#


آموزش همسالان نوجوان برای زندگی عاری

26 مهر 1397 بدون نظر 29 بازدید

آموزش همسالان نوجوان برای زندگی عاری

No votes yet.
Please wait...

آموزش همسالان نوجوان برای زندگی عاری

از خطر آموزش همسالان که امروزه به طور فزایندهای مورد استفاده قرار می گیرد رویکردی محبوب، متداول و جذاب است. این رویکرد مبتنی بر این فرش است که تأثیری را که همسالان بر دانش، نگرش و رفتار قشر جوان می گذارند، می توان مهار کرد. آموزش همسالان را از نظر مفهوم می توان به عنوان «یادگیری فرد از همسالان خودا معنی کرد اما این مفهوم کلی، بسیاری از سوالات مهم را بدون پاسخ می گذارد. این سوالات عبارتند از این که هم سال چه کسی است؟ (مشخصه های همسالان کدامند؟ یک گروه همسالان از چه کسانی تشکیل شده است ؟)، هم سال آموزش دهنده کیست؟ (وجه نماین بین یکی هم سال آموزش دهنده از یک هم سال دیگر چیست؟ تفش های یک هم مال آموزش دهنده کدامند؟ چه نوع هم سال آموزش دهنده ای می تواند تأثیرگذار باشد؟ )۴ منظور از آموزش در خصوص رفتارهای مخاطره آمیز چیست؟ (وجه تمایز بین آموزش همسالان از دیگر انواع آموزش های جوانان چیست؟ رویکردهای متداول آموزش همسالان کدامند؟ آموزش همسالان چگونه اجرا می شود؟ آموزش همسالان در چه محیط هایی اتفاق می افتد؟)، أهداف نهایی آموزش همسالان کدام است؟ (مبانی ایدئولوژیکی تشکیل دهنده آموزش همسالان چیست؟ آموزش همسالان چه هدفی را دنبال می کند؟)

شفاف سازی معنای عبارت آموزش هم سالانه برای رسیدن به اهداف زیر ضروری است هم خوانی و سازگاری واژه های کلیدی مورد استفاده افراد مختلف دخیل در آموزش هم سالانه تشویق افراد به استفاده از اظهارات و بیانات واضح و صریح در زمینه استفاده از انواع مختلف آموزش هم سالان؛ شفاف نمودن موضوع برای تمام افراد دست اندر کار در طرح های آموزش هم سالان؛ تسهیل ارزشیابی اثربخشی آموزش همسالان تسهیل شناسایی اجزای کلیدی یک طرح اثربخش آموزش هم سالان؛ ارایه راهنمایی لازم برای طراحی طرحهای اثربخش در زمینه آموزش هم سالانه تفکیک رویکردهای اثربخش از رویکردهای غیر اثربخش: عدم استفاده از رویکردهای غیراربخش؛ تسهیل تصمیم گیری در خصوص این که آیا آموزش همسالان راهکار مناسبی است و این که در چه شرایطی راهکار مذکور یک راهکار مناسب می باشد و فراهم نمودن اطلاعات برای افرادی که از طرح های آموزش هم سالان حمایت مالی به عمل می آورند تا بدانند که دارند از چه نوع طرحی حمایت می کنند.

بهترین تعبیر از آموزش همسالان تشبیه این عبارت به پسری است که طیفی از فعالیت ها را دربر می گیرد. تعاریف مربوط به آموزش همسالان را در سه دسته جداگانه تقسیم بندی می کنند. این سه دسته تعریف به شرح زیر است:

دسته اول: تعاریف ساده که برداشت عامیانه ای از آموزش همسالان دارد

 • «افزایش اطلاعات و تغییر نگرشی با رفتار گروه هدف توسط افرادی که آموزش دهنده حرفه ای نیستند ولی هدف آنها آموزش دادن است».
 • افزایش اطلاعات اعضای یک جامعه ویژه به منظور حصول نتایج بهداشتی مثبت.
 • گروه های اجتماعی که به هم دیگر آموزش می دهد با موقعیت های اجتماعی که در آن افراد به آموزش هم دیگر مبادرات مې درزند».
 • «عبارت آموزش همسالان در اصل برای توسبق آموزش نر جوان، توسط یک گروه جوان دیگر به کار می رود».
 • به اشتراک گذاردن تجارب خود با دیگران و یادگیری از افراد دیگری که شبیه خردمان هستند.
 • آموزش همسالان اصطلاح خوبی برای وقایع روزمره از قبیل ارتباط برقرار نمودن افراد با هم دیگر است.

دسته دوم: تعاریفی که رویکرد ویزهایی را به طور مفصل توصیف می کنند:

 • اتمام برنامه های آموزش همسالان از دو نمت اساسی تشکیل یافته است پکی عنصر دانشی برنامه که بر حقایق مورد قبول و تازه در مورد پیامدهای فوری و عواقب طولانی مدت رفتاری پرخطر استوار است و دیگری موقعیتی گروهی که حمایت های همسالان را در خصوص پیشگیری از آن رفتار بهبود می بخشد.
 • آموزش همسالان در اصل عبارت از رسمیت دادن به تجارب روزانه ای است که فرایندهای تعاملی زندگی روزمره را تشکیل میدهد.
 • جوانان به همسالان خود با کودکان کوچک تر در زمینه مهارتهای فردی و زندگی و یا در زمینه موضوعات دارای ریشه اجتماعی نظیر انگ و تبعیض علیه افراد مبتلا به اچ آی وی در ایندز آموزش می دهند. جوانان مهارتهای مهم مربوط به طراحی و اجرای سخنرانی ها با کارگاههای اثربخش را یاد می گیرند. این برنامه های آموزشی می تواند از سخنرانی های با برنامه های آموزشی فشرده و برنامه هایی که به اندازه یک ترم تحصیلی طول می کشد را در بربگیرد.

دسته سوم: تعاریفی که در آنها سعی می شود تمامی رویکردهای موجود در زمینه آموزشی همسالان به طور مفصل توضیح داده شود:

 • عبارت آموزشی همسالان معمر به معنای هدف قرار دادن و انتخاب اعضایی از یک گروه با شبکه اجتماعی است که به منظور دادن آگاهی و تشویق آنها برای انتقال اطلاعات دقیق به افراد دیگری با مشخصات و ویژگی های مشابه به کار گرفته می شونل۔ برنامه های آموزش همسالان اغلب بر فعالیت های پیشگیرانه تأکید داشته و هدف نهایی اغلب آنها ترویج و ارتقای شیوه زندگی سالم و ایمن است.
 • استفاده از أسوزش دهندگانی که از نظر منه سوابق و ویژگی های دیگر با فراگیران یگان می باشند برای انتقال پیام های آموزشی به گروه هدف همسالان :: آموزش دهنده که از طریش تایید هنجارها، باورها و رفتار های سالم و ایمن در میان گروه و همسالان خود یا در میان جامعه و نیز از طریق مقابله با هنجارها، باورها و رفتارهای . ثلالم و غیر این عمل می نمایند.
 • فعالیت های مربوط به آموزش هم سالان می تواند آثار رسمی و غیررسمی لیسادی داشته باشد که تجم میزان این تأثیر مشکل است.
 • آموزش هم سالان فرایندی است که بر آن اطلاعات موجود در زمینه موضوعات حساسی نظیر مسایل جنسی و مواد مخدر بین قشر جوان مبادله می شود».
 • موقعیت های آموزش همسالان عبارت است از جاهایی که افراد اطلاعات خود را به شراکت می گذارند از قبیل گروه های اجتماعی که آموزش همسالان می تواند در آنها صورت گیرد. همسالان نیز افرادی هستند که از نظر سن و طبقه اجتماعی در وضعیت مشابهی قرار داشته و به نوعی با هم دیگر همانندسازی می کنند.
 • آموزش همسالان به طور معمول شامل تربیت و حمایت یک گروه مشخصی برای ایجاد تغییراتی در اعضای همان گروه است. آموزش همسالان اغلب به منظور افزایشی دانش، تغییر نگرش، باورها و رفتارها در سطح فردی به کار گرفته میشود لیکن میتواند در سطح گروهی با سطوح اجتماعی نیز تغییراتی ایجاد نماید که این کار را از طریق اصلاح هنجارها، الگوگیری و تولید آن دسته از رفتارهای جمعی انجام می دهد که در تغییر سیاست ها و برنامه ها نقش دارند.
 • مداخلات همسالان را اغلب می توان به دو دسته عمده تنب نمود: حمایا همسالان و رهبری هم سالان در برنامه های مربوط به حمایت هم سالان هم سالانه به عنوان افرادی برابر و هم پایه با سایر اعضای گروه مداخلات خود را انجام می دهند بر برنامه های رهبری همسالان نیر همسالان با هم به تعامل می پردازند با این تفاوت که برخی از آنها به خاطر برنامه نړینی که گذرانده اند و نیز به خاطر شترهایی که در درون گروهها دارند. نقش رهبری گروه همسالان را نیز بر عهده دارند.
 • آموزشی همسالان شامل تربیت گروههایی از افراد به منظور انتقال اطلاعات به افرادی است که در همان گروه می توانند جای گیرنده و هدف از آن عبارت از تشویق افراد برای اتخاذ رفتارهایی است که منجر به ارتقای سلامت و ایمنی می شود.

آموزش همسالان به طور معمول شامل تربیت و حمایت اعضای یک گروه مشخصی است به طوری که منجر به تغییراتی در میان اعضای میان گروه پشود آموزش همسالان اغلب برای ایجاد تغییر در سطح فردی به کار گرفته می شود تا دانش، نگرنه باور با رفتار افراد را تغییر دهد آموزشی همسالان همچنین می تواند تغیراتی در سطح گروهی یا اجتماعی ایجاد نماید که این کار را از طریق اصلاح هنجارها و الگوگیری از رفتارهای جمعی دخیل در تغییرات مربوط به برنامه ها و سیاستها انجام می دهد.

مردم معمولا فکر می کنند جوانانی را که مشابهت سنی دارند، می توان به عنوان همسالان در نظر گرفت اما با این که من در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار استه تنها ویژگی تعیین کننده هم سالی پست، هم سالی در بر گیرنده موارد زیر است:

 • ویژگی های مشترکی بظبر سن، جنسه فرهنگی خرده فرهنگ ها و محل و سکونت
 • تشابه در تجارب به ویژه تجربه الکل و مواد مخدره تجارب مربوط به ئیوه و زندگی و سابقه تحصیلی
 • عضویت در گروه

عضویت در گروه پدیده پیچیده و پویایی است که بسته به انواع کسرودها و نیز در موقعیت های مختلف، تغییر می کند. افراد برای تعیین این که چه کسانی را به عنوان امسال در نظر گرفته و نول کشنده ویژگی های پیچیده ای را در نظر می گیرند جوانان اغلب به گروههای متعددی تعلق پیدا می کند که هر کدام از این گروهها را می توان به وسیله ویژگی ها و مشخات مختلفی تعریف نمود. گروههای مختلفی که به طور معمول یک فرد جوان به آنها تعلق پیدا می کند به قرارزیر است:

 • دوستان نزدیک
 • آشنایی با علایق مشترک
 • یک گروه با ویژگی های مشترک البته احتمال آن وجود دارد که جوان این گروه بزرگ را به طور کامل نشناسد.

هریک از این گروه های تاثیر متفاوتی بر فرد دانسته و احتمال دارد این تاثیر با تاثیر گروههای دیگری که یک فرد جوان با آنها همانند سازی می کند. ترکیب شود و یا با تأثیر آنها متعارض باشد.

هم سال آموزش دهنده فرد جوانی است که از ویژگی های لازم برای این که به هنهران پک شمال شریک در اجرای برنامه در نظر گرفته شود، برخوردار است. این فرد مورد قبول دیگران بوده، در میان آنها صاحب نفوذ است و نیز دوره «تربیت همسالان آموزش دهنده را گذرانده است. این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا این گونه دوره های تربیتی و پرورشی برای هم سال آموزش دهنده اطلاعات مربوط به موضوع سلامت و ایمنی مورد نظر را فراهم کرده و مهارت های تسهیل و ارایه آموزش همسالان، مهارت های تهیه و ارایه اطلاعات و نیز مهارت های تأثیرگذاری بر هنجارهای اجتماعی را نیز برای آنها فراهم می سازد.

همسالان آموزش دهنده می توانند نقش های متعددی را ایفا کنند که از جمله آنها می توان به مواردی نظیر نقش تسهیل گر، مشاور، منبع اطلاعات و یا ارجاع دهنده به منابع اطلاعاتی دیگر، حمایت کننده و با آموزش دهنده اشاره نمود.

این نقش ها را می توان در یکی از دو دسته حمایت همسالان با رهبری همسالان قرار داد. در نقش حمایت همسالان، همسالان آموزش دهنده و دیگر جوانان یگان و باری در نظر گرفته می شوند. در این نقش، هم حال آموزش دهنده می تواند در فعالیت های سازماندهی شدهای نظیر انواع طرح های ارتقای سلامت و ایمنی، طرح مشاوره تلفتی سلامت و ایمنی، با طرح اسراگر اطلاعات سلامت و ایمنی شرکت نماید و با در فرصت های مناسب نقش خود را ایفا کند. به عنوان مثال این افراد می توانند نقش یک الگو را اپما نموده (بادرا و همکاران به ۲۰۰۰ و با این که به سادگی در سیرد موضوعات مربوط به الکل و مواد مخدر در موقعیت هایی روزمره و در جریان زندگی روزانه، بحث و مذاکره نمایند.

در نقش رهبری، همسالان بیشتر حالت راهنمایی کننده را دارند. در این تفشیه همسال آموزش دهنده در نقش رهبر با یک کارشناس ظاهر می شود. در این نقشی همسال آموزش دهنده احتمال دارد به تنهایی با همراه با یک معلم با بزرگال دیگر به فعالیت بپردازد. رویکرد رهبری همسالان مفهوم متنولی در زمینه آموزش همسالان است.

هم سالان آموزش دهنده تأثیر گذار، جولائی مشند که به طور طبیعی بر روی گروه منفی تأثیر می گذارند. برای شناسایی جوانان تاثیر گذار می توان پرسید که رهبران و عماران طبیعی بالفطره چه کسانی هستند و آپا پک شمالی حنفی اور ثانیر گیلری بیشتری برخوردار است با یک همان تقریبی؟

رهبران و مباران فعال در شبکه اجتماعی، تامزدهای خوبی برای همسالان آموزش دهنده هستند. منطق استفاده از رهبران این است که آن ها می توانند از تاثیری که به طور معمول بر روی همسالان خود دارند برای آموزش آنها، استفاده نمایند. همیاران هم اشخاصی هستند که افراد تمایل دارند برای گرفتن مشورت و کسب حمایت به آنها مراجعه نمایند چنین افرادی احتمالا فرصت های بیشتری برای تأثیرگذاری بر روی دیگران خواهد داشت.

همسائل حفنی کسی است که هم خود فرد و هم اعضای یک گروه ویژه، وی را به عنوان عضوی از گروه در نظر گرفته و قبول نمایند. همسالان حقیقی را می توان براساس ویژگی های همان گروه هم سال شناسایی کرد. در مقابل، همسالان تقریبی افرادی هشد که از نظر بسیاری از ویژگی ها مانند همسالان حقیقی ه ند اما در برخی از موارد با آنها تفاوت دارند از جمله این که کسی مسن تر از همسالان حقیقی بود. یا از قدرت با موقعیت قوی تری برای انتقال پیام ها برخوردار می باشند.

درباره این موضوع که آیا به عنوان همسال آموزش دهنده پک هم مال حنفی از اثربخشی بیشتری برخوردار است با یک همسال تقریبی بحث هایی وجود دارد. گریپس معتقد است که قشر جوان همسالان تقریبی را بیشتر قبول دارد. احتمالا برداشت این افراد این است که چون همسالان نقرسمی از دانش با تجربه بیشتری برخوردار هستند بنابراین آمار بالایی هم دارند به عنوان مثال، احتمال دارد افراد کمی مسن تر، دارای تحارب بیشتری در زمینه زندگی در گل) و به ویژه در زمینه الکل و مواد مخدر باشند. علاوه بر این ممکن است جوانان احساس کنند که هم سالان تقریبی بهتر از خود آنها فرهنگ خامی جوانی را میشناسند به ویژه اگر مخاطبین و گیرندگان پیام هنوز دانش امور باشند ولی هم سال آموزش دهنده به مدرسه را ترک کرده باشد و چنین افرادی توانایی آن را دارند که اطلاعات ثبت تر و دست اولی را در مورد فرهنگ جوانی فراهم نموده در اختبار اعضای گروه هم سال بگذارند. به عبارت دیگر، جوانانی که قبلا در مورد مواد مخدر تحربه هایی کب کرده اند، مدام توسط سایر جوانان به عنوان منابع اطلاعاتی معتبر و مورد قبولی در نظر گرفته میشوند. از میان همسالان تھری نیز آنهایی که دوره های آموزشی و ترینی مناسب مربوطه را گذرانده اند از مقبولیت بیشتری برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر، احتمال دارد باوری جوانان بر این باشد که همسالان حقیقی از دانش کافی برخوردار نیستند. به عنوان مثال گریپ منوچه شد جوانان بر این باور بودند که همسالان حقیقی از نظر دانش و معلومات، افراد قابل اعتمادی نیستند. برای مثال افراد مورد مطالعه بر این باور بودند که همسالان حنفی أنما، چه دوردهای آموزشی و تربیت مربوط به مواد مخدر را دیده باشند و چه ندیده باشند، از تجربه محدودی در زمینه زندگی برخوردار هستند و بنابر این دانش کافی در مورد مواد مخدر را ندارند.

تفاوت موجود بین روش آموزش همسالان و سایر روش های آموزشی موجود در زمینه آموزش هم سالانه بستگی به زیر بنای مفهومی و نحوه اجرای این روش آموزشی دارد. تفاوت اصلی در این زمینه مربوط به درگیر نمودن و دخالت دادن هم سالان آموزش دهنده است. از برخی طرح ها چنین استنباط می شود که آموزش همسالان با دیگر روش های آموزشی تقریبا تفاوتی ندارد به استثنای این که در اجرای قسمت آموزشی طرح، به جای استفاده از افراد بزرگسالی نظیر معلم، کارکنان بهداشتی پا کارشناسان جامعه ایمن از یکی از افراد هم سیال فراگیران برای آموزش استفاده میشود آن دسته از طرح های آموزش هم سالان نیز که توسط افراد بزرگسال انجام شده و مبتنی بر تعامل فراگیران است. در برخی مواقع به نام آموزش همسالان نامیده میشود ایک مثال در زمینه چنین برداشتی از آموزشی همسالان را که هنوز مورد امام قرار می گیرد، می توان در متاآنالیز تریلر ملاحظه کرد. در این متاآنالیر، تریلر برنامه های آموزشی همسالان را با دیگر روش های آموزشی موجود در زبه مواد مخدر مقایه کرده است. به طور معمول عبارت آموزش هم سالانه بیشتر در مورد آن دسته از آموزش های مربوط به مواد مخدر به کار می رود که توسط افراد هم سن و سالہ صورت می گیرد نه در مورد آن دسته از آموزش ها که توسط افراد بزرگال مررت می گیرد و در برگیرنده تعاملات بین همسالان نیز می باشد. از این رو در این راهنما لو اصطلاح آموزش توسط بزرگسالانه برای تمیز دادن آموزش همسالان از دیگر روشهای آموزشی موجود در زمینه ارتقای سلامت و ایمنی استفاده گردیده است.

آموزش همسالان از نظر یک سری متغیرهای دیگر نیز با آموزش انجام شده توسط بزرگسالان تفاوت دارد که از جمله این نغیرها می توان به مواردی نظیر نحوه اجرای  آموزش محیط آموزش، گستره آموزش و در برخی موارد محتوای آموزشی اشاره نمود. . در نیر به عنوان مثال به چند مورد اشاره می شود :

 • نحوه اجرای آموزش آموزش همسالان در مقایسه با آموزش توسط بزرگسالان می تواند بیشتر مبتنی بر فرصت ها بوده و غیررم می باشد.
 • موقعیت آموزش آموزش هسم سالان بیشتر احتمال دارد در موقعیت های غیررسمی نظیر محیطهای مربوط به مناسبت های اجتماعی، بوفه ها، زمین مسابقه و غیره صورت گیرد
 • گستره آموزش: همسالان آموزش دهنده، کارکنان تربیت شده آموزش دیده و با تجربه سلامت روان با افراد حرفه ای آموزش دیده نیستند بنابراین نمی توان از آن ها انتظار داشت در سطح مدرسان و معلمان حرفه ای با کارکنان تربیت شده آموزش دیده و با تجربه سلامت روان عمل نمایند.
 • محتوای آموزشی: با توجه به این که طبیعت آموزش همسالان اغلب مبتنی بر استفاده بهینه از فرصت ها می باشد، احتمال دارد آموزش همسالان به جای این که به صورت بخشی از یک برنامه آموزشی سازمان یافته و جامع اجرا گردد اطلاعات طبقه بندی شده ای را در زمینه نیازهای فوری فراگیران در اختیار آنها بگذارد.
No votes yet.
Please wait...
برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *