مجله ماشین

توصیه هایی برای حفظ جذابیت و شیک پوشی مردان مسن

توصیه هایی برای حفظ جذابیت و شیک پوشی مردان مسن

همانطورکه میدانید پیری یکی از گریزناپذیر ترین اتفاق هایی است که درزندگی همه ما به وقوع میپیوندد وهیچ کس نمیتواند به عقب بازگشته ودوباره دوران جوانی خودرا تکراروتجربه کند پس بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم همراه وهماهنگ شدن با این رونداست.یکی از مسائل مهمی که فکر هرفرد پابه سن گذاشته ای رابه خود درگیرمیکند این است که چه لباسی درخور وشایسته سن وسال اوبوده وچگونه می تواند درعین مسن بودن استایل زیبائی نیز داشته باشد؟

باید به آن دسته ازافرادی که درجوانی خوشتیپ بوده اند وحالا با ورودبه دنبای پیری ترس از بدتیپ بودن رادارند یادآوربشویم که پیری وکهولت لزوماًبه معنای این نیست که شما نمی توانید تیپ زده وخوش استایل باشید.اگر کمی درتیپ وظاهر مردان مسن ومعروفی همچون بسیاری ازبازیگران مشهور هالیوود دقت نظرداشته باشید به صدق گفته های ماپی خواهید برد.کارشناسان مااین مقاله را برای آقایانی که وارد دنیای پرتجربه پیری شده اند وترس داشتن استایلی بدراباخود یدک میکشند آماده کرده اند.پس اگرجزو این دسته ازافراد هستید تا انتها این مقاله را دنبال کنید تابه شما بگوئیم که چگونه درعین سن وسال داشتن استایل خودراحفظ کنید.

خوش استایلی برای افراد مسن

جذابیت افراد مسن

جذابیت افراد مسن

همانطورکه قبلاً هم متذکرشدیم پیری به معنای ازدست دادن استایل جذاب نیست اما باید این رانیز بگوئیم که دراین شرایط باید کمی ساده تربپوشیدو سعی کنید با این موقعیت جدید خودرا وفق دهید تازننده به نظر نرسید.هیچ لزومی ندارد تیپ اسپرتی راکه دردوران جوانی داشته اید را دردوران پیری استفاده نکنید شما هنوزهم می توانید ازیک کت اسپرت وشلوارجین استفاده کنید تنها تفاوتی که پوشش اکنون شما خواهد داشت این است که دیگر نباید شلوارتنگی که رنگ روشنی دارد بپوشید وبهتراست رنگ های تیره ومدل های راسته را جایگزین شلوارهای تنگ خودکنید ولی بازهم خوش پوش وشیک باشید.

کارشناسان ما پوشیدن لباسهایی که دارای طرح های کم وساده هستند ویامدل های کلاسیک همچون کفش های چرم رسمی را به افرادی که وارد دنیای پیری شده ولی متمایل به شیک پوشی هستند راتوصیه میکنند.

مرتب نگه داشتن موها واصلاح صورت

جذابیت افراد مسن

جذابیت افراد مسن

دردوران پیری احتمال چروک شدن پوست افزایش می یابد وهمین موضوع باعث میشود برخی از مردان زمانی که پابه سن میگذارند نسبت به اصلاح صورت خود بی توجهی کرده وچهره ای نامرتب وژولیده پیدامی کنند.باید به اینگونه افراد یادآور شویم که رسیدگی به صورت واصلاح به موقع ومنظم آن در خوش تیپ بودن شما نقش بسزایی را ایفا میکند بنابراین هرگز آنرا پشت گوش نیندازید.

درموردموهای سرنیز باید بگوئیم که بخش مهمی اززیبایی هرفردی را آراستگی موهای او شامل میشود بنابراین باید به شدت به موهای سر ومرتب نگاه داشتن آنها دقت وتوجه فراوانی داشت حتی اگر بیشترموهای شما دردوران پیری ریخته باشد ولی بازهم باید به آنها رسیدگی کردو هرچندوقت یکبار آنهارامورد پیرایش ومرتب سازی قرارداد.

توجه ودقت درموردپوست

به دلیل عقایدی که افراد پابه سن گذاشته دارند اهمیت دادن ورسیدگی به پوست را یک امرکاملاً زنانه دانسته ونسبت به پوست خود بسیار بی اهمیت میباشندواینگونه میپندارند که پوست مردان هیچ نیازی به رسیدگی ندارد واگر ازکرم های ضدآفتاب ویا مرطوب کننده ها استفاده کنند صرفا خودرامورد تمسخر دیگران قرار داه اند درحالی که اصلاً ابنطورنیست وبا رسیدگی نکردن به پوست دراصل سرعت پیرشدن خودرا افزایش میدهند.باید یادآور شویم که تمام افراد برای داشتن پوستی جذاب وتمیزومرتب به نظر رسیدن چهره به استفاده از کرم ها ومحصولات آرایشی وبهداشتی که دربازار وجود دارند بشدت نیازمند هستند.البته باید توجه داشت که این محصولات آرایشی وبهداشتی براساس اصول بهداشتی تهیه وتولید شده باشند تاموجب بروز حساسیت ومشکلات پوستی برای افراد نشوند ودرداشتن ظاهری جذاب کمک کننده باشند.

logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *