ساعت

تشخیص ساعت اصل یا تقلبی

تشخیص ساعت اصل یا تقلبی

تشخیص ساعت اصل یا تقلبی به چه صورت است؟ تشخیص ساعت اصل یا تقلبی ، اگر در جستجوی کد پشت درب ساعت هیج نتیجه­ای یافت نشد، ساعت متفرقه می­باشد و اگر کد پشت درب ساعت...