وظیفه همسران در امور خانه

وظیفه همسران در امور خانه داری "کلفیت "و "لین" توافق دارند که این وظیفه کلیف است که سطل زباله اشپزخانه را هر شب بعد از شام  بیرون بگذارد. اما اخیر او به واسطه یک ضرب العجل کاری قریب الوقوع ذهنش ان قدر مشغول شده است که مرتبا این قرار را فراموش می کند.یا لین مجبور...

مشکل زوجین بر سر رانندگی

مشکل زوجین بر سر رانندگی و تاثیرات آن مشکل این زوج بر سر رانندگی یک مشکل قابل حل است؛ زیرا حداقل به موفقیت خاص محدود است؛ فقط وقتی دارند به سر کار می روند رخ می دهد و دیگر حیطه های زندگی ان ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد. ان ها مانند النور و...

گله زنان از همسرانشان به علت سرعت زیاد در رانندگی

گله زنان از همسرانشان به علت سرعت زیاد النور" و "راشل" هر دو از این گله می کنند که شوهرانشان بیش از حد سریع رانندگی می کنند. النور سال هاست که با شوهرش "کلن" درباره این موضوع بحث می کند.کلن همیشه یک چیز (یکسان) به او می گوید، اینکه النور بیش از حد حساس است....

پذیرفتن ایرادات در خود

پذیرفتن ایرادات در خود و برطرف کردن آنها اگر متوجه شدید که توصیف فرد انتقاد کننده خویشتن در مورد شما صادق است، بهترین کاری که برای خودتان و رابطه زناشویی تان می توانید انجام دهید این است که خودتان را با همه ایرادات تان(به طور کامل) بپذیرید. وقتی در مورد خودم به گذشته فکر می...

روابط زناشویی و عدم اعتماد به نفس در خود

روابط زناشویی و عدم اعتماد به نفس در خود منبع دیگر انتقاد در روابط زناشویی از درون افراد نشات می گیرد وبه عدم اعتماد به نفس ارتباط دارد، تردیدی که در طول زندگی ما وبه خصوص در دوران کودکی شکل گرفته است. به عبارت دیگر، یک دلیل انتقاد از دیگران انتقاد از خود است. ارون واقعا...