مجله ماشین

روش تغذیه باشیرمادر

بررسی روش تغذیه باشیرمادر

 

مکان شیردادن بایدآرام و کم تردد باشد زیرا برای طفل این لحظه که خود را ازتمام فشارها و اضطراب ها می رهاند لحظه ای استثنایی است با احساس امنیت هوش او به کارافتاده شکوفا می شود شرایط خارجی  آرامش و نورکم  باید این شکوفایی را همراهی کنند.

نخست با دقت فراواندست هایتان را بشویید(هرچیزی که با سینه تماس داردبایدکاملا تمیزباشد)پس از پاک کردن نوک پستان ها با پنبه ای آغشته به آب جوشیده یا سرم فیزیولوژی در یک صندلی راحت بنشینید

این امربسیارمهم است زیرا صندلی ناراحت مادر را بیش از اندازه خسته می کند و او که نمی داند به دلیل نگذاشتن یک بالش در زیر آرنج یا قرار ندادن یک چهارم پایه در زیر پاها این قدر خسته شده شیردادن را عامل این خستگی  به شمار می آورد و پس از پایان شیرخوردن  طفل نفسی راحت خواهد کشید

دراین صورت شش نوبت شیردادن  در روز به کاری دشوار تبدیل خواهد شداگر روزهای نخست هنوز از زایمان خسته اید درحالت درازکشیده شیر بدهید

به پهلو بخوابید وطفل را به موازات خود بخوابانید اگر در رختخواب به حالت نشسته شیرمی دهید یک یا دو بالش زیر آرنج خود بگذارید تا صورت طفل نزدیک به پستان شما قرار گیرد ونیازی به خم شدن شما روی او نباشدهنگامی که نشسته شیر می دهید  راحتی شما به مبلی بستگی دارد که روی آن می نشینید

برای راحت بودن باید هرچه ممکن است صورت نوزاد به پستان شما نزدیکتر باشد.به طوری که لازم نباشد برای گذاشتن پستان در دهان او خم شوید زیرا این کارخیلی خسته کننده است.به این منظور باید روی مبلی بنشینید و به آن تکیه دهید.

به این ترتیب طفل که روی زانو مادر نشسته سرش در بازوان او قرار گیر و بی هیچ کوششی صورتش کاملا نزدیک سینه مادر واقع می شود دومین شرط برای راحتی این است که زیر بازویی که طفل روی آن قرار می گیرد تکیه گاهی وجود داشته باشد درغیر این صورت بازو زود خسته میشود برای این منظور کافی است صندلی یا مبلی که روی آن می نشینید دسته دار باشد اگر صندلی کوتاه دسته داری ندارید می توانید روی یک نیمکت بنشینید و درصورت لزوم زیر آرنج خود بالش بگذارید.

logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *