مجله ماشین

با این چند ماده غذایی مقوی می توانید سالم تر بمانید

با این چند ماده غذایی مقوی می توانید سالم تر بمانید

خاویار

ماهی خاویار، ماهی دریایی بزرگی است. درازی بدنش تا پنج متر میرسد. پوزه درازی دارد. دندان ندارد. دم آن دارای دو شاخه نامساوی است. ماده آن تا سه میلیون تخم می ریزد و تخمهای آن بسیار مغذی است و آن را خاویار میگویند. تخمها را از شکم آن در می آورند و پس از آن تمیز کرده در ظرفهایی سربسته در برودبت زیاد نگه داری می کنند.

خاویار قدرت درمانی التیام بخش دارد. خاویار سلول ماده مولد ماهی خاویار است که سرشار از مواد پروتئینی و ویتامینها و املاح و مواد مورد نیاز انسان بخصوصی فسفر می باشد که در دوران نقاهت به منظور بهبود سریع بیمارانی که نیاز به تقویت دارند، خصوصاً قوه باه و شهوت. اصل خاویار تخم سگ ماهی است که قدرت درمانی لنفاوی زیادی دارد. محتوی ۴۰ ماده مغذی است و مقوی ترین مواد غذایی طبیعی دنیا باید دانست و دارای ویتامینی به نام «اکتیل کولین» که یک ماده شیمیایی مغز است که رنگ آن اول خاکستری سپس سیاه می شود. شرایط نگهداری، سرمای حدود ۲ درجه زیر صفر می باشد به صورتی که منجمد شود.

دارفلفل

به فارسی فلفل درازگویند و آن بار درختی است مثل درخت توت و ثمرش مثل لوبیا و در غلافی آن دار فلفل می باشد. بعضی گویند شکوفه درخت فلفل است و قوتش تا سه سال باقی میماند. در طبیعت گرم و خشک، گرم کننده و حرارت دهنده معده، محلل مواد بارده جگر، هاضمه طعام و محرک شهوت و ادرار و حیض و سقط جنین و جهت خوشبو کرد دهان و رحم و رفع قی و تقویت معده و بادشکن و رفع کننده گاز و نفخ معده و روده و ضد سم عقرب و رتیل مفید، جزو سرمه، ضد شب کوری و ظلمت برای چشم مفید. مقدار خیلی کم مخلوط با سرمه مفید، خوراکش تا یک مثقال مصلحش صمغ عربی و صندل و گلاب و بدلش فلفل سفید. گویند به وزن آن زنجبیل و زرنباد است. دار فلفل را در جگر بز گذاشته کباب کرده باشند جهت شبکوری و ظلمت بصر مفید می باشد.

درمنه ترکی

اینها چند نوع گیاه هستند که خاصیت اصلی آنها در سر شاخه های گلدار و برگ آنها است. برای کشتن کرم بوده و بطور خودرو در سرتاسر ایران و ترکستان شوروی میرویند. به انواع آنها در مته خراسانی، در منه ترکی، درمنه ارمنی، علف جاروب، خنجک، و قیصرم انثی میگویند، عربی آن شیح و نبات سنتوتین است و اعراب به مرغوبترین آن شیح خراسانی گویند.

کارخانجات داروسازی روسیه از محصول ترکستان یک ماده عامله دارویی ضد کرم به نام سنتوتین میگیرند که تا چند سال پیش معروفترین و پر بهاترین داروی ضد درم بود. گلهای ناشکفته ان که اوایل تیرماه چیده می شوند تا ۳/۶ درصد سنتوتین دارند.

به عقیده نویسنده زبان خوراکیها، مقدار سنتوتین بستگی به موقع برداشت محصول و طرز نگهداری آن دارد. چنانچه از ۲۵ خرداد تا دهم تیر گلهای ناشکفته را چیده و سنتوتین آنها را به وسیله آهک تثبیت نماییم مقدار زیادی سنتوتین خواهد داشت.

سنتوتین، کرمهای دراز معده را کشته یا بیهوش میکند و معمولا آن را با یک مسهل میدادند تا کرمهای بیهوش شده ساقط شوند. نوع دیگر در منه ترکی معروف بوده در کتب قدیم آن را درمنه کوهی نامیده اند. در خراسان، کرمان، بلوچستان، قلعه دختر، کوه لاله زار، کوه نصر و کوه هراز می روید.

بهترین داروی ضد کرم است. ولی همان طور که قبلاً اشاره شد، در نمونه های ارسالی به آلمان حداکثر ۲۵ صدم درصد در آنها سنتوتین دیده شده، یک نوع دیگر درمنه که به علف جاروب معروف است و در اطراف تهران، رباط کریم، و شیراز می روید، دارای اثر ضد کرم بوده ولی در آن سنتوتین دیده نشده است و ماده عاملهٔ آن معلوم نیست. مقدار خوراک انواع در منه ۲ تا ۶ گرم است که بطور جوشانده مینوشند و یا تنقیه می نمایند و تا ۱۰ گرم می توان آن را خورد. در منه بر سنتوتین رجحان دارد و نباید آن را به طفل کمتر از دو سال داد.

انواع درمنه و سنتوتین، قند ادرار راکم می کند و یکی از داروهای ضد مرض قند می باشد. درمنه ها باز کننده گرفتگی های داخلی معده و از بین برنده بلغم و بادشکن می باشند.

ضماد گیاه درمنه جهت درمان گری و ریزش مو سودمند می باشد و چنانچه آن را روی محل نیش عقرب بگذارند نافع است. جوشانده در منه جهت مداوای تنگی نفس، سکسکه، دل پیچه و درد کشاله ران تجویز شده.

درمنه ترکی از نظر تحفه حکیم مؤمن: گرم و خشک و قاطع بلغم، مفتح سده و مدر فضولات و مخرج اقسام کرم و مسهل اخلاط فاسد، ضد گاز و ضد سم حشرات (درد روده) و در درگ و تنگی نفس و تببر (مضر معده و عصب و مصدع و مصلحش مصطکی و ترمسی).

با روغن زیتون جهت داء التعلب یعنی (ریزش مو) و سرعت برآوردن مو، موثر و مالیدن آب مطبوخ، جهت ورم بلغمی چشم و سایر اعضاء مفید، قدر شربتش در سموم سه درهم (۲ مثقال، در سایر مواضع تا ۳۶ نخود و بدلش افسنتین است.)

دم گیلاس و آلبالو

دمکرده دم گیلاس یا آلبالو، به مقدار ده گرم با یک لیتر آب جوش یک داروی مدر معروف عمومی جهانی است که در مورد تورم مجاری ادرار، مصرف میکنند و با مصرف آن به طور عجیبی کلیه و مجاری ادرار شسته می شود و شخصی بهبود محسوسی در خود مییابد. مصرف دمکرده سی گرم دم گیلاس در یک لیتر آب به مدت ده دقیقه حجم ادرار را در حالی که مواد اسیدی ان را کم می کند زیاد می نماید. اغلب سی گرم دم گیلاس را در یک لیتر آب مدت ده دقیقه میجوشانند و آن را برای معالجه گریپ، عفونت کلیه ها، حبس البول، یرقان، انسداد مجاری طحال و کبد، رماتیسم، نقرس، استسقا و قولنج کلیوی مصرف می نمایند.

اگر دم گیلاس خشک را مصرف می کنید، بهتر است قبلاً دوازده ساعت آن را در آب سرد بخیسانید تا نرم شود. آلبالو و گیلاس میوههایی هستند که پوست و برگ و دم و هسته آنها مصارف طبی دارند.

تخم مرغ

تخم مرغ غذای بسیار خوبی است که تا ۱۵ روز در جای خنک قابل نگهداری است. برای تشخیص سالم بودن آن کافی است آن را در آب نمک ۱۸٪ بیندازیم. تخم مرغ تازه به صورت عمودی در میآید و به سوی بالا حرکت می کند.

تخم مرغ مشکوک و فاسد روی آب می ماند و به نسبت کهنه بودنش وضع عمودی را از دست می دهد. تخم مرغ کهنه زرده خود را رهامی کند و سفیده ی آن به صورت آب پخش می گردد.

تخم مرغ غذایی است غنی، ضد کم خونی، ضد نرمی استخوان «راشیتیسم» و فاقد کلوسید که حتی برای بیماران کبدی مناسب است. تنها بیماران مبتلا به ناراحتی کیسه صفرا باید در خوردن آن امساک نمایند. آیا از چه سنی می توان به بچه تخم مرغ داد؟ تخم مرغ که نیرو دهنده و سرشار از مواد غذایی و نیز بسیار لذیذ وخوش طعم است و به طور تقریب دارای شش گرم پروتئین و ۶ گرم چربی قابل جذب می باشد، بخوبی میتواند اثر بزرگی در رشد و سلامتی کودک داشته باشد و از ماه چهارم تولد بچه می تواند این مواد را هضم و جذب نماید، مشروط بر این که تخم مرغ تازه و از مقدار کم شروع شود. فقط زرده تخم مرغ را بتدریج به شیر خوار خود بدهید.

تو سرخ

خواص توسرخ شبیه سایر مرکبات بوده، طرفدار زیادی ندارد، ولی اخیراً در جنوب ایران یک گیاه دیگر کاشته اند که در خوزستان به (حسینعلی خانی) معروف است و در تهران به آن (کری بیروت) یا گریپ فروت میگویند. این گیاه را در زبان خارجی یا مپلوس و گرامت هم مینامند. خوردن آب آن به عنوان اشتهاآور و مقوی معده و قلب به کار میرود برای کسانی که فشار خون دارند مفید است. این میوه از خانواده مرکبات است. در کشورهای مغرب زمین مخصوصاً در امریکا بسیار فراوان و هر خانوادهای صبحانه خود را با آب توسرخ شروع می کند و قبل از صبحانه یک لیوان بزرگ آب آن را می نوشند.

دکتر کلیورد هاوزر متخصص و غذاشناس آمریکا که شهرت جهانی دارد، در نسخه های غذایی خود مصرف آب توسرخ را تجویز کرده است. در ایران توسرخ را به طور اتفاقی در شهرهای شمالی و جنوبی کشور می توان پیدا کرد. وقتی توسرخ را بخوریم قند و مواد مفید دیگری مخصوصاً مزه کمی تلخ آن و روغنهای مایع فرار آن ریه ها و معده را تحریک کرده، تقویت می کند.

اشتهای ما را زیاد نموده، دستگاه هضم را به فعالیت وامی دارد و ترشحات کیسه صفرا و عصیر معدی را افزایش می دهد.

اگر توسرخ را صبح ناشتا مصرف کنند ادرار را زیاد کرده، سموم بدن را دفع خون را تصفیه و کلیه ها و کبد را پاک میکند. آب توسرخ خوشمزه و لذید است و میتوانیم همه روزه دو یا سه باریک لیوان بزرگ قبل از غذا بنوشیم. هیچ وقت نباید به آب توسرخ قند یا شکر اضافه کنیم. این کار خطاست، زیرا آب خود این میوه سرشار از مواد قندی طبیعی است، ولی اگر طعم طبیعی آن به مذاق عدهای خوش نمی آید، میتوانند کمی عسل یا آب پرتقال را به آن اضافه کنند تا طعم آن بهتر شود.

فلورين

فلورین نگاهدارنده جوانی و حامی بزرگ بر ضد امراض مسری استخوانی است. فلورین قسمت مینای دندان و ضریح استخوانها را تشکیل می دهد و هر گاه فلورین رو به کاهش گذارد، دندانها برای فاسد شدن آماده می گردند. فلورین موجب استحکام استخوانها گشته بزرگترین حافظ آنها از هرگونه آفت و فساد است. برای غلبه بر امراض سل و سنگ کلیه و مثانه، فلورین لازم است. نقصان فلورین در بدن موجب تردی دندانها گشته، استخوانها را معیوب می کند، فلورین در این غذاها پیدا می شود: چغندر، شیر بز و پنیر، شاهی آبی، شیر، کلم خام، اسفناج، گوجه فرنگی.

سيليسيون

سیلیسیون شادی آور و روح بخش می باشد. این ماده بر قوه بینایی میافزاید و رنگ چهره را صاف و روشن می کند و به کمک «ید» عامل مهمی است در جلوگیری از پیری پیشرس، اگر به اتفاق کلسیم و فسفر بدن به بدن جذب شود، دندانها را محکم میکند، طاسی سر و خرابی وضع ناخنها، نشانه نقصان این ماده است. هرگاه سیلیسیون بخوریم، از ترس ابتلاء به سل و سرطان هم رهایی خواهیم یافت. این ماده، در این اغذیه ها پیدا می شود: نارگیل، اسفناج، هویج، کلم، نخود، خیار، جو، بادام، گردو، نان گندم.

logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *