روانشناسی

روانشناسی

تیک در کودکان

تیک در کودکان حتی شما هم در آدم های دوروبر خود رفتارهای تکراری یا واکنش های بی دلیل را بسیار دیده اید . فردی که بدون علت پای خود را تکان می دهد یا فردی که بیش از حد پلک می زند و یا شخصی که در فاصله های کوتاه بدون اینکه بیماری یا گلو...

جنبه های روان شناختی وسواس در کودکان

جنبه های روان شناختی وسواس در کودکان وسواس به گونه های متفاوتی خود را در کودکان نشان می دهد که شناخت این نشانه ها به وسیله والدین می تواند کمک مؤثری به آن ها بکند . این اختلال در کودکان به صورت افکار مزاحم و تکرار کلیشه ای رفتارهای خاصی بروز کرده و باعث برانگیختگی...

تأثیر اختلال عصبی در زندگی افراد

تأثیر اختلال عصبی در زندگی افراد با وجود اینکه عصبی بودن صفت نامناسبی به شمار می آید در کل ویژگی منفی ای نیست . آن دسته از افرادی که به درستی می توانند عصبی بودنشان را مدیریت کنند ممکن است از ذهن بیش فعالشان بهره هایی ببرند و احساس خام شان از جوانبی که دیگران...

روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ ها رنگ ها : زبان شخصیتی افراد سراسر زندگی ما پوشیده از رنگ ها است و هررنگی داستانی برای خودش دارد و هررنگی و حس خودش را نیز دارار می باشد . روانشناسی رنگ ها می تواند وضعیت روحی و ضمیر ناخودآگاه فرد را بشناساند . سبز : کنجکاوییکی از پرطرفدارترین رنگ ها برای دکوراسیون...

ترس کودک و نحوه ی غلبه بر آن

ترس کودک و نحوه ی غلبه بر آن هر فردی که با خطری واقعی مواجه شود حس امنیتی را که دارد از دست خواهد داد و به ترس دچار خواهد شد . ترس به عنوان یک واکنش هیجانی و عاطفی و فیزیکی است که در هر شخصی خود را نشان می دهد . این...

تمایل به رابطه جنسی با کودکان

تمایل به رابطه جنسی با کودکان به بیماری روانی ای که فرد میل شدید جنسی عود کننده یا تحریک جنسی نسبت به کودکان و بچه های زی 13 سال در طول یک دوره تقریباً 6 ماهه دارید میل جنسی به کودکان یا پروفیلی و به عبارت ساده تر بچه بازی گفته می شود . در...

روانشناسی بالینی چگونه تعریف می شود؟

روانشناسی بالینی چگونه تعریف می شود؟  روان شناسی بالینی نقش شش گانه ای دارد که عبارتند از : ارزیابی و تشخیص ، مداخله و درمان ، مشاوره ، آموزش و نظارت بر کار روان درمانگرها ، پژوهش و مدیریت . در وانشناسی بالینی از طریق مصاحبه که یکی از مهمترین روش های ارزیابی شخصیت افراد است...

مراحل تربیتی کودک از نظر متخصصان

مراحل تربیتی کودک از نظر متخصصان متخصصانی که در حیطه ی علوم تربیتی فعالیت دارند سنین زیر را به عنوان مراحل تربیتی کودک ذکر می کنند : 1- تولد تا 11 سالگی 2- 11 تا 17 سالگی 3- 18 تا 25 سالگی 4- کهولت و پیری بررسی مسائل تربیتی در مراحل رشدی تولد تا 18 سالگی در این دوره به رفتار ها...

مفهوم عشق

مفهوم عشق یکی از عواطف انسان ها که بسیار مهم است و معنی و کیفیتی زیبا به زندگی انسان ها می دهد عشق است . بنابر این این عاطفه و احساس مثبت باید دارای خصوصیات ارزشمندی باشد که چنین تأثیرات مثبتی به جای می گذارد . مطالعات مهم و اساسی ای در زمینه عشق انجام...

خصوصیات مخصوص هر جنس

خصوصیات مخصوص هر جنس خصوصیاتی که خاص آقایان هستند برای این که ارتباط مناسب تری با یک مرد به عنوان همسرتان داشته باشید و شناخت بهتری از او به دست بیاورید باید به نکاتی که گفته می شود بیشتر توجه کنید . برای ورود به قلب یک مرد ابتدا باید از فکر او آغاز کرد ....