روابط دختر و پسر

آینده ی مبهم دوستی دختر و پسر!

دوستی دختر و پسر هرگز به ازدواج ختم نمی شود آیا دوستی بین دختر و پسر سرانجام به ازدواج می رسد؟ دوستی دختر و پسر به این معنی است که بین دو جنس مخالف رابطه ای وجود دارد و اینکه در چنین ارتباطی صمیمیت، عشق، محبت و نیز علاقه ی قلبی ویژه ای بین دو […]

مدت زمان مناسب برای دوران نامزدی

مدت زمان مناسب برای دوران نامزدی دوران عقد که دوران بسیار شیرین برای دختر و پسری که تازه با هم عقد کرده اند می باشد دورانی است که دختر و پسر می توانند تا انجام شدن جشن عروسی شان با اخلاق و روحیات هم بیشتر آشنا شده و برای شروع یک زندگی مشترک امکانات لازم […]