین موقع است که فعالیت جنسی آنها زیاد است. در موجودات عالی جنس نر برخلاف ماده در تمام ایام اسپرم ساخته و بالنتیجه قادر است در هر موقع جنس ماده را آبستن کند و میل و فعالیت جنسی آن ها هیچگونه ارتباطی با تغییرات و فصل و موقع ندارد.

در انسان هیچگونه دوره ای موجود نیست. البته در مورد احتیاجات جنسی خود دچار جذر و مد می شود ولی این مربوط به تغییرات محیط یا شرایط روحی است نه مربوط به عوامل  فیزیولوژیکی مخصوص.

بنابراین زن و شوهر باید موقعی نزدیکی کنند که میل جنسی زن شدید است ؟

خیر، بهتر است که شوهر از دوران تشدید میل جنسی در زن اطلاع داشته باشد و تا حد امکان روابط زناشویی را با این مواقع تطبیق بدهد ولی  لازم نیست که روابط فقط محدود به این دوره شود. حتی اگر یکی از طرفین نسبت به موضوع کم میل باشد حقیقت اینکه می تواند باعث تمتع دیگری شود گاهی اوقات بسیار رضایت بخش خواهد بود.

logo