#


چه غذاهایی را بین دو وعده غذایی بخوریم؟

۲۹ مهر ۱۳۹۷ بدون نظر 29 بازدید

چه غذاهایی را بین دو وعده غذایی بخوریم؟

خوردن غذا بین دو وعده

در این موارد، الى ابتکار خود استفاده کنید

بسیاری از اطفال كوچك و بعضي از اطفال پزد کنر نیز ، بین دو وعده غذا بخوردن غذایی مختصری احتیاج دارند . اگر این غذا , غذای مناسبی باشد و در موقع مناسب و بطرد مديحي بملئل داده شود ، نباید باعث کور کردن اشتهای طغل در وعده بعدی با سبب ایجاد ناراحتی های تغذیه ای گردد.

آب میوه ، میوه و آب سبزی ، سهولت و پسرعت هضم میشود و محیط را برای کرم خوردگی دندانها خیلی کم مساعد مبارد . شیر ، مدت بیشتری در معده میداند و بنابراین ممکن است اشتهای طفل را برای وعده بعدی از بین ببرد . اما گامي بطفلي بر میخورید که هرگز نمیتواند در يك وعدوه بقدر کفایت غذا میل نماید لذا قبل از فرارسیدن موعد بعدی ، بشدت گرسنه و خسته میشود . برای چنین طنلي ، خوردن شیر بین دو وحده ، ممکن است خوب و مفید باشد. زیرا مضم بطيني شهر در معده طفل را با مدنی مهر نگاه می دارد و بعلت آنکه طفل زود خسته نمیشود و در وعده بعد اشتهایش بعدا بهتر و بیشتر خواهد بود و خوردن کیک و شیرینی ناره و خشك بین دو وعده به مپی دارد، دوم – از حیث کالری بسیار غنی است ؛ دوم – از جهت مواد دیکر غنائی ، بسیار فقیر است ؛ سوم۔ اثرات ناگوار آنها برای گرم خوردگی دندان بسیار شدید است، حتی انواع بیسکوئیت ها و نانها نیز تا مدتی دندانها میچسبد و بنابر این بین دو وعده غدا نباید منظما از آنها صرف شود.

برای اکثر اطفال، بهترین موقع مناسب برای خوردن غذای مختصری بین دو وعده وقتی است که فاصله آن از وعده قبلی و بعدی کاملا مساوی باشد با تا وعده بعدی کمتر از یکساعت و نیم نباشد. ولی حالات استثنائی ، حتی در این مورد نیز وجود دارد : اطفالی هستند که با وجودی که در حدود ساعت ۹ با ۱۰ صبح آب میوه میکردند و میذالك قبل از اینکه ناهار تهیه و آماده شود بشدت گرسنه شده از حاضر نبودن غذا آنچنان سبانی میشوند که هیاهو و جنجال راه می اندازند و از خوردن نالهاد امتناع می نمایند. در این موارده در موقع مرات لفل بمنزل، ولو اینکه مثلا بیست دنيته لمر مانده باشد، دادن پل لیوان آب پرتقال و پا آب گوجه فرنگی ، هم رفتار طفل را بهتر میکند و هم اشتهای او را نیز تر میسازد و بنابراین ملاحظه میکنید که مسئله اینکه چه چیزهائی و در چه مواقعی، بین دو وعده و میتوان بطفل داد ، مسئله است کاملا ابتکاری و پیشگی شرایط و اوضاع انفرادی هر شغلی دارد و عده زیادی از المنال احتیاج پخوردن غذائی بین دو وعده پیدا نمی کنند و این حالت برای سلامت دندانها از همه حالات بهتر است.

مادری ممکن است شکایت داشته باشد که فرزندش در سر وعده خیلی کم غذا میخورد ولي مدتی بعد از آن ، برای خوردن لقمة نائي التماس و زاری مینماید . این کیفیت بلت آن نیست که مادر تسليم طفل ميتود و بین دو وعده غذا، بطغل غذا میدهد ( پنی سرگو طفل بعلت کود شدن اشتهای او نیست بلکه تنه درست پک است. در تمام مواردیکه من دیده ام ، مادر برای خوراندن غذا يطقل در سر وعده ، دائما اصرار می کرده یا بجبر متوسل میشده است و از دادن غذا در سابر اوقات خودداری می نمرده است و همین مهر و افتاد ، اشتهای او را در سرومده زائل میکند. بعد از چند ماه حتی دیدن اطاق فدا خودی

و پا میز غذا) انی است که ما طئل را منقلب سالاد , ولی بعد از آنکه موقع غذا خوردن تمام شد و سفره را جمع کردند، بعلت آنکه خبر رفتار و اصرار مادر نیز تمام شده است میدا طفل مجددة بحالت طبی برمیگردد و بزودی مانند پك مبدا سالم و خالی ، احسای گرسنگی میکند و درمان این عارضه آن نیست که از دادن غذا بطفل بین دو وعده خودداری شود ، بلکه وعده ها و ارثات خوردن غذا باید آنچنان لنت پخش سرود کننده باشد که دهان نقل از دیدن غذا آب بیفتد و با اشتها و اشتهای کامل غذای خود را میل نماید. غذا باید طودی تهیه و پخته شود که ماهی باشد، اگر طفلی خوردن نان و پنیر را مثلا بر غذای خود ترجیح دهد، مسلم بدانید عیبی در کار است.

برنامه حلالی ذیل توصیه میشود:

  1. میوه با آب میوه ۲- غلات پخته شده ۳- تخم مرغ ۴- شیر

ناهار (و با شام)

۱- گوشت، ماما ماکیان (یا به تخم مرغ اساقی،

۲- سپنومایسیزبانی در خام پا پخته)

۳- سیب زمینی –

۴- میوه بصوت خام و گاهی پودینگه

۵- شیر

شام (و یا ناهار ) :.

١- يك غذای حجیم و سیر کننده مانند:

غلات پخته شده، نان باساندو بج با سیب زمینی با سوه، همراه بیسکوئیت، نان برشته شده و مو، برنج ، رشته فرنگی و غیره. با خوراك تخم مرغ با نان برشته شده و با گاهی پودینگ، ماکارونی و انواع رشته فرنگی راسپاگتی – نودل).

۲- سبزی با میوه و بصورت خام یا پخته

۳- شیر

قطره ویتامین هر روزه ، در صورت احتیاج ، آب میوه با آب گوجه فرنگی، بین دو وعده غذا و درصورت تمایل، نان تصفیه نشده همراه غذاها.

برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *