مجله ماشین

به ثبت رسیدن اطلاعات 75میلیون نفر در سامانه پرونده الکترونیک سلامت

به ثبت رسیدن اطلاعات 75میلیون نفر در سامانه پرونده الکترونیک سلامت

طبق گفته معاونت بهداشت وزارت بهداشت 75میلیون نفر یعنی چیزی حدود 94درصد از جمعیت کشور اطلاعات شان در سامانه پرونده الکترونیک سلامت به ثبت رسیده است.

به گزارش ازمن بپرس، اختصاص یافتن 487میلیارد از اعتبارات یک درصدی وزارت بهداشت به فعالیت هایی که در حوزه بهداشت انجام می شود خبری بود که معاونت بعداشت این وزارتخانه آن را اعلام کرد. معاوت بهداشت وزارت بهداش، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اقداماتی که قرار است در صد روز آینده در زمینه فعالیت های پزشکی انجام شود مواردی را عنوان کرد که به این ترتیب می باشند:

1-جمع آوری نخستین پیش نویس نقشه روش برنامه پزشک خانواده و نظام واگذار شده در جمهوری اسلامی ایران

2-توافق نامه کارهایی که در سطح یک روستائیان، عشایر و شهرهایی که زیر بیست هزار نفر جمعیت دارد در بین معاونت بهداشت وزارت بهداشت و اداره بیمه سلامت ایرانیان جمع آوری شود.

3-نظام انتقال الکترونیک برای جمعیت عشایر، روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت در استان برگزیده شده (گلستان) باید اجرا می شود.

4- اختصاص یافتن 487میلیارد از اعتبارات یک درصدی وزارت بهداشت به فعالیت هایی که در حوزه بهداشت انجام می شود.

5-ایجاد هیئت رسیدگی به سلامت عشایر و جمع آوری برنامه مخصوص پیشرفت سطح برخورداری عشایر از خدمت هایی که برای بهداشتی درمانی، خدمت های حمایتی و بیمه های اجتماعی می باشد.

پرونده الکترونیک سلامت

6-بررسی برنامه ی سلامت کشوری که در سامانه شبکه و نظام یکپارچه بهداشت یکی شده اند که به خاطر انتخاب روش های مناسب جلوگیری از بسیاری از بیماری ها و کسر هزینه های سامانه سلامت می باشد.

7-94درصد از جمعیت کل کشور که حدود 75میلیون نفر می باشند در سیستم های پرونده الکترونیک سلامت به ثبت رسیده اند و خدمت برای 47درصد از این جمعیت که بالغ بر 35میلیون نفر می باشند حداقل یک بار ارائه و طراحی شده است و پیش نیازهای برنامه سامانه ارجاع و پزشکی خانواده ارزیابی شده است.

8-سیستم سامانه ارجاع الکترونیک در بیست دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی راه اندازی می شود.

9-جمع آوری چار چوب روش عرضه فعالیت ها به زندانی ها در شکل اعمال تبصره جزء یک بند ج ماده 38قانون حکم های همیشگی برنامه های گسترش کشور.

10-گردآوری طرح عرضه فعالیت هایی به دانشجویان سراسر کشور در خوابگاه ها و مرکزهای دانشجویی در شکل عرضه طرح دگرگونی سامانه سلامت در قسمت بهداشت

11-تصحیح شیوه بستن قرارداد و سامانه پرداخت به شکل سرانه ای برابر شده با خدمت به خاطر زیاد شن عملکرد

12-کامل شدن و پیشرفت پروژه های طرح تحول سلامت

13-گسترده شدن زیر ساخت های عرضه فعالیت های سلامت مانند: مرکزهای خدمات فراگیر سلامت شهری و روستایی، پایگاه سلامت و محل زیست پزشک، تخت بیمارستانی، زایمان، خانه بهداشت، کلینیک ویژه، اورژانس، تشخیص و غربالگری سرطان.

موضوعات

logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *