مجله ماشین

انار و آبغوره؛ با این دو میوه ترش مزه سالم تر بمانیم

انار و آبغوره؛ با این دو میوه ترش مزه سالم تر بمانیم

انار

طعم انار گاهی ترش و گاهی شیرین و گاهی ملس است، نوع شیرین انار برای سینه و ریه نافع است، ولی نوع ترش آن جهت سینه و ریه خوب نیست آن را خشک میکند، یبوست آور هم می باشد، برای آنهایی که مزاجشان گرم است، بهتر از نوع ترش انار میوه نیست.

انار سرشار از ویتامینهای آو ب و ث و ئی هست و دارای املاح معدنی آهن و فارات مفیار دیگر می باشد. هضم غذا را سنگین و کمی نفاخ است و دارای تانن و دارای مانائین، دوست کبد است و ان را پاک می کند. ویتامین (آ) رشد اطفال را زیاد میکند، ویتامین (ب) آن اعصاب را تقویت و آن را محکم میکند. ویتامین (ث) آن ضد استفراغ بوده، درمان و یار زنان باردار می باشد. رب انار در تقویت رشد آینده طفل کمک خوبی است. به واسطه آهن خونساز است. بهترین موقع خوردن ناشتا صبح است. ادرارآور است و غرایز جنسی را هم تقویت میکند. درمان اسهال می باشد. در موقع خوردن به آن گلپر بزنید به هضم آن کمک میکند.

از انار دانه و هم وزنش برنج و جو پوست گرفته در آب بجوشانند، پس از صاف کردن تنقیه نمایند. در معالجه اسهال و زخم معده و ورم روده نتایج عالی داده است. خوردن آب شیرین انار با شکر و نشاسته برای معالجه سینه در دو سرفه توصیه شده است. در موقع یرقان واصلاح سپرز سودبخش میباشد.

مضمضمه و نگاه داشتن آب میوه ترش در دهان، برفک و جوشهای دهان را پاک و لثه ها را محکم می کند «ترشی انار جهت زخم معده و روده مفید نمیباشد و برای سرد مزاجان مضر است و جاذبه کبد راکم میکند» و برعکس میوه شیرین آن صفرابر و معده و کبد را تقویت و درمان تبهای صفراوی و یرقان را مفید و پوست و ریشه آن ضد کرم است، و مقدار ۶۰ گرم پوست و ریشه تازه یا خشک آن را ۶  ساعت در آب خیسانده، مقدار آب ۷۵۰ گرم باشد تا حجم آن به نیم لیتر برسد. پس از جوشاندن سه قسمت با فاصله یک ساعت و نیم بخورند. پس از دو ساعت یک مسهل بخورند، و منتظر دفع کرم کدو باشند. برای اطفال یک ششم تا یک سوم باشد. رب انار جهت خماری و رفع غم و غصه مفید می باشد، خواص آن مثل گلنار فارسی می باشد.

آبغوره

صاف کننده خون و حرارت آن، صفرابر، ضد بلغم معده و مقوی جگر و بدن و رافع سستی اعضای بدن و تشنگی است. ضماد گرد آن برای جوشهای بدن و خارش مفید است. (خوردن آن مضر قوه باه و مولد گاز و نفخ و درد روده است) رب غوره قاطع تشنگی و مسکن حرارت التهاب معده و جهت اسهال دموی و برانگیختن اشتها و حفظ جنین و تقویت اعضا، عصاره آن که در آفتاب خشک کرده باشند، برای خفقان و دیفتری، ورم حنجره وقتی با خون باشد مفید و مالیدن آن با آب تره جهت بند آمدن خون از بینی مفید است. میگویند خوردن آبغوره جهت درد پا و مالیدن لجن آبغوره به پامفید است.

طبیعت ابغورد سرد و خشک، حابس طبع و مانع ریختن مواد بر اعضا و رافع سستی اعضا و و این تشنگی، ضماد گرد غوره برای خوشبو کردن عرق و جوشهای بدن «ضرر آبغوره: معده سرد را ضعیف ، و مضر باه و سینه، و مورث سرفه می باشد» مصلح آن، گلقند و بادیان و انجیر شربت خشخاش مفید .بدل آبغوره ریباس ترش و سیب ترش و سماق و ترنج (بالنگ) برای خشک کردن بواسیر و زنان از جلو بردارند. برای تنقیه و اصلاح زخم نافع، با سرکه برای بواسیر و چرک گوش، و غرغره آن برای ورم حلق و تنقيه ان برای زخم روده و سیلان رطوبت رحم، و سرمه کشیدن آن برای آب آمدن از چشم است. ابغوره مقوی قوه ماسکه معده مفید آن است.

logo

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *