#


عوامل ایجاد اعتیاد و راهکارهایی برای جلوگیری از آن

۲۵ مهر ۱۳۹۷ بدون نظر 45 بازدید

عوامل ایجاد اعتیاد و راهکارهایی برای جلوگیری از آن

سیر گرفتاری در دام اعتیاد

اعتیاد یک سیر است. هیچ کس از ابتدا نمی خواهد معناد شود، به عبارتی هیچ کس قصد معتاد شدن ندارد. تمام افراد در خطر ابتلای به اعتیاد قرار دارند ولی یک سری مکانیسم ها و شرایط می تواند فرد را مستعد ابتلا نمایند و بعضی از خصوصیات حفاظت کننده می باشد. این عوامل منعدسار در حضور عوامل دیگری که آنها را عوامل شروع کننده مینامیم، ممکن است منجر به اولین نوبت مصرف گردد. در ادامه به علت تأثیر مواد و یک سری عوامل دیگر این رفتار نامناسب تکرار می گردد. اطبان به اراده فردی برای جلوگیری از اعتیاد، دارای نقش مهمی در این مسیر است. در نهایت فرد کاملا وابسته می شود و عوامل دیگری باعث می شوند که بیشتر در این وضعیت بماند و تلاش های وی برای رهایی از این وضعیت دچار مشکل می شود.

این عوامل در چهار بخش عوامل زمینه سازه عوامل مؤثر در شروع عوامل مؤثر در البه و عوامل مؤثر در باقی ماندن تا حدی توضیح داده میشود.

مطلب بسیار مهم این است که چنانچه شما دارای شرایط و عوامل زمینه ساز و شروع کننده باشد ولی از عواقب آن آگاهی داشته باشید، روش های مقابله با مشکلات و لترس را یاد گرفته باشید و شخصیت تکامل یافته و قوی داشته باشید، می توانید خود و سایرین را از این گرفتاری دور نگهدارید

همیشه به یاد داشته باشید به راحتی می توان از گرفتاری در دام اعتیاد پیشگیری کرد ولي در کی که در دام اعتیاد گرفتار شده است، حصول بهبودی با زحمت فراوان و مصرف زمان طولانی میسر نخواهد بود.

عوامل زمینه ساز

وجود این عوامل فرد را مستعلم به روی آوردن به مصرف مواد می کند ولی این عوامل نمی توانند به طور کامل پیش بینی کننده اعتیاد باشند و عوامل حقانی (شخصیت، آكامي و توانایی های حل مشکل در فرد کاملا می توانند آنها را حتی نمایند.

سن بلوغ: شما در سن بلوغ دچار تغییراتی می شوید. هم گام با تغییرات بدني خصوصیات روانی شما نیز تغییر می یابد، بدن شما رشد ناگهانی نموده و قدرت عضلانی شما افزایش می یابد. از نظر روانی تمایلات جدیدی پیدا می کنید. تمایل به آزادی، گرایش به ارتباط با دیگر نوجوانان و آمادگی برای قبول مسوولیت بخشی از این رفتارهاست. یکی از روان شناسان معروف نوجوان را چنین تعریف می کند: شوجوان موجودی است از نظر بدنی در حال دگرگونی و تحول، از لحاظ عاطفی نابالغ، از جهت تجربه محدود، از دیدگاه فرهنگ تابع محیط که در رویا و تخیل زندگی می کند اما با واقعیت رو به روت این خصوصیات و تغییرات فرد نوجوان را در مخاطرانی فرار می دهد که در صورت عدم برخورد مناسب با شکلات می تواند زمینه ساز مصرف مواد باشد.

بیماری های روانپزشکی: درصد بالایی از معتادان دچار بیماری های روانی میباشند. این به دو علت است. اول آن که امنياد باعث ایجاد این بیماری ها می شود و دوم این که افراد افسرده و دارای بیماری های روانی ممکن است به سمت مصرله مواد کشیده شوند. اگر یکی از دوستان شما دچار کج خلقی، افسردگی با یکی از بیماری های روانی است، راه صحیح مراجعه به پزشک و درمان صحیح است. مصرف مواد، علایم بیماری را تغییر داده و در نهایت منجر به تشدید بیماری فرد می گردد.

ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران یکی از نیازهای شما به خصومی اگر در من بلوغ هنيد) ارتباط با دیگران است. بدین ترتیب شما با ایجاد روابط مناسب با دیگران ا لماس تعلق به جمع خود را ارضا می کند. چنانچه یکی از دوستان شما فاقد مهارتهای لازم برای ارتباط با دیگران باشد، ممکن است برای ارضای این بار خود و خارج شدن از تنهایی به طرف مصرف مواد کشیده شود تا در گروهای مصرف کننده . نمی مواد پذیرفته شود. شما میتوانید با راهنمایی دی و آموزشی مهارتهای برابرلری الرباط با دیگران به او کمک نماید.

خانواده متزلزل و متشنج وجود مشکلات خانوادگی، درگیری ها و بی نظمی در خانواده برای تمام افراد ناراحت کننده و استرس زا است. این شرایط ممکن است زمینه را برای مصرف مواد ایجاد کند. توانایی در حل مشکلات و تصمیم گیری درست راه مقابله با این وضعیت می باشد شکست اجتماعی، مشکلات و شکست برای همه ما پیش خواهد آمد، گاهی اوقات این ناکامی ها به صورت پی در پی بوده و با ناکامی های شدید همراه است. برای حل این مشکلات، تلاش بیشتر و اراده محکم لازم است. بعضی افراد به سبب ضعف شخصيني و اراده ضعيف، سعی در فرار از حقایق دارند و به همین علت مستعد مصرف مواد می گردند مصرف سیگار اکثر کسانی که در دام اعتیاد گرفتار شده اند، ابتدا با مصرف سیگار شروع کرده اند، مصرف سیگار با سایر مواد راهی به سوی مصرف دیگر مواد است.

عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد

به دنبال شراید زمینه سازه عواملی وجود دارند که در شروع مصرف مواد تأثیر دارند و لازم است شما آمادگی لازم برای مقابله با چنین شرایطی را داشته باشید. این آمادگی ها شامل توانایی در نه گفتن، مهارت مقابله با استرس، اطلاع از عوارض مصرف مواد و شرکت در فعالیت های اجتماعی سالم می باشد. اگر فردی چنین آمادگی هایی را نداشته باشد، ممکن است در برخورد با این عوامل با یک اقدام نسنجیده که ناشی از ناپختگی وی می باشد، دچار مشکلات بزرگی شود.

فشارهای گروه هم سن و سال دوستان این عامل، یکی از مهم ترین عوامل در شروع مصرف می باشد. افراد مصرف کننده برای این که رفتار خود را تأید کننده، سعی می کنند دوستان خود را وادار به همراهی نمایند. فرد برای این که از جمع دوستان طرد نشود ایک نرس ناخودآگاه) و نیاز تعلق به جمع خود را ارضا نماید، نمی تواند در مقابل اصرار دوستان مقاومت نماید. شما باید برای رد چنین پیشنهادهایی به آماده باشید لرهای کنجکاری گروهی از افراد ممکن است درباره دانستن مطالبی راجع به مواد کنجکاو باشند و همین علت در شروع مصرف مواد نقش داشته باشد. بهترین راه برای دانستن مطالب در خصوصی این مواد مطالعه کتاب، پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک اینترنت و مراجعه به سازمان های مرتبط، مثل سازمان بهزيني مي باشد.

گاهی از خطرات ناشی از مصرف شما با خطرات مصرف مواد آشنا شده اید. همان طور که ملاحظه کرد به عوارض مشعلد و وخیمی و در بعضی از موارد، مرگ به دنبال مصرف مواد رخ می دهد. بعضی افراد آگاهی لازم را ندارند و درک آنها از احتمال خطرات ناشی از مصرف کمتر از واقعیت است. بنابراین امکان مبادرت به مصرف مواد در آنها افزایش می یابد مقابله با استرس، احساس بزرگی، احساس تعلق و ریسک کردن: این عوامل به تنهایی پا در همبستگی با یکدیگر ممکن است فرد را در معرض خطر مصرف قرار دهند.

در نهایت، فردی که برای فرار از مشکلات راه غلط را انتخاب می کند. فکر می کند با مصرف مواد فرد بزرگی می شود. از طرد شدن توسط گروه دوسشان هراس دارد و نمی تواند خطرات چنین یکی را برآورد کند، ممکن است به سمت مصرف مواد سوق داده شود.

عوامل مؤثر در ادامه مصرف حال موقعی است که فردی، مصرف مواد را امتحان کرده است. اکنون که گاهی و به طور نامنظم مصرف کننده مواد است. او به غلط معتقد است که اراده و مانع از اعتیاد وی می شود (همان طور که در ابتدا گفتیم هیچ کس قصد معتاد شدن ندارد. او قبلا به علت عدم رشد مناسب عواطف و عدم رشد شخصیت به این دام افتاده است. اکنون با مصرف مواد تکامل شخمت وی بیشتر به عقب می افتد و در نتیجه به انکار و دروغ گویی می پردازد. بعضی افراد و عوامل محیطی که فرد را احاطه کرده اند، ممکن است با عدم واکنش پا حثی همراهی با او باعث شوند که رفتارهای مصرف مواد و اعتیاد وی بیشتر تقویت شود.

به تدریج، فرد به مصرف مواد وابسته می گردد. عواطق، علايق، نحارب و نگرش های عوامل مؤثر در تداوم مصرف فرد به علت مصرف مواد تغییر می کند. در ارتباط خود با دیگران دچار مشکل می شود نمی تواند علت این مشکلات و مشکلات دیگر انجام شده به علت مصرف مواد را ببیند. کماکان اعتیاد خود را انکار می کنند و حتی به صورت هذیانی (باور غیرممکن معتقد است که توانایی کنترل مصرف خود را دارد. به دنبال آن دوستان خود را از دست می دهد و با خانواده اش دچار مشکلات زیادی می کرد؟ در کار و تحمل تامولن میشود و احساس تنهایی و انزوا کرده و فشار عاطفی شدیدی را تحمل می کند. در یک چرخه معیوب، مجددا برای حفط دوستان جدید دوستان مصرف کننده مواد) و فرار از مشکلات ایجاد شده، بیشتر در دام اعتیاد گرفتار شده و اصرار به باقی ماندن در این حالت را دارد.

پایان راه

فرد در دام اعتیاد گرفتار شده و از خانواده و دوستان قدیمی طرد شده است. در کار و تحصیل ناموفق بوده و هزینه های زیادی را برای مصرف مواد مصرف می کند. مصرف مواد باعث ایجاد بیماری در وی می گردد و شاید نیاز به بستری شدن در بیمارستان نیز پیدا کند. به علت مشکلات ناشی از مصرف مواد و هزینه های آن دچار مشکلات قانونی می کرده و حتی زندان هم دور از انتظار نیستند. پیامد تها گرفتاری در چنین میری میتواند حتی به مرگ نیز بیانجامد.

برچسب ها
به اشتراک بگذارید


دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *