نظر اسلام درباره روابط بین همسران

نظر اسلام درباره روابط بین همسران در اسلام، رابطه میان شوهر و زن، یک پیوند قوی است که با مهربانی، عشق و رحمت پرورش می یابد. این مهم است که خداوند متعال آن را در قرآن به عنوان یکی از نشانه های بزرگ او در جهان ذکر کرده است: و از نشانه های او این است...

دلیل اینکه همسرتان زبان تان را درک نمی کند چیست؟

دلیل اینکه همسرتان زبان تان را درک نمی کند چیست؟ ممکن است که چند بار به همسرتان یادرآوری کنید که پارکینگ منزل را تمز کند ولی روز بعد که پارکینگ را می بینید تمام آشغال ها و چیزهایی که باید دور ریخته شوند بر روی زمین پخش شده هستند و هیچکس آن را جمع نکرده...

معنی تفاهم در زندگی مشترک چیست؟

معنی تفاهم در زندگی مشترک چیست؟ امروزه خیلی از زن و شوهر ها از عبارت عدم تفاهم در زندگی مشترکشان استفاده می کنند. مردانی هستند که از نداشتن تفاهم با همسرشان شکایت دارند و همچنین زنانی که از عدم تفاهم بین خودشان با همسرشان شکایت دارند همین طور تعداد زنان از مردان شاکی در زمینه...

8 نکته برای تقویت پیوند زناشویی

8 نکته برای تقویت پیوند زناشویی (1) اعتماد متقابل: داشتن اعتماد متقابل، صداقت و تعهد به طرف مقابل برای داشتن یک زندگی خوب و شاد مطلقا ضروری است. هر دو طرف باید در مورد مسائل مربوط به پول، احساسات جنسى و واکنش هاى مربوط به سوء تفاهم و ناراحتی ها واکنش دو جانبه داشته باشند. آنها...

چگونه می توان از زندگی مشترک مراقبت کرد؟

چگونه می توان از زندگی مشترک مراقبت کرد؟ با فاصله ها در زندگی زناشویی مقابله کنید همان طور که می دانیم ایجاد فاصله و دوری بین انسان ها نگران کننده می باشد. بیشتر اوقات این گونه به نظر می رسد که این چنین رابطه ای دوام نداشته و نیز موثر نباشد. احتمالا نزدیکان و حتی اعضای...