مجله ماشین

فیات

فیات500؛ خودروی کوچک ایتالیایی به زودی در ایران

فیات500؛ خودروی کوچک ایتالیایی به زودی در ایران بعد از چند سال غیبت، فیات تصمیم گرفته است که دوباره به ایران بازگردد و بخت خود را امتحان کند. این اتومبیل حدود چهل سال بود در بین خودروهای سواری حضور زنده ای نداشت. فقط مدل سی ینا بود که در بازار وجود داشت و آن هم […]

بررسی فیات پاندا با اندازه و قیمت متفاوت

این رقم همیشه از رقبای مشابه با اندازه و قیمت متفاوت است. دیگران اتومبیل های شهر یا اتومبیل های اقتصادی نامیده می شوند. پاندا بیشتر از یک ماشین ضروری است که برای بسیاری از آن ها به عنوان تنها ماشین خود استفاده می شود. اولیویه فرانسوا رئیس فیات آن را به عنوان “ماشین رسمی برای […]
logo