مجله ماشین

رفتن به سفر با طفل شیرخوار
No votes yet.
Please wait...

چگونه با یک طفل شیرخوار به سفر برویم؟

برای تهیه و حمل شیر برای طفل شیر خوار در طول مدت مسافرت ، طرق مختلفی وجود دارد . انتخاب بهترین طریقه ، بستگی بعوامل ذیل دارد : اولا بوسائل و تسهیلاتی که در اختیار دارید ثانية بعلت مسافرت تا چه مدتی از داشتن آشپز خانه و یخچال محروم خواهید بود .

پر کردن بطریهای شیر

اگر قصد دارید در حدود بیست و چهار ساعت یا کمتر با طفل شیر خواری که از شبر تبخیر شده تغذیه میکند بمسافرت بروید ، باید تعداد بطریهائی که لازمست همراه بردارید . این بطریها تماما بطریق معمول استریل شده است و حامل مقداری آب قند (شکر و آب) می باشد. شیر تبخیر شده را در قوطی های کوچک ۱۸۰ سانتیمتر مکعبی همراه خود بردارید، هر قوطی برای يك وعده است . در هر وعده یکی از قوطیهارا باز کنید و مقدار شیری را که لازم است ببطری حامل آب قند بریزید، سرپستانك را سر بطری بگذارید ، آنرا خوب تکان دهید و گرم کنید . موقعی که آب قند را درست میکنید ، شکر و آبرا بمقدار معمول باهم مخلوط کنید، ولی مقدار آب قندی را که به هريك از بطریها میریزید و همچنین مقدار شیری را که بآن اضافه میکنید ، باید در نظر بگیرید. مقدار کل آب و مقدار کل شیر را به تعداد بطریها تقسیم کنید. مثلا فرض کنید مقدار كل شبر مصرفی روزانه ۴۰۰ سانتیمتر مکعب و مقدار کل آب ۶۰۰ سانتیمتر مکعب و شکر آن سه قاشق سوپخوری از شربت ذرت (یا شکر معمولی باشد که باید به پنج وعده (پنج بطری) یعنی ۲۰۰ سانتیمتر مکعب در هر وعده تقسیم شود. آب و شربت ذرت (یا شکر معمولی) را مخلوط کنید و در هر شیشه ۱۲۰ سانتیمتر مکعب از آن بریزید و بطریها را استریل کنید. در موقع شیردادن ، يك قوطی شیر را باز کنید و بمقدار ۸۰ = ۱۲۰-۲۰۰ سانتیمتر مکعب شیر در بطری بریزید ؛ یعنی آنقدر شیر ببطری بریزید تا مقدار کل مایع داخل بطری بنشانه دویست برسد و بقیه شیری که در قوطی میماند دور بریزید. بدین طریق ، علیر غم فقدان يخچال ، شیر تا موقع مصرف سالم میماند (شیر تبخیر شده محتوی قوطی ، استريل میباشد).

داشتن یخچال دستی – طريقه دیگر، در مورد مسافرت بیست و چهار ساعته یا کمتر، عبارت از آنست که شیر را مثل معمول در منزل تهیه کنید و در هر چند بطری که لازمست بریزید و آنها را در یخچال دستی که حامل یخ است بادر دیگری که برای جوشاندن و استریل کردن بطریها است خنك نگاه دارید. در این طریقه هر نوع شیری اعم از شير تبخیر شده ، شیر پاستوریزه و غیره را می توان مصرف کرد. تنها چیزی که لازمست ، داشتن جا و فضای کافی در اتومبیل برای یخچال دستی است. اگردیکی را که برای جوشاندن بطریها است بعنوان یخچال مورد استفاده قرار میدهید ، باید تمام سطوح خارجی بدنه و قسمت داخلی دریا سرپوش آنرا با حداقل ده ورقه روزنامه بپیچید و طوری آنها را با نخ ببندید که در موقع برداشتن در آن ، احتیاج بباز کردن نخها نباشد ، در موقع حرکت، تمام بطريها را که در بطريدان سیمی است در داخل دیگر قرار دهید، سپس دیگ را از تکه های یخ پر کنید (خورده یخ زود آب میشود). بدین ترتیب شیر تا مدتی سرد باقی میماند. مدت آن بستگی بدرجه حرارت محلی است که دیگ را در آنجا میگذارید .

سرد نگاهداشتن بطری يك ليتری- طريقه دیگر که فضای کمتری را اشغال می کند ، آنست که مقدار شیریکه در ظرف بیست و چهار ساعت لازمست با مقدار آب لازم مخلوط کنید و در بطری بزرگی يك ليتری بریزید سپس آنرا در دیگ پر از یخ یا یخچال دستی بگذارید و در اتومبیل قرار دهید. اگر طفل شیر خوار از شیر پاستوریزه تغذیه میکند، شیر را در همان بطریهای مخصوص کار خانه در یخچال بگذارید و همراه خود حمل کنید . در صورت مسافرت با قطار با هواپیما ، قبلا با دفتر اطلاعات سرویس موسسه مسافرتی در بار؛ محلی برای قراردادن چنین بطریهای شیر، چه در قطار، چه در هواپیما ، مشورت و مذاکره کنید. در هر وعده مقدار لازم شیر را از بطری بزرگی بوسیله قیف ببطری شیر خوری طفل بریزید . بعد از آنکه طفل شیرش را خورد ، بطری، سرپستانك و قیف را با آب و صابون و بروس خوب بشوئید تا برای وعده بعدی حاضر باشد ، میتوانید تعداد کافی بطری تمیز و سر پستانك همراه خود بردارید تا در طی مسافرت مجبور بشستشوی آنها نباشید. : اگر مدت مسافرت شما بیشتر از یکی دو وعده شیر خوردن طول نمیکشد، یکی دو

بطری شیر را که کاملا سرد شده است با د. الى په مزده درنه روز نامه بپجید و با آنها را در بت پلاست بگذارید تا همانگور سرد باقی بماند . در صورت مسافرت با قطار متصدی واگن رستوران بطریهای شما را در یخچال قطار نگاه خواهد داشت. در بعضی از هواپیماها نیز بخجل موجود است.

اگر قرار است مسافرت شما چند روز طول بکشد ، بدون شك توبه وحمل شیر برای نقل مشکلتر خواهد بود. در این مورد باید با طبیب خانوادگی خود مشورت کنید و باید کیفیت مسافرت و رژیم غذایی شنل ووضع هانم او را مورد بررسی و مذاکره قرار دهید. شرکت هواپیمائی و با قطار راه آهن تلفن کنید تا به بینید چه تسهیلاتی می توانند از این حیث برای شما فراهم کنند. اگر شغل شما از شبر تبخیر شده تغذیه میکند ، بهتر است در هر وعده به قوطی ۱۸۰ سانتیمتر مکعبی شیر تبخیر شده را باز کنید و مقدار لازم برای تغذیه نقل ببی بربزبد و از مصرف بشبه آن بکلی صرف نظر کنید. بدین ترتیب به یخچال احتباحی نخواهید داشت چون برای هر وعده بكه توطی را باز میکنید. بنابراین تعداد قوطی های شیر یکه همراه خود بر میدارید باید مساوی با دفعات تغذية طفل در طی مسافرت باشد. بعلاوه یک قوطی شکر و یا یک بطری شربت ذرت همراه خود بردارید. بهترین شريفه حمل آب برای مخلوط کردن با شیر در طی مسافرت عبارت از خریدن یک بطری بزرگ دو لیتری آب مقطر استریل از داروخانه است ( آب مقطر برای آشامیدن چندان مطبوع و گوارا نیست). میتوانید آب را در منزل بجوشانید و در یکی بطری بزرك و يا جربهای کوچک متعدد استریل بریزید و همراه خود بردارید. (بهتر است در طی مسافرت از آب قلاریا آب نقاط بین راه استفاده نکنید. زیرا آنها را باید بجوشانید ، بعلاوه تغییر دادن نوع آب ممکن است موقتا در طفل تولید اسهال نماید.) همچنین باید قیف، پیمانه شیر و آب، قوطی بازکن، بروس بطری و تعداد کافی بطری تمیز و سر پستانك همراه خود بردارید.

در هر وعده و مقدار لازم شیر را از قوطی که تازه باز میکنید ببطری شیر خوری طفل بریزید و مقدار لازم شکر یا شربت ذرت و آبراهم بأن اضافه کنید . سر پستانك را سر بطری بگذارید سپس بطری را آنقدر تکان دهید تا همه چیز کاملا باهم مخلوط گردد . مقادیر آب، شبر و شکر را از طببب خود سؤال نمائید . مثلا اگر مقدار شیر تبخیر شده مصرفی در روز ۴۰۰ سانتیمتر مکعب و آب ۶۰۰ سانتیمتر مکعب و شربت ذرت (با شكر معمولی) سه قاشق سوپخوری است و در پنج وعده بطفل داده میشود ، بنابراین مقادیر لازم برای يك بطری عبارت خواهد بود از هشتاد سانتیمتر مکعب شیر، ۱۲۰ سانتیمتر مکعب آب و دو قاشق مرباخوری شربت ذرت (باشکرمعمولی).

در موقع شیر خوردن ، بطری شیر خوری طفل را می توان در آشپزخانه قطار گرم کرد. همچنین مستخدم واگن رستوران قطار، خانم مهماندار هواپیما، کارمون یا آشپز رستورانی که در بین راه برای غذا خوردن در آنجا توقف میکنید ، می توانند بطری شیر طفل را برای شما گرم کنند. اگر با اتومبیل مسافرت میکنید ، می توانید از بطری گرم کن هائی که بوسیله سیمی بفندك اتومبیل وصل میشود استفاده کنید.

چون ممکن است قیف و بطریها و سر پستانکهای طفل را در بین راه هر موقع که بخواهید توانید بجوشانید ، لازم است در اولین فرصت ممکنه آنها را با آب و صابون و بروس کاملا بشویید و خشك کنید ، تا بتوانید مجددا آنها را مورد استفاده قرار دهید . دلیل اینکه می توانید در بین راه از بطری تمیز ولی نجوشیده مجددا استفاده کنید آنست که بین دو وعده شیر خوردن، شیری در آن نمی ماند که محیط مناسبی را برای رشد و تکثیر میکروبها فراهم نماید.

غذاهای جامد- اغلب غذاهای جامد را باید در شیشه های کوچک حمل کرد. این شیشه ها را می توان قبل از باز کردن گرم کرد و طفل را مستقیما از آنها تغذیه نمود. خیلی نگران تمام غذاهائی که طفل بطور معمول و روزمره میخورد (مانند سیب زمینی و غیره) نباشید. فقط غذاهائی را همراه خود بردارید که طفل خیلی دوست دارد و خیلی زود می تواند هضم کند. بسیاری از اطفال هنگام مسافرت کمتر از معمول غذا میخورند . در خوردن چیزی با غذائی ، ولو کمتر از معمول از آن غذا بخورد، باو اصرار نکنید. طفل ممکن است مبل داشته باشد که کم ولی مکرر غذا بخورد

غذا برای طفل – بهتراست طفل خردسال را از آشامیدن آب قطار راه آهن و خوردنیهای غیر معمول و ناباب برحذر دارید. مقداری آب در بطری بردارید. موقعی که از مغازه با رستوران برای طفل غذا میخرید، مخصوصا از خریدن کیک و شیرینی تازه و خامه داد ، پودینگ شیر، کالباس، ماهی سر در کنسرو)، تخم مرغ، سالاد یا سوس های خامه دار (همچنين ساندويچهائی که از این مواد تهیه شده باشد) بکلی اجتناب نمائید. زیرا این غذاها از جمله مواد غذائی است که اگر در تهیه یا در حمل و نقل آنها دقت کافی مبذول نشود و یا اگر بطرز صحیح و کاملی در یخچال نگاه داشته نشود خیلی بسهولت بمیکروبهای سمی و خطرناك آلوده میشود. بهتر است از غذاهای گرم و میوه هائی که خودتان پوست میکنید و شیری که در قوطی های جداگانه و سر بسته بفروش میرسد، مصرف نمائید. البته شما می توانید از کره، مربا و گوجه فرنکی وغیره خودتان در منزل ساندویچ تهیه کنید و همراه خود بردارید. اگر مایل باشید طفل را در رستوران کنار جاده ، یا در رستوران قطار و یا در هواپیما از همان غذائی که برای سایر مسافرین تهیه میشود غذا بدهید ، معذالك مقداری غذای اضانی همراه خود بردارید تا در صورتیکه خوردن غذا در رستوران با هواپیما بتأخیر بیفتد و یا طفل بین دو وعده گرسنه بشود و چیزی بخواهد، مقداری غذا همراه داشته باشید ؛ مثلا يك جمبه بیسکوئیت شود (که میگویند برای استفراغهائی که در موقع حرکت اتومبیل اتفاق میافند مفید است )، آب نبات و شیرینی خشك ( با وجودی که در منزل طفل را از این چیزها پرهیز میدهید ولی برای مسافرت بد نیست) ، پنیر و تخم مرغ پخته سفت پوست کنده، میوه ، بك فلاسك پر از شبر و يك شبشه پور: آلو در صورت یبوست مزاج ، بسیار خوب است.

سایر نکات – در مسافرت با طفل شیرخوار ، لازمست با بهترین وسیله و ممکنی که می توانید از عهده مخارج آن بر آثبد مسافرت کنید. در قطار درجه يك ، کارکنان أمطار بیشتر بشما کمک خواهند کرد و اگر بتوانید کوپه مستقلی تهیه کنید ، موقعی که طفلز یاد گربه و بهانه گیری میکند مزاحم اشخاص دیگر در همان کو په نمیشوید و از این جهت خیالتان راحت خواهد بود.

کهنه هایی که پس از یکبار مصرف شدن دور ریختنی است برای مسافرت با طفل شیر – خوار خیلی مفید و کمک بسیار بزرگی محسوب میشود.

در مورد اطفال خردسال ، فراموش نکنید که اسباب بازی و یا عروسکهائی را که طفل در موقع خواب همراه خود برختخوابش میبرد همراه بردارید . زیرا وجود این اسباب بازی ها در طی مسافرت باعث راحتی خبال شما و طفل هردو خواهد بود. علاوه بر اسباب بازیهائی که او خیلی دوست دارد، بهتر است بعضی از اسباب بازیهائی را که طفل با آنها خیلی مشغول می شود و خود را سرگرم مبسازد نیز همراه بردارید، از قبیل اتومبیل و قطارهای کوچک، عروسکهای کوچک با چند دست لباس عروسك و سایر وسائل عروسك بازی ، کتاب و دفترچه نقاشی، خانه های مقوائی و اسباب بازیهای مشابه ، يك بسته کاغذ باکتابچه، مداد و مداد رنگی وغيره . يك طفل سه ساله با بزرگتر دوست دارد که خودش اسباب بازیهایش را در چمدان خودش بگذارد و آنها را بسته بندی کند.

یك جعبه بزرگی دستمال کاغذی حتما لازم است . دو تکه مشمع با پارچه پلاستیکی نبر لا زمست ، یکی برای پوشاندن تشك و محافظت آن از ادرار طفل ، دیگری برای آن که اگر طفل شیر خوار با خرد سال روی فرش و کف اطاق هتل می نشیند و با غذا میخورد زیر او بیندازید تا از کثیف شدن فرش جلوگیری کنید. یا موقعی که قنداق و کهنه های طفل را روی رختخواب هتل عوض میکنید زیر او بیندازید.

اگر با اتومبیل شخصی مسافرت میکنید علاوه بر اینکه برای خوردن غذا در رستورانهای کنار جاده تون میکنید، بهتر است صبح و بعدازظهر نیز برای خوردن تنقلات و با غذای مختصر و با گردش و بازی بچه ها توقف کنید. اگر بتوانید در پاركشهر را در کنار مردان با زمین ورزش توقف کنید که مجبور نباشید دائما بچه ها را از نظر رفتن بخیابان و جاده مراقبت کنید خیلی بهتر است.

برای طفل خردسال ، باید لگنی را که طفل معمولا در آن اجابت مزاج میکند همراه بردارید.

فضائی را که در جلوی صندلی عقد، وجود دارد ممکن است با مقداری اثاثیه و چمدان وغيره پر کنید و روی آنها پتوئی بکشید تا برای طفل خردسالی که چهار دست و پا راه میرود فضای کافی برای چهار دست و پا راه رفتن وجست خیز کردن و خوابیدنش تهیه شود .اگر اطفال خیلی میل دارند در اتومبیل بایستند، باید روی کف اتومبیل بایستند، نه روی صندلی و باید با پتو با لحافی پشت صندلی جلو را پوشاند تا در صورتی که اتومبیل ناگهان ترمز کند سر اطفال بجای نرمی اصابت کند و احتمال هر گونه صدمه ای تقلیل یابد.

استفاده از ساك مخصوصی برای نگاه داشتن و خواباندن اطفال شیر خوار ، هنگام مسافرت با اتومبیل ، قطار و هواپیما بسیار مفید میباشد. زیرا بدین وسيله طفل شیر خوار را بدون اینکه بیدار کنید، می توان حرکت داد ، بعلاوه مادر نیز ولو اینکه مجبور شود گاهی آنرا روی زانوی خود نگاه دارد راحت تر خواهد بود.

يك اصل مهم و مفید در موقع مسافرت با اتومبیل شخصی آنست که برای رفع خستگی و خوابیدن در مدت شب در بین راه همیشه سعی کنید در حدود ساعت چهار بعدازظهر در محل مناسبی متوقف شوید تا بدین وسیله وقت کافی برای پیدا کردن هتل با متل داشته باشید همچنین از راندن اتومبیل با بچه های خسته و کوفته تا ساعات دیر وقت شب اجتناب شده باشد. بعضی از مردان در طی مسافرت با اتومبیل شخصی عادت خاصی دارند که باید حتما روزانه فاصله معینی را برانند، حتی اگر دیر وقت هم شده باشد تا آن فاصله را طی نکنند متوقف نمیشوند. لازمست در این موارد، قبل از شروع مسافرت موافقت او را در باره اوقات توقف اتومبیل، بدون در نظر گرفتن فاصله طی شده ، جلب کرد.

No votes yet.
Please wait...
logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *