مجله ماشین

آنچه باید درباره یک رابطه جنسی لذتبخش بدانیم

آنچه باید درباره یک رابطه جنسی لذتبخش بدانیم

آیا زن از اولین رابطه جنسی خود لذت می برد؟

بعضی از خانم ها در مقابل تماس جنسی خیلی زود عکس العمل نشان داده و از ارتباطات جنسی اولیه لذت می برند ولی اکثر خانم ها تا مدتی پس از برقراری روابط جنسی لذت نبرده و عده ای از آنها نیز در اوائل کار احساس ناامیدی میکنند.

یک خانم جوان ممکن است. هنگام معاشقه و عشق ورزی لذت فراوانی ببرد بطوریکه انتظار داشته باشد که روابط جنسی حقیقی برای او لذت بخش تر خواهد بود. هنگامیکه بعلت درد، ترس جلوگیری و یا عدم عکس العمل دستگاه تناسلی زن، اعمال جنسی برای او لذت بخش نبوده و یا ناراحت کننده می باشد، در چنین مواردی است که زن ممکن است فوق العاده ناامید و دلسرد شود. برای برقراری روابط جنسی مطلوب و لذت بخش هفته ها، ماهها و گاهی سالها وقت لازم است.

پس از برقراری روابط جنسی چگونه می توان هماهنگی مطلوب و دو جانبه برقرار نمود؟

باید دانست که روابط جنسی جسم و روح هر دو را متأثر میسازد. برای اینکه روابط جنسی مطلوب و لذت بخش باشد مرد و زن باید به عکس العمل جنسی یکدیگر آشنا بوده و سعی کنند که در احتیاجا ت جنسی خود هماهنگی بوجود آورند. به عبارت دیگر فن جنسی را بیاموزند.

رابطه جنسی لذتبخش

رابطه جنسی لذتبخش

منظور از فن جنسی چیست؟

فن جنسی عبارتست از موزون نمودن کیفیت روابط جنسی از لحاظ جسمی، روحی و زیبائی. روابط جنسی را نباید بعنوان یک وظیفه و یا عمل پیش پا افتاده زناشوئی تلقی نمود. بلکه باید آنرا عمل مشترکی دانست که زن و شوهر باید برای لذت بخش ساختن آن کوشش کنند.

یکی از اطبای فرانسوی بنام Guzot در کتاب خود بنام Ritual For Married) (Loversمی نویسد: «یکی از خصوصیات لذت جنسی اینست که اگر مرد این لذت را در همسر خود حس کند لذت خودش نیز بمراتب بیشتر خواهد بود. همینطور در مورد زن.

بعبارت دیگر چنانچه لذت جنسی دو جانبه باشد برای زن و مرد بمراتب مطلوب تر خواهد بود و منظور از فن جنسی هم رسیدن به چنین توازن و هماهنگی می باشد.

آیا میل و لذت جنسی همیشه دو جانبه است؟

خیر، گاهی زن و یا شوهراحتیاجات جسمی و روحی طرف خود را در نظر نمیگیرد. ممکن است شوهر این موضوع را درک نکرده باشد که میل جنسی زن و عکس العمل او در مقابل روابط جنسی کاملا با مرد متفاوت بوده و برای ظهور این میل و عکس العمل وسائل و تدبیری لازم است. از طرف دیگر ممکن است زن عکس العمل جنسی مرد و احتیاجات او را ندانسته و نتواند آنطوریکه شاید و باید با او همکاری نموده و در روابط جنسی شرکت کند.

اگر مردی قبل از ازدواج روابط جنسی داشته باشد، آیا این مسئله کمکی به فهم و اجرای فن جنسی خواهد کرد؟

بستگی دارد به کیفیت و درجه روابط مزبور. اگر روابط مذکور اتفاقی خصوصا با فواحش بوده باشد بدون شک هیچگونه راهنمائی و کمکی به اجرای وظائف زناشوئی نخواهد کرد.

Havelvack Ellis که یکی از بزرگترین شخصیتهای برجسته در علوم جنسی بوده است در کتاب معروف خود بنام «مطالعات روانشناسی جنسی» درباره روابط نامشروع با فواحش قبل از ازدواج چنین می نگارد: از : «تعلیمات و تجربیاتی که حتی در بهترین شرایط از فواحش عاید مردی میشود بهیچوجه برای همسر آینده او که هرگز چنین روابطی را نداشته است مفید واقع نخواهد شد. نتیجه عملی این خواهد بود که در دو عمل متضاد وغلط متزلزل باشد از طرفی همسر مبتدی و تازه کار خود را تهدید میکند که هرچه زودتر از لحاظ جنسی بشکلی درآید که خود او با آن خو گرفته است. از طرف دیگر ممکن است در توجه به او راه مبالغه را پیموده و در تحریک وارضاء میل جنسی او موفق نشود».

در اینجا باید اختلاف مهم دیگری را متذکر گردیم و آن اینست که در روابط جنسی اتفاقی مرد بندرت احساسات و عکس العمل جنسی زن را در نظر میگیرد. چنین مردی اصولا در فکر خود بوده و فقط میخواهد میل جنسی خود را ارضاء نماید و بهیچوجه توجهی به بیدار کردن و اقناع میل جنسی زن ندارد. بدون شک چنین روابطی باعث میشود که مرد اختلاف جنسی زن و مرد را درک نکرده و نتواند چگونه و از چه راهی با همسر آینده خود رابطه جنسی داشته باشد که این خود دارای اهمیت روانی زیادی میباشد.

رابطه جنسی لذتبخش

رابطه جنسی لذتبخش

میل جنسی زن و مرد

آیا اختلاف میل جنسی زن و مرد زیاد است؟

درباره میل جنسی زن مدتها بحث وگفتگو بوده است. تا مدتی چنین تصور می کردند که میل جنسی مخصوص مرد بوده و زن اصولا فاقد احساسات جنسی میباشد Acton یکی از اطبای انگلیسی که از افراد برجسته در مسائل مربوط به امور جنسی بوده در ۷۰ سال پیش چنین نوشته : «اکثریت خانمها خوشبختانه از لحاظ میل جنسی در زحمت و مضیقه نیستند.»

تصور اینکه زنها دارای امیال جنسی هستند بسیار زشت و زننده بود. مؤلفین آن دوره هم همین عقیده را داشتند. امروزه با فزونی اطلاعات ما درباره میل جنسی، اینگونه تصورات و فرضیات پوچ و بی اساس تلقی می شود. درست است که عدم میل جنسی و یا بطور خلاصه سردی جنسی در خانمها بیشتر مشاهده میشود ولی این دلیل نیست که میل جنسی آنها ذاتا کم باشد.

 تربیت اولیه و رسوم اجتماعی است که میل جنسی زن را تحت فشار قرار داده و اجازه نمی دهد تا در موقع خود تظاهر نماید. اصولا قدرت و میل جنسی زن کاملا مانند مرد میباشد.

 عکس العمل های جنسی زن و مرد از چه لحاظ با هم فرق دارند؟

تقریبا در تمام موجودات همیشه جنس مذکر فاعل و جنس مؤنث مفعول می باشد. این تفاوت در سلولهای جنسی مربوطه هم مشهود است زیرا اسپرم دائما در فعالیت بوده و همواره از طرفی به طرف دیگر در حرکت و تلاش می باشد در حالیکه تخم آرام بوده و بی حرکت منتظر ورود اسپرماتوزوئید می باشد.

با وجود این اختلاف در وضعیت سلولهای جنسی، می توان به اختلاف شدید روحی و هیجانی موجود بین زن و مرد پی برد. در هر حال میل جنسی مرد خیل سرکش تر بوده، زودتر بیدار می شود و هرچه زودتر متوجه انجام عمل جنسی می شود در صورتیکه زن از لحاظ جنسی خیلی سرکش نبوده، میل جنسی اوبه آهستگی ظاهر می شود و در ابتدا تمایل زیادی به تماس بدنی و بازی کردن دارد و پس از مدتی تحریک آماده برای عمل جنسی می شود.

رویهمرفته عواطف و احساسات در عکس العمل جنسی زن نقش مهمتری را بازی میکند تا در مرد. در زن میل جنسی دارای ریتم مشخصی است که در عرض ماه شدت و ضعف پیدا میکند. تحریک خودبخود در زن مانند مرد نبوده و بلکه کم و پیش تابع ترشحات هورمونی می باشد.

 اختلاف دیگری که در عکس العمل جنسی زن و مرد مشاهده میشود  مدت زمانی است که برای رسیدن به اوج شهوت لازم است. در مرد مدت عمل جنسی فوق العاده کوتاه بوده، میل جنسی او زودتر بیدار میشود و جز در موارد استثنائی که عمدا کنترل می کند در مدت کوتاهی باوج شهوت یعنی انزال می رسد در صورتیکه در زنها مدت طولانی تری طول میکشد تا تحریک شده و مدت طولانی تری طول میکشد تا به اوج شهوت و احساس لذت برسند. بنابراین عکس العملهای جنسی زن بمراتب پراکنده تر و ناپایدارتر از مرد می باشد.

پیش درآمد عمل جنسی

در زن مدت مدیدی طول میکشد تا میل جنسی او ظاهر شود آیا می توان این اختلاف زمان را تعدیل نمود؟

با فهم مطلب، همفکری دو جانبه، کوشش و بالاخره خودداری میتوان چنین تعدیلی را برقرار ساخت. برای لذت بخش ساختن روابط جنسی جهت طرفین، باید زن را به درجه ای از اوج تحریک رسانید که خود او مایل به انجام عمل شود. میل جنسی در زن خیلی بندرت ممکن است خودبخود بوجود آید. وظیفه شوهر است که میل جنسی را در زن بوجود اورد.

زن قبل از آماده شدن برای مقاربت احتیاج به مدتی عشق بازی، یا نوازش و تماس بدنی دارد. همانطوریکه Ambroisc Pare یکی از جراحان مشهور فرانسوی در قرن شانزدهم نوشته «هرگاه شوهر هنگام همخوابی با زن خود او را بی میل مشاهده نمود باید در آغوشش گرفته و او را نوازش کند تا احساسات او برانگیزد.» این عمل نباید منحصرا شامل تحریکات بدنی باشد بلکه باید بطریقی انجام گیرد تا زن را آماده عمل کند .

در حقیقت بنظر می آید که جهت این عشق ورزی و نوازش مقدماتی یک احتیاج بیولوژیکی موجود است زیرا در خیلی از حیوانات قبل از انجام عمل چنین کیفیتی مشاهده می شود. در اغلب حیوانات تا موجود ماده موجود نر را با طیب خاطر قبول نکند انجام عمل جنسی غیرممکن میباشد و جهت این امر لازم است که جنس نر رضایت خاطر جنس ماده را برای عملی مقاربت فرا سازد.

 فقط در میمون و انسان است که عمل جنسی  حتی در مواردی هم که جنس ماده بی میل است انجام میگیرد. بنابراین واضح است که برای تأمین زندگی جنسی هماهنگ و موزون لازم است که عمل جنسی برای طرفین خوش آیند باشد.

 BALZAC میگوید «مردی که نتواند در زنش لذت ایجاد کند حق ندارد از او لذت ببرد» بعبارت دیگر برای اینکه زن تمایلی به عمل جنسی نشان بدهد باید قبل از عمل بوسیله نوازش و معاشقه چنین میل را در او بوجود آورد.

برای انجام عمل جنسی چه پیش درآمدی لازم است؟

در روابط جنسی عوامل روحی و جسمی توام بوده و در پیش درآمد جنسی باید هر دو جنبه را در نظر گرفت. از لحاظ روحی نحوه عشقبازی بستگی دارد به زمینه تربیتی، قابلیت حساسیت فردی، خلق وخوی طرفین و بالاخره حوادث و اتفاقات موجوده در لحظات عمل.

 برای تأمین چنین هدف طرق مختلفی موجود است. طریقه ای که در یک لحظه معینی برای فردی فوق العاده مؤثر و محرک میباشد ممکن است در لحظات دیگر و یا برای افراد دیگر نامطلوب باشد. گاهی اوقات یک کلمه یا با ژست مخصوص، یک حرکت یا بوی خوش، ممکن است بمراتب از از عشقبازی های ممتد و طولانی مؤثرتر باشد شاید غیرممکن و یا نامطلوب باشد که برای تأمین این موضوع رویه مخصوص و یا  قوانین مختلفی ذکر گردد.

رابطه جنسی لذتبخش

رابطه جنسی لذتبخش

عشق بازی و تحریک جنسی

در اینجا باید به مهارت شخص، فهم مستقیم دو جانبه و بالاخره سازش عملی که جنبه روحی داشته باشد ممکن است برای ایجاد میل جنسی شدیدی کافی باشد معهذا لازم است همیشه قبل از انجام عمل تحریک مستقیم بدنی صورت گیرد که شامل لمس، نوازش و بوسه می باشد. برخلاف مردها که نقاط قابل تحریک جنسی آنها در قسمت بخصوص محدود می باشد، در زنها این نقاط منتشر و وسیع میباشد. تحت شرایط روحی مخصوص لمس هر ناحیه از بدن ممکن است موجد تحریک جنسی بشود.

 Mantegazza عشق جنسی را فرم عالی حس لمس میداند. گردن، لبها، آویزه های گوش و پستانها مخصوصا نوک آنها فوق العاده حساس بوده و نوازش یا بوسه این نواحی سبب ظهور و بروز میل جنسی شدیدی خواهد شد. در اوایل ازدواج زنها معمولا نسبت به تحریک عمومی بدن بیشتر حساس هستند تا به تحریک دستگاه مستقیم دستگاه تناسلی ولی پس از اینکه خجالت و کم رویی طبیعی زن تدریجاً زایل گردید آنوقت است که تحریک مستقیم دستگاه تناسلی برای او لذت بخش تر خواهد بود.

 تمام قسمت فرج (Valva) از لحاظ جنسی حساس بوده و لمس لبهای کوچک، دهانه مهبل بخصوص ناحیه کلیتوریس (بظر) موجب تحریک شدید می شود. این قسمتها و نوک پستان دارای نسج نعوظی بوده و در اثر تحریک جنسی به حال نعوظ در می آیند.

باید دقت کرد که اینگونه تماسها و خیلی به آرامی و با مهارت انجام گیرد بخصوص اینکه باید همیشه رطوبت کافی موجود باشد زیرا فشارهای سخت و یا دستکاریهای بی مورد بخصوص موقعیکه سطح تماس خشک باشد ممکن است تولید عکس العملهای نامطلوبی بکند ولی تحریک ملایم و آرام ممکن است سبب تحریک عمومی بدن و آمادگی جهت انجام عمل جنسی بشود.

آیا در هر عمل جنسی این پیش درآمدها لازم است؟

این بستگی دارد به تمایل و میل فردی و عکس العمل موجود در آن زمان. باید بگوییم در تمام مواردی که تحریک زن و ازدیاد میل او تا رسیدن به مرحله آمادگی جنسی ایجاب می کند این عملیات باید انجام گیرد. در مواردی که میل جنسی خود به خود در او وجود دارد تحریک قبل از مقاربت ممکن است کم باشد و یا اصولا لازم نباشد در حالیکه در موارد دیگر ممکن است مقدمات زیادی جهت آمادگی جنسی باشد.

 چگونگی، درجه و مدت این معاشقه قبل از مقاربت به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله سرعت عکس العمل زن و مدت زمانی که مرد می تواند خود را قبل از انزال کنترل کند در اینجا باز بستگی به وضعیت، بصیرت و تشخیص فردی دارد.

زن باید نواحی تحریک خود همچنین نوع و مدت و درجه قابلیت به تحریک خود را به شوهرش گوشزد نماید. در این باره کتب زیادی نوشته شده است در این کتب راجع به بوسه هائی که میل جنسی را ظاهر میکند، تحریکات متنوع، بوسه های شهوانی و بالاخره انواع و اقسام عملیاتی که برای ازدیاد میل و لذت جنسی بکار می رود مطالبی نوشته شده است.

ذکر این مطالب از این جهت ارزش دارد که سبب برطرف نمودن ترس و قیودات درباره راه و رسم جنسی شده و نشان میدهد که در موضوع عشق بازی هیچ عملی غیرطبیعی نمیباشد. تغییراتی که در نحوه میل به مقاصد جنسی مشاهده میشود مبتنی بر خواص بیولوژیکی گونه های  مختلف بوده که انسان نیز جزو آن میباشد و هیچ نوع عشق بازی فی حد ذاته غلط نمی باشد مگر اینکه سبب خسران جسمی یا عکس العمل روحی و هیجانی نامطلوب بشود.

 هنوز نمی توان گفت که بهتر است به مطالب مندرجه در کتب توجه کرد یا روش مخصوصی را اتخاذ نمود. باید بیشتر به بصیرت و مهارت فردی اتکا داشته و زیاده از حد جزئیات مسطوره در کتب پیروی ننموده.

آیا پیروی از قوانین ثابتی باعث می شود که حالت طبیعی از روابط جنسی از بین برود؟

 واقعا همینطور است بخصوص در مورد افرادی که میخواهند از دستوراتی که تحت عنوان شیوه عشقبازی در کتب مندرج است موبه مو پیروی کنند. به کرات خانمها اظهار کرده اند که شوهرانشان پس از مطالعه دستورات گوناگون درباره هنر جنسی سعی کرده اند تا آنرا کاملا اجرا کنند و همین عمل سبب شده که روابط جنسی آنها صورت مصنوعی بخود بگیرد و آنطوریکه باید برای طرفین لذت بخش نباشد.

در ایجاد هماهنگی جنسی باید بیشتر به تصورات و تمایلات فردی متکی بود. در اینجا باید متذکر گردیم که روابط جنسی زن نباید بهیچوجه نقش مفعول را بازی کند. صحیح است که خانمها میل دارند حتی عملی را که در انجام آن میل و رغبت وافر دارند باصرار و ابرام دیگران انجام دهند معهذا عمل اشتباهی است اگر زن در مورد عمل جنسی از خود فعالیت و علاقه نشان ندهد.

 هیچ عملی بدتر از خونسردی حقیقی یا ساختگی خانمها احساسات مردان را با شوق و حرارت آزرده نمیسازد. این یکی از علل شایع عدم هماهنگی در زناشوئی است. دارم بعداً در اوائل ازدواج خیلی از خانمها طبیعتا نسبت به مواضع جنسی خونسرد و کمرو هستند در اینجا وظیفه شوهران است که آنها را تشویق و ترغيب نمایند ولی پس از اینکه صمیمیت واقعی در روابط برقرار شد بر زن لازم است که علاقه و فعالیت وافری از خود نشان داده و در بعضی موارد خودش روابط جنسی را پیشنهاد کند.

خانمها میتوانند از تمام اعمال عاشقانه ای که مردها انجام می دهند پیروی کنند زیرا همانطوریکه فعالیت مرد جهت تحریک زن سبب می شود که عکس العمل تحریکی خودش هم افزوده گردد به همان طریق علاقه و فعالیت زن هم سبب می شود که علاقه و میل شهوانی خودش زیادتر شده و برای انجام روابط زناشوئی آماده گردد.

رابطه جنسی لذتبخش

رابطه جنسی لذتبخش

آیا مرد می تواند بفهمد زن چه موقع به اندازه کافی تحریک شده و آماده عمل است؟

 بله، مرد می تواند علائم جسمی و روحی شدت تحریک را در زن بفهمد. هنگامیکه ما بین زن و مرد قیودات یا محدودیتهائی نباشد برای آنها خیلی ساده است که عکس العمل جنسی یکدیگر را درک کنند. زن آمادگی خود را برای نزدیکی بطرق مختلف نشان میدهد و وظیفه مرد است که عکس العمل جسمی و روحی همسر خود را توجیه و تعبیر نماید.

از علائم جسمی که دلیل آمادگی زن است یکی وجود ترشح مخاطی است در اطراف واژن که از غدد Bartholin سرچشمه میگیرد و بهتر است قدری صبر کرد تا دستگاه تناسلی خارجی کاملا با این رطوبت آغشته شود بعد  تداخل انجام گیرد. این ترشح سبب می شود که ناحیه فرج مرطوب و لغزان شده و علاوه بر اینکه دخول را آسان تر میسازد باعث میشود که احساس جنسی هم لذت بخش تر و مطلوب شود.

در اوائل ازدواج ممکن است فشار جسمی و اضطراب روحی مانع از ترشح این مایع شده و رطوبت مزبور ظاهر نگردد در چنین مواردی می توان از مواد لغزان کننده مصنوعی که استریل بوده و ضمناً چربی نداشته باشند استفاده کرد تا دخول آسانتر و راحتتر صورت گیرد. این عمل سبب می شود که طرفین حداکثر لذت را از یکدیگر برده و به طغیان شهوت برسند.

logo