سوزوکی

سوزوکی سوئیفت اسپرت (قبل از نمایشگاه فرانکفورت)

سوزوکی سوئیفت اسپرت تعدادی عکس از سوزوکی سوئیفت جدید قبل ارائه آن در نمایشگاه فرانکفورت به دست ما رسیده است. جایگزین یکی از هاچ بک های محبوب از راه رسیده است. سوئیفت اسپرت همیشه ساده، قابل خرید (قیمت خوب)، با حال و تقریبا سریع که خودش را جدی نمی گیرد،بوده است. ماشین زرد رنگ در […]