مجله ماشین

هدف از ازدواج و تشکیل زندگی زناشویی چیست؟

هدف از ازدواج و تشکیل زندگی زناشویی چیست؟

آیا برای شایستگی زناشویی مقیاس معینی وجود دارد یا نه؟

برای تعیین شایستگی و تناسب زناشوئی معیار و محک مشخصی وجود ندارد. شایستگی یعنی روبرو شدن با مقاصد و اهداف. در مورد زناشوئی باید دید که هدف و مقصود چیست. جوانان به علل مختلف که در هر فردی متفاوت است ازدواج می کنند ولی روی هم رفته هدف آنها از ازدواج سه چیز است روابط دائم و همیشگی که بر پایه دلبستگی دوجانبه و عشق و رفاقت استوار است – داشتن آزادی و اختیار در روابط جنسی و بالاخره تشکیل خانه و خانواده. بنابراین در جامعه امروزی ما عشق و رفاقت و صمیمیت جنسی و تولید مثل محرکین اصلی ازدواج هستند.

ازدواج

ازدواج

رفاقت و دوستی

آیا از طریق ازدواج می توان بهتر به یکدیگر تعلق داشته و در زندگی شریک و سهیم بود؟

کاملا صحیح است. زن و مردی که به یکدیگر علاقه مند بوده و دارای یک سلیقه و ایده هستند خواه ناخواه مایلند هرچه زودتر ارتباط آنها بر قرار و استوار گردد. می خواهند در زندگی شریک و سهیم یکدیگر باشند. و بالاخره آرزومندند که ارتباطات آنها دائمی و مسلم باشد. در شرایط قانونی و اجتماعی امروز زناشوئی تنها راهی است برای برقراری چنین ارتباطی.

 عشق عبارتست از احساسات و شهوات. روابط جنسی یکی از عوامل اساسی زناشوئی میباشد. مادامیکه نیروی جاذبه ای در هر دو موجود می باشد، میل اینکه ازلحاظ جسمی هم ارتباط نزدیک حاصل کنند در آنها به وجود خواهد آمد و ازدواج تنها امیدیست که از لحاظ اجتماعی، قانونی و اخلاقی اجازه چنین ارتباطی را می دهد.

 از نقطه نظر بیولوژیکی هدف ازدواج قانونی شناختن روابط جنسی نبوده بلکه ابقاء نوع و نژاد می باشد، بنابراین از نقطه نظر بیولوژیکی ازدواج عبارتست از ارتباط و نزدیکی مابین پدر و مادر.

شایستگی اقتصادی

ازدواج

ازدواج

آیا عامل اقتصادی در زناشوئی مهم است؟

بله عامل اقتصادی در تکامل زناشوئی و خانواده نقش مهمی بازی کرده و هنوز هم یکی از عوامل مهم زناشوئی به شمار می رود.  در جوامع امروزی قدرت اقتصادی مرد از اعم امور بوده و یکی از شرایط مهم تناسب و شایستگی مرد برای زناشوئی به شمار می رود. در کتاب «تاریخ زناشوئی بشر» خاطرنشان شده که در قبائل بدوی رسم بر این بوده که افراد قبل از تحصیل اجازه برای انتخاب همسر از خود قدرت و مهارتی نشان دهند. مثلا در قبائل افریقای جنوبی احدی اجازه زناشوئی نداشت مگر اینکه قدرت و توانائی خود را با شکار حیواناتی مانند یوزپلنگ به اثبات برساند. چنانچه افرادی بیش از ۵ حیوان شکار می کرد به او اجازه داده می شد تا بیش از یک زن انتخاب کند.

 درمیان بعضی از قبایل اسکیمو یک مرد موقعی میتوانست ازدواج کند که قادر باشد به وسیله شکار زندگی زن و بچه و پدر و مادر همسر خود را تامین نماید. ولی در حال حاضر چنین شرایطی ضروری نبوده و بهیچوجه والدین زن هم انتظار کمک از داماد خود ندارند.

امروزه توانائی اقتصادی زن و مرد برای تامین زندگی لازم است. معهذا قدرت و توانائی مرد برای مواجه شدن به احتیاجات مادی خانه و خانواده از عوامل مهم زناشوئی به شمار رفته و در مورد ازدواج باید توانائی اقتصادی مرد را در نظر گرفت.

ازدواج

ازدواج

 آیا زمانیکه مرد قادر نیست کاملا مخارج خانواده را تأمین کند باید از ازدواج صرف نظر نماید؟

خیر بهیچوجه، باید ازدواج را به تأخیر انداخت تا اینکه قدرت مالی مرد به درجه کمال برسد جوانان قبل از اینکه بتوانند کاملا از لحاظ اقتصادی خود را تأمین کنند به مرحله رشد بلوغ و فیزیولوژیکی روز بروز عمیق تر می شود و بنابراین هیچ لزومی ندارد که صبر کرده تا از لحاظ اقتصادی کامل شد بلکه بهتر است زن و شوهر برای تأمین بودجه خانواده دوشادوش یکدیگر کارکرده و بهیچوجه منتظر نشوند تا درآمد شوهر برای تامین خانواده کفایت کند.

آیا در ازدواجی که با این شرایط انجام میگیرد لازم نیست که از بارور شدن جلوگیری شود؟

این موضوعی است که اکثر جوانان با آن مواجه می شوند. آنها باید بدانند که با روشهای صحیحی که در دسترس دارند می توانند تا زمانی که وضع اقتصادی آنها ایجاب نمی کند از آبستنی جلوگیری کنند. گرچه عشق و روابط جنسی محرک اصلی ازدواج هستند معهذا زن و مرد باید از لحاظ روحی کاملا به مرحله بلوغ رسیده باشند و برای داشتن اطفال سالم لازم است از لحاظ جسمی و سابقه فامیلی کاملا سالم باشند.

شایستگی روحی

منظور از شایستگی روحی چیست؟ آیا می توان پی برد به اینکه فردی از لحاظ روحی شایستگی زناشوئی دارد یا نه؟

در اینجا موضوع رشد و بلوغ روحی مطرح می شود. افرادی هستند که از لحاظ قوای عقلانی و خلق و خو به درجه رشد و کمال رسیده اند به درجه ای که می توانند تحت دشوارترین شرایط هم آهنگی خود را در ازدواج حفظ کنند و بالعکس افرادی نیز هستند که به علت خلق و خوی مخصوص خود و به علت عدم رشد فكرى در تحت هیچ شرایطی قادر به حفظ هم آهنگی نیستند بنابراین شخصیت افراد در برقراری روابط پایدار و لذت بخش رول مهمی بازیمی کند.

ازدواج

ازدواج

آیا منظور سازش بین زن و شوهر است؟

خیر منظور از شایستگی روحی سازش طرفین نیست بلکه شخصیت آنهاست. برای مثال شرح حال دو نفر را برایتان نقل می کنیم. برای مرتبه سوم بود که این مرد ازدواج کرده بود . دو ازدواج اوليه او به علت مخالفتها و نزاعهای خانوادگی که به صورت ظاهر لاینحل بود منجر به طلاق شده بود. در ازدواج سوم هم اختلافات و مشکلات شروع شده بود. در اثر ملاقات های پی در پی به پزشک معلوم گردید که علت اصلی این عدم هماهنگی شخصیت و مزاج عصبی شهر می باشد. به این معنی که بیش از حد لزوم به مارش متکی بود و به هیچ وجه نمی توانست جدا شود. مادر هم در زندگی او تسلط و حکمفرمایی داشت به نحوی که به هیچ وجه قادر نبود از این قید خود را آزاد ساخته و وارد مرحله جدید زناشوئی بشود.

آیا اتکاء و دلبستگی بیش از حد به فامیل مانع موفقیت در زناشوئی می شود؟

معمولا اینطور نیست. در این مورد به خصوص که ذکر شد اتکاء و دلبستگی بیش از حد طبیعی موجود بود. دلبستگی و علاقه به فامیل نباید مانع شایستگی روحی در ازدواج باشد بلکه باید پس از ازدواج حس تفاهم جدیدی در اواسط خانوادگی برقرار گردد، زوجین باید از تسلط بی جای پدر و مادر برحذر بوده و بکوشند تا نسبت به یکدیگر و والدین طرفین با وفا باشند.

در کتاب انجیل میگوید «مرد باید از پدر و مادر خود مفارقت حاصل کرده و به زن خود بپیوندد» یعنی زن و شوهر باید پس از ازدواج از واحد خانواده خود جدا شده و بالاتفاق واحد جدیدی به وجود آورند.

اتکاء و دلبستگی بیش از حد به پدر و مادر دلیل آنست که شخص هنوز شایستگی روحی برای ازدواج ندارد، بدون شک علل دیگری نیز وجود دارد. مردان و زنانی هستند که به علت مزاج عصبی و یا شخصیت ناقص خود بهیچوجه قادر نیستند با همسر خود هماهنگی برقرار سازند. افرادی وجود دارند که دارای مزاجی وسواسی بوده و برای فرار و دوری از حقایق به شرب الکل و یا استعمال داروها متوسل می شوند و یا تمایلات همجنسی و سایر انحرافات جنسی در آنها مشاهده می شود. در چنین مواردی باید شایستگی روحی و روانی آنها را برای زناشوئی تحت کنترل و مراقبت قرار داد.

شایستگی جنسی

ازدواج

ازدواج

منظور از شایستگی جنسی چیست؟

منظور قدرت و توانائی جسمی بشر است برای انجام روابط جنسی این موضوع بیشتر مربوط به مردهاست ولی خانمها هم می توانند در اثر ناتوانی های جسمی و روحی متناسب و شایستگی جنسی خود را از دست بدهند. ضعف قوای جنسی عارضه ایست که در مردها زیاد مشاهده می شود و افرادی که دارای چنین نقصی هستند بهیچوجه نمی توانند روابط جنسی داشته باشند. خیلی اشتباه است اگر کسی از لحاظ جنسی ضعیف باشد و مبادرت به ازدواج کند مگر اینکه قبلا معالجه نموده و یا تحت نظر پزشک باشد.

 قانونگذاران قدیمی قانونی وضع نمودند که بر طبق آن هیچ مردی حق ازدواج نداشت مگر اینکه قبلا مردی او به اثبات رسیده باشد.

 در مردی که بهیچوجه روابط جنسی نداشته چطور می توان فهمید قدرت جنسی دارد یا نه؟

بطور غیرمستقیم این امر ممکن است زیرا هر مردی ولو اینکه هیچگونه روابط جنسی هم نداشته باشد ولی خواه نا خواه فعالیتی خواهد داشت. معمولا مردها از قدرت جنسی خودشان مطلعند. گاهی اوقات مردی که بهیچوجه درباره قدرت جنسی خود شکی نداشته پس از ازدواج میبیند که از لحاظ جنسی ضعیف است ولی چنین فردی کم و بیش درباره صلاحیت و یا عدم صلاحیت جنسی خود اطلاعاتی دارد.

logo