مجله ماشین

مطالب منتخب هفته

POLITIC TECHNO ECONOMICS World News POPULER MUSIC
بایدها و نبایدهای هفته بیست و سوم بارداری

بایدها و نبایدهای هفته بیست و سوم بارداری

هفته بیست و سوم بارداری نشانه های کش آمدن پوست را بررسی کنید. در مو ...

با خواسته های زیادی کودکان چه باید کرد؟

با خواسته های زیادی کودکان چه باید کرد؟

می خواهد، می خواهد، می خواهد بعضی کودکان ترفندهایی دارند. آنها آنچ ...

با کودکانی که حاضر نیستند وسایلشان را تقسیم کنند چه رفتاری کنیم؟

با کودکانی که حاضر نیستند وسایلشان را تقسیم کنند چه رفتاری کنیم؟

نمی خواهد وسایلش را تقسیم کند «مال منه!»، «نه. مال منه!»، «مامان! جا ...

با انواع ترس در کودکان بیشتر آشنا شویم

با انواع ترس در کودکان بیشتر آشنا شویم

انواع ترس در کودکان بعضی از کودکان سراسر روز را بدون ترس سپری می کن ...

با کودکان خرابکار چه رفتاری داشته باشیم

با کودکان خرابکار چه رفتاری داشته باشیم

کودکانی که وسیله پرت میکنند چه مشکلی دارند؟ کودکی که وسایل را پرت ...

با نیازهای هفته بیست و یکم بارداری بیشتر آشنا شویم

با نیازهای هفته بیست و یکم بارداری بیشتر آشنا شویم

هفته بیست و یکم بارداری اسباب و وسایل اتاق کودک را سفارش دهید. نشان ...

چرا کودک در مکان عمومی نمی خواهد درست رفتار کند؟

چرا کودک در مکان عمومی نمی خواهد درست رفتار کند؟

چه رفتاری با کودکی که در مکان عمومی نمی خواهد درست رفتار کند باید د ...

چرا بعضی کودکان نیاز به توجه مفرط دارند؟

چرا بعضی کودکان نیاز به توجه مفرط دارند؟

نیاز به توجه مفرط در کودکان هر کسی نیازمند توجه است. اما بعضی از کو ...

add image

VIDEO NEWS