مجله ماشین

باز و بسته درون و بیرون
No votes yet.
Please wait...

باز و بسته درون و بیرون

برای درک و فهم بیشتر باز و بسته درون و بیرون ، به داستان کوتاه زیر توجه کنید

آموزش مفهوم خط باز و بسته از جمله مفاهیمی است که می توان به کودکان آموزش داد ابتدا خط باز و بسته را آموزش داده و سپس اشکالی درون یک خط بسته کشیده و از کودکان بخواهید شکل های درون خط بسته را رنگ کرده و اگر خط کاملا بسته نبود آن شکل ها را رنگ نکنند.می توان از آن ها خواست شکل های بیرون خط بسته را نام برده تعدا آن ها را شمارش کرده و رنگ کنند.

شکل چند ماهی و چند پروانه را روی کاغذ کشیده و آن ها را ببرید و با کشیدن یک تنگ ماهی از کودکان بخواهید ماهی ها را درون تنگ ماهی و پروانه ها را بیرون از تنگ قرار دهند و یا باکشیدن یک دایره از کودکان بخواهید چند درخت داخل دایره کشیده و بیرون از آن یک خورشید بکشند یا می توانند خانواده ی خود را درون دایره بکشند.

می توان کشیدن تصاویر دیگری مانند هواپیما ماشین و …. را نیز پیشنهاد داد.و یا با کشیدن یک سبد و تعدادی سیب آنهایی را که درون سبد قرار دارند قرمز کرده و آنهایی که بیرون از سبد هستند را زرد کنند.

No votes yet.
Please wait...
logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *