خودرو الکتریکی

آئودی A8

آئودی خبر داد که سال 2019 آئودی A8 گل سرسبد تکنولوژی پیشرفته تر می...

آئودی گل سرسبد جدید خود، سال 2019 آئودی A8 را در اجلاس آئودی خود در بارسلونا عرضه کرد. این ماشین که در بهار / تابستان...