LATEST ARTICLES

علاقه و تحسین در رابطه

علاقه و تحسین در رابطه
پرورش علاقه و تحسین در رابطه زناشویی علاقه و تحسین در رابطه نقش مهمی در استحکام قوی ماندن رابطه دارد.حتما دکتر راری را به خاطر دارید شوهری که نقشه عشقی اش به اندازه یک تمبر پستی کوچک بود؟ کسی که حتی اسم حیوان خانگی شان را نمی دانست؟ سال های سال همسرش لیزا با اعتقاد...

بینش شخصی وسیع تر

بینش شخصی وسیع تر
بینش شخصی وسیع تر و عمیق تری از خودتان و همسرتان بینش شخصی وسیع تر و عمیق تری از خودتان و همسرتان پیدا کنید و نقشه دقیق تری از زندگی و دنیای یکدیگر ایجاد کنید.شناختن بهتر همسرتان و در  میان گذاشتن خود درونی تان با همسرتان یک فرایند مستمر است. در واقع این کار یک...

دوست دارم کسی بشوم

دوست دارم کسی بشوم
که دوست دارم کسی بشوم همین الان لحظه ای وقت بگذارید و در مورد چیزهایی که نوشته اید تامل کنیدو بگویید من دوست دارم کسی بشوم. ما همگی درگیر تبدیل شدن به شخصی هستیم که می خواهیم باشیم. در این تلاش ما همگی باید با پلیدی هایی مبارزه کنیم و بر موانعی غلبه کنیم.1.شخصی که...

ماموریت من

ماموریت من
ماموریت من یادگار من ماموریت من یادگار من در مورد حیات زندگی انسان است.1.تصور کنید که شما در یک قبرستان ایستاده اید و به سنگ قبر خودتان نگاه می کنید. اکنون نوشته روی سنگ قبرتان را انگونه که دوست دارید بنویسید. با این عبارت شروع کنید:"در این جا کسی ارمیده است که..."2.اگهی ترحیم خود را بنویسید...

اسیب و التیام در دوران های دشوار

اسیب و التیام در دوران های دشوار
اسیب و  التیام در دوران های دشوار زندگی 1.چه رویدادها یا چه دوران های دشواری را پشت سر گذاشته اید؟ درباره همه توهین ها و لطمات روحی روانی که تجربه کرده اید، چیزهایی که از دست داده  اید،ناکامی ها ،سختی ها و گرفتاری هایتان بنویسید.مواردی که استرس زا بوده و شرایط سختی که در شما...