مجله ماشین

کادیلاک

یادآوری کادیلاک سویل سدانی برای کسانی که فراموش کرده اند

یادآوری کادیلاک سویل سدانی برای کسانی که فراموش کرده اند فراموش کردن سدان لوکسی از نظر همه با متحول شدن تکنولوژی در زمینه تولید اتومبیل های شهری در قرن بیست و یک، کسانی که خودروهای به روز که تکنولوژی های جدیدی برای راحتی، ایمنی و کاربردهای گوناگون دارد را خریداری می کنند دیگر از خو
logo