مجله ماشین

بودجه ای دو برابری مختص جشنواره جهانی فجر

کشمکش جشنواره جهانی و ملی فجر در خصوص بودجه تعلق گرفته

دبیران جشنواره ملی و بین المللی فجر طی هفته های اخیر در خصوص بودجه این دو جشنواره کشمکشی را شاهد بوده اند. رضا میرکریمی به عنوان دبیر جشنواره بین المللی عنوان کرده که مبلغ21 میلیارد تومان به عنوان بودجه جشنواره ملی فجر در نظر گرفته شده است؛ این درحالی است که این خبر از سوی ابراهیم داروغه زاده رد شده است.

آقای رمضانعلی حیدری خلیلی به عنوان معاونت توسعه و منابع سازمان سینمایی طی گفتگویی اعلام کرده که بودجه در نظر گرفته شده برای جشنواره ملی فجر 4 میلیارد و ششصد میلیون تومان می باشد. آقای خلیلی در ادامه صحبت های خود عنوان کرده است که بودجه استفاده شده در خصوص جشنواره جهانی فجر نیز مبلغی در حدود8 میلیارد و دویست میلیون تومان می باشد.

در حاشیه ای که برای برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر طی هفته های گذشته عنوان شده است کشمکش متفاوتی در بخش مدیریتی این مراسم ایجاد شد. در خصوص مدیریتی که دبیر جشنواره فیلم فجر داشته انتقادات بسیاری مطرح شده و عده ای پاسخگو نبودن و عدم شفافیت در کلیه تصمیمات دبیر جشنواره را به باد انتقاد گرفتند و اتهام تک روی را در خصوص آقای رضا میرکریمی عنوان نموده اند.

در خصوص ماجرای مطرح شده نیز باید بگوئیم این مساله از زمانی آغاز شد که آقای رضا میر کریمی به عنوان دبیر جشنواره بین المللی فجر طی گفتگویی که به یکی از رسانه ها داشته به صورت غیر مستقیم بودجه21 میلیارد تومانی را در خصوص جشنواره ملی فجر مطرح نموده است. این مبلغ در مقایسه با بودجه ای که از سوی مدیران ارشاد و جشنواره ملی عنوان شده در حدود 16 میلیارد تومان دارای اختلاف است و همین مساله موجب ایجاد کشمکشی اساسی میان دبیران این دو جشنواره شده است.

آقای داروغه زاده به عنوان دبیر جشنواره ملی نسبت به صحبت های آقای میر کریمی در توییتر خود عنوان کرده اند که آقای میر کریمی شما تمایل دارید از عملکرد قابل قبولی که جشنواره جهانی داشته دفاع نمایید اما دلیل اینکه از اطلاعات غلط استفاده کرده و قصد از بین بردن جشنواره ملی را دارید چیست؟ تمام هزینه ای که از سوی جشنواره ملی استفاده شده 4 میلیارد و هفتصد میلیون تومان است که مبلغ1 میلیارد و 200 میلیون تومان از این پول به وسیله فروش بلیت بازگشته و وارد خزانه شده است. این بدان معنا است که تنها3.5 میلیارد تومان به وسیله جشنواره ملی فجر استفاده شده است.

این نکته را نیز باید عنوان کنیم حتی پس از انتشار این توییت انتقادی که از سوی داروغه زاده مطرح شده رضا میرکریمی هیچ واکنشی نشان نداده است. البته در دوره سی و پنجم زمانی که از آقای میر کریمی در خصوص بودجه جشنواره ملی سوال پرسیده شده او گفته بود قادر به افشای مبلغ بودجه ها نمی باشد و علت آن را قراردادی می دانست که با وزارت ارشاد بسته بود.

logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *