مجله ماشین

مطالب منتخب هفته

POLITIC TECHNO ECONOMICS World News POPULER MUSIC
چگونه باید به کودکان دارو داد؟

چگونه باید به کودکان دارو داد؟

دادن دارو به کودکان بعضی اوقات باید طفل را با لطائف الحبل وادار بخ ...

صمیمیت نسبت به والدين در سه تا شش سالگی

صمیمیت نسبت به والدين در سه تا شش سالگی

هدایت اطفال در این سن معمولا سهل تر است پسران و دختران در سه سالگی ...

کنجکاوی و تخیل در چه سنی در کودکان به وجود می آید؟

کنجکاوی و تخیل در چه سنی در کودکان به وجود می آید؟

حس کنجکاوی طفل در این سن فوق العاده شدید است طفل آنچه را می بیند می ...

تطابق با دنیای خارج از شش تا یازده سالگی

تطابق با دنیای خارج از شش تا یازده سالگی

بعد از شش سالگی ، تغییرات زیادی بوجود می آید در این دوره طفل از وال ...

منظور از دزدی در دوران طفولیت چیست؟

منظور از دزدی در دوران طفولیت چیست؟

دزدی در اوایل طفولیت اطفال خردسال يك، دو و سه ساله اشیائی را که متع ...

حمام کردن کودک به چه طریق صورت می گیرد؟

حمام کردن کودک به چه طریق صورت می گیرد؟

کارهای روزانه: حمام قبل از هر وعده غذا در ماههای نخستین و بهترین و ...

طفل را از شیر خوردن با شیشه شیر (بطری) بتدریج بگیرید

طفل را از شیر خوردن با شیشه شیر (بطری) بتدریج بگیرید

گرفتن شیر از طفل شیرخوار به مرور زمان سخت نگیرید فرض کنید از پنج ما ...

دوره نخستین کودکی چه دورانی است؟

دوره نخستین کودکی چه دورانی است؟

آشنایی با دوره نخستین کودکی کنترل کردن پرخاشگری آیا هفت تیر بازی ب ...

add image

VIDEO NEWS