مجله ماشین

پتاسیم و خاصیت های آن بر بدن

با پتاسیم آشنا شویم

ساختمان حباتی وزندگی بخش بدن انسان آنچنان شگفت انگیز و حیرت آور میباشد که سالیان دراز است که بیو لويستهاومتخصصین در جستجوی ترکیبات و مواد متشکله سلولهای آن بوده و تغییرات ناسازگاریهای آنرا ملاليه می نمایند.

در میان فلزات و شبه فلزاتی که اثر زندگی بخش داشته وجودشان در ادامه حیات بشری مؤثر می باشد پتاسیم است .پتاسیم این ماده که بحالت فسفات در عضلات و بشکل کلرور در گلبولهای قرمز یافت میشود .مقدار پتاسیم نسبت بمقدار سدیم در اعضاء فال بدن زیادتر می باشد و مخصوصا در عضلات و غدد . مقدار آن ۲۲ گرم در يك ليتر خون است و دفع آن بیشتر بوسیله پیشاب انجام می گیرد .( روزانه ۴ گرم بوسیله پیشاب و ۷۵ سانتیگرم بوسیله پوست بدن و مدفوع) و نیز بر خلاف سدیم که بیشتر در مایعات بدن یافت میشود پتاسیم و ياخنه ها وجود دارد .

بطوریکه در روی موش آزمایش شده است پتاسیم در رشد و نمو این حیوان مؤثر است و اگر او را از این فلز محروم نمایند در ظرف ۳ الی ۴ ماه مبتلا به اختلالات دستگاه تنفسی و ورم چشمها گردیده و بعد تلف میشود . املاح پتاسیم که بوسیله دستگاه گوارش وارد بدن می شوند چون زود دفع میشوند اثرات سمی ندارند مگر اینکه مقدار آن خیلی زیاد باشد و یا آنکه کلیدها قادر بدفع آنها نباشد.

اثرات املاح پتاسیم در بدن وقتی ظاهر ومحسوس میباشد که از راه رگ داخل بدن شوند. تا اثرات مزبور عبارتند از:

١- تنظيف تمام اعضاء مخصوصا بولبو نخاع یعنی يك حالت Depression

۲- آهستگی ضربان قلب و پائین آمدن فشار خون ولی اگر مقدار تزریق ملح پتاسیم کم و مکرر باشد موجب ترشح آدرنالین و بنابراین بالارفتن فشار خون میگردد. قندخون نیز قدری زیاد میشود. اگر مقدار تزریق ملح زیاد باشد قلب دچار فیبریلاسیون گردیده و متوقف میگردد.

3- تزریق املاح پتاسیم بمقدار کم موجب تحريك عضلات وتشديد انقباض آنها و بمقدار زیاد عمل عکس را انجام میدهد ، اثر آن در روی الیاف عضلات ليس مانند سایر عضلات میباشد. املاح پتاسیم مدر میباشند زیرا موجب دفع سدیم و کلر میشوند و بعلاوه قابلیت دفع کلیه هارا زیاد میکنند اثر کلسیم در روی قلب و عضلات بعكس پتاسیم می باشد.

آخرین پژوهشها در مورد اهمیت پتاسیم

مطالعات و تجسسات علمی دامنه داری که این در مورد الکترولیت ها در جهان پزشکی مورد دقت و توجه است. اینست که برای اینکه سلول وموجودی زنده بوده و بتواند پدیده های زیستی را بوضع رضایت بخشی صورت پذیر نماید، غلظت معینی از یونهای پتاسیم . سدیم – کلسیم و غیره در درون و بیرون سلول لازم است.

پتاسیم فلزی است يك ظرفیتی ، بوزن اتمی ۳۹ که مخلوطی از سه ایزد توپ است که از آن میان 40 کیلو رادیو اکتیو می باشد، مجموع میزان پتاسیم، بدن در حدود ۱۶۰ گرم با ۴۰۰۰ میلی اکیوالان می باشد. از این مقدار بخش اعظم آن در سلولها وفقط مقدار اندکی در ماليات خارج سلولی جای دارد (۵ میلی اكيو الان در هر لیتر پلاسها) و با آنکه دائما در تحت تأثیر عوامل مختلف مقداری پتاسیم بین این دو محيط مبادله می شود، همیشه غلظت آن ثابت باقی می ماند و از اینجا مسلم شده است که در این کار و انجام این عمل حیاتی دستگاه تنظیم کننده ای دخالت می کند.

پروفسور دارو (Darrow) اخيرا ثابت کرده است که اگر مقدار پتاسیم در پلاسها به ۲ میلی اکیوالان برسد، پالرزی و فلج حاصل میشود این فلج شل (Flasque) بوده و ممکنست با کمی یا حذف رفلکسهایو تری همراه باشد.

این ضعف در عضلات تنفسی هم موجود است و سبب پیدایش سندرم های خفگی میگردد. و بعلت فلج عضلات صاف یبوست میرم، اتساع معده و روده واتو نی مثانه مشاهده می شود . صداهای قلب ضعیف، نبض تند، فشار خون بخصوص فشار دیاستولی پائین است.

در الکتروکاردیوگرافی موج T پهن و گاهی معکوس می شود . وممكن است در هیپو کا لیمیهای طولانی در روز در عضله قلب حاصل شود ، نکته عملی و مهم اینست که قلب این بیماران به داروهای مقوی قلب خیلی حساس است و باین حساب باید در نظر داشت که دیژیتالین برای آنها سمی تر است زیرا سبب بیماریی اعتناء، بی اشتها ، تشنه است و گاهی درم در نقاط مختلفه بدن مشاهده میشود.

باتوجه بنکات فوق می توان فکر کرد و مسلم دانست تاکنون چه بسیار بیمارانی با علائم فوق دیده شده اند بدون آنکه پزشك معالج تشخيص درست داده باشد اینست که توجه روزافزون به یونهای موجود در پلاسهای خون و الکترولیتهای بدن بخوبی بارزش این موارد در سلامت و زندگی بشر می توان پی برد.

د بدن ، این ساختمان عجیب آفرینش ، این دستگاه دقیق و منظم که بنام آدمی نامیده میشود. بقدری دقیق و بقدری پیچیده است که هنوز که هنوز است پس از سالیان دراز و کوشش فراوان بسیاری از حقایق و اعمال فیزیولژیکی و حیاتی آن ناشناخته مانده و سالهای سال باید که مردانی فداکار و از خودگذشته عمر و زندگی خود را وقف آشنائی بیشتر ورفع مجهولات ساختمان بدن و دستگاههای حیاتی آن نمایند . ما بدون آنکه توجه داشته باشیم غذا میخوریم کار میکنیم. اگر این وضع را بطورصحیح ادامه دهیم شاید هیچگاه باشكال و ناراحتی برخورد نکنیم ولی مهم اینجاست که نمیدانیم چه میخوریم و چقدر باید بخوریم. نمیدانیم چقدر کار کنیم و چقدر باید استراحت کنیم.

هنگامیکه دچار کوچکترین ناراحتی شدیم در پی رفع علت آن بر آئیم . این اشتباهات و ندانمها گاهی مارا دچار عواقبی میکند که بالنتيجه سلامتی و هستی زندگی ما را بخطر میاندازد. سالهاست که علم و دانش پزشکی معلوم کرده که وجود ویتامینها واین مواد حیاتی در تأمین سلامتی ورفع بسیاری بیماریها مؤثر است.

گذشته از آن معلوم گردیده وجود فلزات نیز در تأمین سلامتی مؤثر و بشر نیازمند این مواد معدنی میباشد.

اما همانگونه دانش پیش میرود همانگونه که علم پیشرفت میکند بعجایب تازه برخورد می کنیم.

امروزه مسلم شده که گذشته از مواد غذائی و حیاتی وفلزات مواد دیگری که در صنعت وعلم شیمی شبه فلزات نامیده میشود مورد نیاز بدن بلکه از عوامل مؤثر حیات و زندگی سلامت می باشد.

مهمترین شبه فلزاتی که وجودشان لازم وحیات و فعالیت بشر را تأمین میکند ید می باشد.

ید، این ماده بیشتر در بدن در غده تیروئید تشکیل تیروکسین Thyroxine متمرکز شده است و مقدار آن در غده نامبرده بر حسب نوع تغذیه و آب و هوا و فصل تغییر کرده و متفاوت می باشد و هر چه مقدار ید چه بوسیله مواد غذائی و چه بشكل دارو وارد بدن شود بر مقدار و همچنین فعالیت آن افزوده میشودمقدار يد. تیروئید در هر گرم ماده تازه آنرا 5/1 میلی گرم الى 3 میلیگرم و در تمام غده تقریبا ۱۵ میلیگرم می باشد.

در سایر نقاط بدن بمقدار خیلی كم یافت می شود باید دانست وظائف مهمی غده تیروئید در بدن انجام می دهد در رشد و نمو بدن. در فعالیت و نشاط. در هوش و استعداد . دررفع چاقی و ایجاد تعادل و تناسب بدن. در رفع خستگی اهمیت ید در بدن واضح می باشد. بطوریکه در روی کبوتر آزمایش نموده اند اگر این حیوان اغذیه داده شود که با ندازه کافی بد نداشته باشد حيوان مبتلا به گواتر می شود و نیز بطوریکه مشاهده گردیده در نواحی که مقدارید آب کم است بیماری گواتر شایع تر می باشد مقدار لازم ده هزارم میلیگرم برای هر کیلوگرم وزن بدن در روز می باشد.

ید در اغذيه مخدموصأ نباتی و بعضی اغذیه حیوانی ودرهوا و آب وزمین یافت میشود ، ید در هوای سطح دریا ومجاورت آن خیلی بیشتر است و بشكل ترکیبات آلی یافت می شود (حيوانات ذره بینی ) دفع ید بوسیله عرق بدن و موها و ناخن ها و خون قاعدگی و استثنا به وسیله کلیه ها انجام می گیرد.

logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *