#


عدم اعتماد به نفس والدین در بزرگ کردن کودکان

21 اکتبر 2018 بدون نظر 465 بازدید

عدم اعتماد به نفس والدین در بزرگ کردن کودکان

No votes yet.
Please wait...

شما بیشتر از آنچه فکر میکنید میدانید

بزودی شما دارای نوزادی خواهید شدیا اینکه هم اکنون بچه ای دارید در هر حال از این مطلب خیلی خورسند و شادمان هستید ولی اگر تجربه کافی در این امر نداشته باشید ناراحتید که چطور از عهده اینکار بخوبی پر خواهید آمد. تازگیها سخنان دوستان و خویشان خود که درباره بررد کردن و تربیت اطفال سحبت میکنند بدقت گوش میکنید و همچنین مقالاتی را که بوسیله متخصصین در مجلات و روزنامه ها نوشته شده است میخوانید و بمحض اینکه نوزاد بدنیا آمده ، اطباء و پرستاران نیز در این مورد دستوراتی شما خواهیداد .

لذا گامی بنظر میرسد که بچه داری کار خیلی مشکل و پیچیده ایت. متدرجا با احتیاجات ویتامینی طفل و بعدا بانواع واکسیناسیون های لازم می خواهید برد ، مادری بشما توصیه میکند که تخم مرغ بعلت محتویات آهن آن بایستی خیلی زود در غذای ملل وارد شود و دیگری بالعکی ادعا میکند که بعلت حساسیتی که پروتئین تخم مرغ تولید میکند باییی خیلی دیرتر بسلطفل داده شود تا از آلرژی اجتناب شود، یا اینکه یکی بشما میگوید که طفل مهربانی و نوازش فراوانی نیازمند است در حالیکه دیگری زیاد بغل کردن بچه را نهی میکندچونکه این عمل بهولت اورالوس و تر میسازد و بالاخره بنظری کی تعریف کردن داستانهای جن و پری طفل را عصبانی و ترسو میکند درحالیکه دیگری آنرا یک عمل سالم و مفیدی میداند ، بنابراین آنچه را که دوستان و همسایگان میگویند خیلی جدی تلقی نکنید و از اظهارات متخصصین فن خیلی ناراحت شوید بلکه با جرأت و شهامت زیاد بخود و بح ابتکار خوداعتماد کنید و دستورات طبیب طفل را پیروی کنید آنوقت خواهید دید که پرستاری و تربیت مکمل کار خیلی مشکل و در هم پیچیده ای نیست.

جای شک نیست که محبت و عشتی که والدین بطفل دارند و نوازش و مهربانی که آنها نسبت باو روا میدارند صد مرتبه از دانستن اینکه چطور بطور ماهرانه طفل را قنداق کندو پا اینکه چطور بدقت زیاد شیرش را تهیه نمایند ، ارزنده تر است، زیرا هر مرتبه که بچه را بغل میکنید، ولو اینکه در دفعات اول فری ناشیانه باشد و یا هنگامیکه قنداق و کهنه های او را تغییر میدهید ، او را میشوئید ، تغذیه میکنید و باو تبسم میشائید و او احساس میکند که متعلق شماست و شما متعلق باو و بدانید که هیج کی در این دنیا بغیر از شما نمیتواند چنین احساس درست وپاکی با و بدهد.

همچنین اگر این حقیقت را بدانید شاید تعجب کنید که هرچه متخصصین علوم تربیتی متدهای بیشتری را برای تربیت و پرستاری از طفل بررسی میکنند بیشتر و بهتر باین نتیجه میرسند که بهترین راه تربیت کودکان همانت که پدران و مادران خوب و مهربان بطور طبیعی و غریزی نیت اطفال خود عمل مینمایند . مثلا اگر بعلت پیروی از اول غرزی در پرستاری از طفل یکی دو اشتباه رخ دهد، بمراتب بهتر از وسواس و اضطرابی است که در نتیجه دقت زیاد در پیروی کامل از خطوط کتاب پرستاری ایجاد میشود.

از او لذت ببرید

از او نترسید . از آنچه که بعضی مردم میگوندشاید خیال کنید که طمل بعداز تولد مسمم است به نحوی که شده است و تمام توجه شما را بخود معطوف داشته والدین را تحت کنترل کامل خود درآورد. چنین اندیشه ای بهیچوجه صحت نداره زیرا طفل خلق شده است تایک انسان منطقی و دوست داشتنی باشد.

اگر او گرسنه است از تغذیه اش ابایی نداشته باشید تا اگر بموقع تغذیه توده بعد از خوردن امتناع خواهد کرد و از عشق ورزیدن و محبت کردن باو واهمه ای نداشته باشید زیرا هر نوزادی، همانقدر که احتیاج بویتامین و کالری دارد نیازمند تبسم ، محبت و نوازش ، سحبت و بازی کردن است و این عوامل بتدریج در اورخنه کرده او را نخعی مبدل خواهد کرد که مردم را دوست داشته و از زندگی خود لذت ببرد. بالعکی ، فقدان این عوامل اورا شخصی بسیار سرد و خشن بارخواهد آورد.

از انجام دادن سایر آرزوها و تقاضاهایش تا آنجا که ممنود بنظر میرسد و شمارا اسیر طفل نسیازد، نترسید، اگر در اوایل زیاد گریه میکند شاید بدلیل گرسنگی، موهضم ، لختگی با ناراحتی های دیگر باشد و احساساتی که از گریه او در شما ایجاد میشود و عکس العملی که برای تسکین او نشان میدهید بایستی جزء طبیعت شما باشد. کاء طفل فتا بینا کرین و تکان خوردن و راه بردن نیازمنداست.

لوسی کردن بچه با مهربانی های بیجا عاقلانه نیست و هرگز بطور ناگهانی هم ایجاد ، نمیشود . لوسی شدن بچه بتدریج بوجود می آید و علت آن وجود مادری است که از بکار بردن حس ابتکار خود واهمه دارد و مایل است که اسیر تمایلات فرزندش شود لذا اورا من غیر مستقیم در اسیر کردن خویش تشویق می نماید.

هرکس علاقمند بداشتن فرزندی است که عادات درست و صحیح داشته بهولت قابلیت سلوک وسازش و معاشرت با مردم را داشته باشد و خود بچه نیز مایل است که مثلا در ساعات معینی غذاسرف کند و بتدریج آداب غذا خوردن را بیاموزد، خواهش برطبق احتیاجاتش باشد و بتدریج که بزرگتر شد، طریق استفاده از توالت را فراگیرد، طفل تمام این عادات رادیر یا زود از خانواده خودسرمشق خواهد گرفت و فقط راهنمائی مختصری از جانب والدین کافی خواهد بود.

به هر شکلی که هست از او لذت ببرید تا بهترین وجهی رشد نماید . همانطوریکه قیا هر نوزادی نسبت بنوازادان دیگر متفاوت است ، کیفیت رشد و نمو هر نوزادی نیز نسبت نوزاد دیگر فرق خواهد داشت . ممکن است یکی از حیث جمانی ، شستن ، ایستادن ، راه افتادن ، خیلی زود رشد کرده پیشرفت نماید در حالیکه از حیث حرفزین ولت در کارها و مهارت انگشتان خیلی کند باشد. ممکن است بچه ای که از حیث جمانی، غلطیدن و ایستاین خیلی خوب رشد کرده باشد ، بسیار دیر راه بیافتد و یا در آمدن دندانهایش تاخیر داشته باشد و بالعکی ، گاه اتفاق میافتد بچه ای که در مدرسه خیلی با هوش است در اوان طفولیت حرف زدن راخیلی بکندی یاد گرفته بطوریکه والدینش تصور می کرده اند طفل لال باشد و برعکس طفلی که حرف زدن را خیلی زود و سریع یاد گرفته است ممکن است از حیث هوش بیار متوسط باشد.

در اینجا مخصوصا نمونه های مختلفی را مثال میزنم تا بخوبی روشن شود که طرز رشد ونمو هر طفلی تفاوت دارد و ممکن است بهای درشت استخوان ، چاق و قد کوتاه بود. در حالیکه دیگری ظریف و نازک باشد. گاهیچه ای که اصولاچاق است و در جریان ناخوشی هم زود لاغر میشود ، بمحطی بهبودی دوباره خیلی سریع بحالت اول برمیگرسب بدبختی این بچه ، انتهای زیاد او بغذا است – در حالیکه دیگری همیشه لاغر و استخوانی است ولی اینکه بهترین اغذیه رانیز بخوردو زندگیش خیلی آرام و ملایم باشد ، بنابراین بفرزند خود بهر شکل و قیافه ای کمت، عشق و محبت کنید و از او لذت ببریدو صفاتی را که شماها پلید داشته باشد ، ولی ندارد و فراموش کنید . این بندرا از روی احساسات پشمانمیدهم بلکه مکی بدلیل مهمی است و نیاوقتی شما فرزند خود را بهر شکل و قیافه ای که هست (آرام زشت کند و غیره) قبول کنید. بتدریج دراو حس اعتماد پنغی ایجاد خواهید کرد و روحیه ای در او بوجود خواهید آورد که همیشه با تمام قوا درانجام پیشرفت امور مربوط بخود کوشش کند و از تمام فرستها ونانس های زندگی استفاده نموده مشکلات را برطرف نماید و اگر بچه هارا آنطور که هن نپذیرید و هر کاری را که کرده است بنظرش نادرست و بدجلوه دهید، بتدریج حس عدم اعتماد بنفی در او بوجود خواهد آمد و نمیتواند از تمام قوای مغزی ، مهارت و جذابیت چمانی خوددر انجام کارها استفاده نماید و این مشکلات در هنگام بزرگیش ده برابر خواهد شد.

نوزاد شما شکستنی نیست

مادران جوان در مورد فرزند اول اغلب میگویند : «اگر درست بچه را بالا و پائین تکنم ، میترسم او صدمه ای برسد ،، من توصیه میکنم که بهیچوجه نگران این مطلب نباشید زیرا فرزند شما خیلی محکم – خلق شده است. فی المثل هنگام بغل کردنش اگر اشتباهار او بعتب بیافتد و سیمهای باو نخواهد رسید و با شکاف استخوان سرش که ملاح (فونتانل) نامیده میشود بوسیله برده بسیار سختی پوشانده شده است که این سادگی مجروح نمی گردد . موقعیکه وزن نوزاد به کیلو گرم میرسد دستگاه کنترل کننده درجه حرارت بدنش بسیار قوی است ونسبت بمیکروبها مقاومت کافی دارد و اگر مثلا تمام افراد فامیل میلا برماخوردگی بشونده سرماخوردگی نوزاد از همه خفیف تر خواهد بوده یا اگر سرش بجائی گیر کند بسبب غریزه طبیعی و مبارزه کرده گرید و فریاد میکند ، اگر قدر کافی تغذیه شود گربه خواهد کرد، اگر نور چراغ برای چشمانش قوی باشد چشمک میزند و او را ناراحت میسازد (ولی می توانید با نور فلاش از او عکس بردارید و اینکه او را از جامیپراند) همچنین طفل بقدر احتیاجش میخوابد و بنابراین ملاحظه میکنید بچه ایکه یک کلمه نمیتواند حرنیرند و از دنیاهی چیز نمیداند و چطور از خودش مراقبت ومواظبت مینماید.

نوزاد در هنگام تولد دارای فیاله خاصی است که اگر والدین قبلا نمونه آنرا دیده باشند فوق العاده مابوس خواهند شد، پوست بدنش آغشته موم است که اگر آنراشوند بتدریج جذب بدن شده و شانی پرون زدن بثورات پوستی را در دوران بیمارستانی که مینماید ، پوست بدن در در این ورقه مومی مرنگی قرمز است. مورته ممکن است پف کرده و برآمده باشد و لکه های آبی و سیاه که اثرات فورسپس است گاهی روی آن دیده شود و مربعلت عبور از لگن ومجرای زایمان مادر، ناموزون گنته ممکن است تاحیه پیشانی فرورفته وقمت عقب سر برآمده و دراز شده باشد و گاهی برآمد کی مانی بر روی استخوان های سر وجود دارد که ناشی از خونریزی در پی بردنشریع استخوانهای راست و همتها طول میکند تا بتدریج جذب شده از بین برود. دو روز بعد از تولد ممکن است پوست کمی زرد شود (یرقان) که در ظرف یکهفته از بین خواهد رفت.

اگر زردی پوست از روز اول هویدا باشد یا خیلی شدید شده بیشتر از یکهفته طول یکشد بایستی طبیب رااز آن مطلع ساخت). بدن نوزاد از موهای بسیار نازک و لطیفی پوشانده شده که در ظرف یکهفته خواهیریخت و تا دو هفته بعداز آن پوست بدن پوسته پوسته شده به تدریج مرتفع میشود .سر بعضی از بچه ها هنگام تولد پوشیده از موی سیاهرنگی است که گاهی تا قسمت های پائین پیشانی ادامه دارد. این اولین موی سر از هر نوع اجنی که باشد خواهد ریخت و موی جدیدی خواهد روئید که ممکن است با نوع اولیه آن کاملا متفاوت باشد.

No votes yet.
Please wait...
برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

پاسخی بگذارید

ارسال دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *